projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 42

PostHeaderIconСписък 42

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 02.04.2014г.          

валидно до 17.04.2014, 17:00 часа         

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

1.

АУ001128 от 01.07.2013г.

 

АУЗД

РУМЕН КОСТАДИНОВ БЕЛИЧКИН

с. Ал. Конснантиново, общ. Паз-жик,   ул. “Ал. Стамболийски” №020

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-Р-16 от

02.04.2014г.

2.

ПДП001123 от

01.07.2013г.

 

ПОКАНА

РУМЕН КОСТАДИНОВ БЕЛИЧКИН

с. Ал. Конснантиново, общ. Паз-жик,   ул. “Ал. Стамболийски” №020

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-Р-16 от

02.04.2014г.

3.

АУ001129 от 01.07.2013г.

 

АУЗД

РУМЕН КОСТАДИНОВ БЕЛИЧКИН

с. Ал. Конснантиново, общ. Паз-жик,   ул. “Ал. Стамболийски” №020

*****

ТБО

Изх № 13-Р-16 от

02.04.2014г.

4.

ПДП001124 от

01.07.2013г.

 

ПОКАНА

РУМЕН КОСТАДИНОВ БЕЛИЧКИН

с. Ал. Конснантиново, общ. Паз-жик,   ул. “Ал. Стамболийски” №020

*****

ТБО

Изх № 13-Р-16 от

02.04.2014г.

5.

АУ001131 от 01.07.2013г.

 

АУЗД

АСЕН АНГЕЛОВ ГАТЕВ

с. Ал. Конснантиново, общ. Пазарджик,   ул. “Шипка” №005

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-А-56 от

02.04.2014г.

6.

ПДП001125 от

01.07.2013г.

 

ПОКАНА

АСЕН АНГЕЛОВ ГАТЕВ

с. Ал. Конснантиново, общ. Пазарджик,   ул. “Шипка” №005

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-А-56 от

02.04.2014г.

7.

АУ001132 от 01.07.2013г.

 

АУЗД

АСЕН АНГЕЛОВ ГАТЕВ

с. Ал. Конснантиново, общ. Пазарджик,   ул. “Шипка” №005

*****

ТБО

Изх № 13-А-56 от

02.04.2014г.

8.

ПДП001126 от

01.07.2013г.

 

ПОКАНА

АСЕН АНГЕЛОВ ГАТЕВ

с. Ал. Конснантиново, общ. Пазарджик,   ул. “Шипка” №005

*****

ТБО

Изх № 13-А-56 от

02.04.2014г.

9.

АУ001134 от

01.07.2013г.

АУЗД

ПЕТЯ ДИМИТРОВА КУЛЕНСКА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №084, ет.07, ап.021

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-П-30 от

02.04.2014г.

10.

ПДП001209 от

08.07.2013г.

ПОКАНА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА КУЛЕНСКА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №084, ет.07, ап.021

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-П-30 от

02.04.2014г.

11.

АУ001143 от 02.07.2013г.

АУЗД

ПЕТЯ ДИМИТРОВА КУЛЕНСКА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №084, ет.07, ап.021

*****

ТБО

Изх № 13-П-30 от

02.04.2014г.

12.

ПДП001210 от

08.07.2013г.

ПОКАНА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА КУЛЕНСКА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №084, ет.07, ап.021

*****

ТБО

Изх № 13-П-30 от

02.04.2014г.

13.

АУ001139 от 01.07.2013г.

 

АУЗД

МИЛКА СТАНЕВА КИТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски” №060, ет.04, ап.015

*****

ДПС/ДНИ

Изх №13-М-35 от

02.04.2014г.

14.

ПДП001211 от

08.07.2013г.

 

ПОКАНА

МИЛКА СТАНЕВА КИТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски” №060, ет.04, ап.015

*****

ДПС/ДНИ

Изх №13-М-35 от

02.04.2014г.

15.

АУ001141 от 02.07.2013г.

 

АУЗД

МИЛКА СТАНЕВА КИТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски”  № 60, ет.04, ап.015

*****

ТБО

Изх №13-М-35 от

02.04.2014г.

16.

ПДП001212 от

08.07.2013г.

 

ПОКАНА

МИЛКА СТАНЕВА КИТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски”  № 60, ет.04, ап.015

*****

ТБО

Изх №13-М-35 от

02.04.2014г.

17.

АУ001140 от 02.07.2013г.

 

АУЗД

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Борис I” № 11

*****

ДНИ

Изх № 13-К-31 от

02.04.2014г.

18.

ПДП001131от

02.07.2013г.

 

ПОКАНА

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Борис I” № 11

*****

ДНИ

Изх № 13-К-31 от

02.04.2014г.

19.

АУ001142 от 02.07.2013г.

 

АУЗД

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Борис I” № 11

*****

ТБО

Изх № 13-К-31 от

02.04.2014г.

20.

ПДП001132 от

02.07.2013г.

 

ПОКАНА

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Борис I” № 11

*****

ТБО

Изх № 13-К-31 от

02.04.2014г.

21.

АУ001144 от 02.07.2013г.

АУЗД

ФИЛКО ПЕНКОВ АНГЕЛОВ

с. Ал. Конснантиново, общ. Паз-жик,    ул.”Оборище” №005

*****

ДПС/ДНИ

Изх №13-Ф-7 от

02.04.2014г.

22.

ПДП001133 от

02.07.2013г.

 

ПОКАНА

ФИЛКО ПЕНКОВ АНГЕЛОВ

с. Ал. Конснантиново, общ. Паз-жик,    ул.”Оборище” №005

*****

ДПС/ДНИ

Изх №13-Ф-7 от

02.04.2014г.

23.

АУ001145 от 02.07.2013г.

АУЗД

ФИЛКО ПЕНКОВ АНГЕЛОВ

с. Ал. Конснантиново, общ. Паз-жик,    ул.”Оборище” №005

*****

ТБО

Изх №13-Ф-7 от

02.04.2014г.

24.

ПДП001134 от

02.07.2013г.

 

ПОКАНА

ФИЛКО ПЕНКОВ АНГЕЛОВ

с. Ал. Конснантиново, общ. Паз-жик,    ул.”Оборище” №005

*****

ТБО

Изх №13-Ф-7 от

02.04.2014г.

25.

АУ001147 от

02.07.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №041, ет.03, ап.011

*****

ДПС

Изх № 13-С-79 от

02.04.2014г.

26.

ПДП001162 от

02.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №041, ет.03, ап.011

*****

ДПС

Изх № 13-С-79 от

02.04.2014г.

27.

АУ001155 от 02.07.2013г.

 

АУЗД

ЦВЕТАНКА ИЛИНОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 78,

ет.07, ап. 020

*****

ДПС

Изх № 13-Ц-4 от

02.04.2014г.

28.

ПДП001159от

02.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАНКА ИЛИНОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 78,

ет.07, ап. 020

*****

ДПС

Изх № 13-Ц-4 от

02.04.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 02.04.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 17.04.2014г.