projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 43

PostHeaderIconСписък 43

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък, 03.04.2014г.          

валидно до 18.04.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001158 от 02.07.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ НОНОВ

с.Ивайло, общ.Пазарджик,

ул.”Четиридесет и първа” №26

******

ДПС

Изх № 13-Г-52 от

03.04.2014г.

2.

ПДП001144 от

02.07.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ НОНОВ

с.Ивайло, общ.Пазарджик,

ул.”Четиридесет и първа” №26

******

ДПС

Изх № 13-Г-52 от

03.04.2014г.

3.

АУ001161 от 02.07.2013г.

 

АУЗД

ИЛИНКА МИЛКОВА ХАЛАЧЕВА

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик

ул.”Пирдоп” №2, ет.5 ап13, вх.А

******

ДПС

Изх № 13-И-59 от

03.04.2014г.

4.

ПДП001157 от

02.07.2013г.

 

ПОКАНА

ИЛИНКА МИЛКОВА ХАЛАЧЕВА

гр.Пазарджик,

ул.”Пирдоп” №2, ет.5 ап13, вх.А

******

ДПС

Изх № 13-И-59 от

03.04.2014г.

5.

АУ001194 от 04.07.2013г.

 

АУЗД

ЛЮБОВ ТОДОРОВА БЪБАРОВА

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик

ул.”Пирин” №12

******

ДПС

Изх № 13-Л-21 от

03.04.2014г.

6.

ПДП001180 от

04.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОВ ТОДОРОВА БЪБАРОВА

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик

ул.”Пирин” №12

******

ДПС

Изх № 13-Л-21 от

03.04.2014г.

7.

АУ001198 от 04.07.2013г.

 

АУЗД

ИЛКО САВОВ САВОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик

ул.”Райко Алексиев” №6, ет.1 ап.1

******

ДПС

Изх № 13-И-58 от

03.04.2014г.

8.

ПДП001229 от

08.07.2013г.

 

ПОКАНА

ИЛКО САВОВ САВОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик

ул.”Райко Алексиев” №6, ет.1 ап.1

******

ДПС

Изх № 13-И-58 от

03.04.2014г.

9.

АУ000162 от 15.05.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ЗАПРИНОВ ШИШМАНОВ

с.Пищигово, общ.Пазарджик, ул.”Осма” №18

******

ДПС

Изх № 13-В-48 от

03.04.2014г.

10.

ПДП000165 от

15.05.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ЗАПРИНОВ ШИШМАНОВ

с.Пищигово, общ.Пазарджик, ул.”Осма” №18

******

ДПС

Изх № 13-В-48 от

03.04.2014г.

11.

АУ001167 от 02.07.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН ПЕТРОВ ДРАМОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Стоян Ангелов” №61, ет.5, ап.19

******

ДПС

ДНИ

Изх № 13-С-82 от

03.04.2014г.

12.

ПДП001216от

08.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ПЕТРОВ ДРАМОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Стоян Ангелов” №61, ет.5, ап.19

******

ДПС

ДНИ

Изх № 13-С-82 от

03.04.2014г.

13.

АУ001168 от 03.07.2013г.

 

АУЗД

СРЕБРИН ГЕОРГИЕВ СРЕБРИНОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Верила” №32

******

ДНИ

Изх № 13-С-81 от

03.04.2014г.

14.

ПДП001163 от

03.07.2013г.

 

ПОКАНА

СРЕБРИН ГЕОРГИЕВ СРЕБРИНОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Верила” №32

******

ДНИ

Изх № 13-С-81 от

03.04.2014г.

15.

АУ001170 от 03.07.2013г.

 

АУЗД

СРЕБРИН ГЕОРГИЕВ СРЕБРИНОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Верила” №32

******

ТВО

Изх № 13-С-81 от

03.04.2014г.

16.

ПДП001164 от

03.07.2013г.

 

ПОКАНА

СРЕБРИН ГЕОРГИЕВ СРЕБРИНОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Верила” №32

******

ТВО

Изх № 13-С-81 от

03.04.2014г.

17.

АУ001199 от 04.07.2013г.

АУЗД

ТОДОР АНГЕЛОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Спартак” №34, ет.3, ап.7

******

ДПС

ДНИ

Изх № 13-Т-26 от

03.04.2014г.

18.

ПДП001184 от

04.07.2013г.

ПОКАНА

ТОДОР АНГЕЛОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Спартак” №34, ет.3, ап.7

******

ДПС

ДНИ

Изх № 13-Т-26 от

03.04.2014г.

19.

АУ001200 от 04.07.2013г.

 

АУЗД

ТОДОР АНГЕЛОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Спартак” №34, ет.3, ап.7

******

ТВО

Изх № 13-Т-26 от

03.04.2014г.

20.

ПДП001185 от

04.07.2013г.

 

ПОКАНА

ТОДОР АНГЕЛОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Спартак” №34, ет.3, ап.7

******

ТВО

Изх № 13-Т-26 от

03.04.2014г.

21.

АУ001195 от 04.07.2013г.

АУЗД

ЛОЗАН ГЕОРГИЕВ ПЕНОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Беласица” №17, вх.В, ет.2, ап.34

******

ДПС

ДНИ

Изх № 13-Л-20 от

03.04.2014г.

22.

ПДП001181 от

04.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЛОЗАН ГЕОРГИЕВ ПЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Беласица” №17, вх.В, ет.2, ап.34

******

ДПС

ДНИ

Изх № 13-Л-20 от

03.04.2014г.

23.

АУ001196 от 04.07.2013г.

 

АУЗД

ЛОЗАН ГЕОРГИЕВ ПЕНОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Беласица” №17, вх.В, ет.2, ап.34

******

ТБО

Изх № 13-Л-20 от

03.04.2014г.

24.

ПДП001182 от

04.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЛОЗАН ГЕОРГИЕВ ПЕНОВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Беласица” №17, вх.В, ет.2, ап.34

******

ТБО

Изх № 13-Л-20 от

03.04.2014г.

25.

АУ001190 от

03.07.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ ДАРАКЧИЕВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Осми март” №2, ет.6, вх .В, ап.16

*****

 

ДПС

Изх № 13-А-58 от

03.04.2014г.

26.

ПДП001178 от

03.07.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ ДАРАКЧИЕВ

гр.Пазарджик, общ.Пазарджик ул.”Осми март” №2, ет.6, вх.В, ап.16

*****

ДПС

Изх № 13-А-58 от

03.04.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 03..04..2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 18.04.2014г.