projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 02.04.2014 г. /сряда/

PostHeaderIcon02.04.2014 г. /сряда/

02.04.2014 г. /сряда/
кв. “Младост” – междублоково пространство
11.00 часа

Начало на строителните дейности в кв. “Младост”.
 
етапи на строителство:
І.   Подготвителни строителни дейности
Извършват се предварителни строителни дейности по разчистване на терените, почистване и извозване на отпадъци и др.
* Сключен договор №397/ 18.03.2014 г. със „Сигма Строй” ООД гр. Пазарджик на стойност – до 72 000 лв. с ДДС

ІІ. Декоративни настилки и зелени площи
Включва благоустрояване на зелени площи чрез полагане на градински бетонови бордюри, както и оформянето на подходите в тях чрез полагане на декоративни настилки и поставяне на детско съоръжение за игра върху каучукова основа
* Обявена обществена поръчка по ЗОП – чрез публична покана
Срок за получаване на офертите – 10.04.2014 г.


Предстои обявяване на етапи:
 
ІІІ. Тротоари от цветен бетон
Включва изкопи за оформяне на площите под настилките, доставка и монтаж на заварени мрежи, полагане на бетон В20, цветен шлайфан бетон за тротоари

ІV. Оформяне на парко-места и автомобилни подходи
Включва подобряване състоянието на асфалтовата настилка за автомобилни подходи и оформяне на парко-места