projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ЛАЗАРОВДЕН - 12-04-2014

PostHeaderIconЛАЗАРОВДЕН - 12-04-2014

ЛАЗАРОВДЕН
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЛАЗАР ЛАЗАРИНКА ЛАЗАРИНА ОБЩО
         
ГР. ПАЗАРДЖИК 203 57 159 419
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 5 0 3 8
С. АПРИЛЦИ 0 0 1 1
С. БРАТАНИЦА 0 0 3 3
С. ВЕЛИЧКОВО 1 2 2 5
С. ГЕЛЕМЕНОВО 0 1 2 3
С. ГЛАВИНИЦА 6 2 5 13
С. ГОВЕДАРЕ 2 0 1 3
С. ДЕБРЪЩИЦА 1 1 0 2
С. ДОБРОВНИЦА 2 1 3 6
С. ДРАГОР 2 0 0 2
С. ЗВЪНИЧЕВО 8 1 2 11
С. ИВАЙЛО 13 1 10 24
С. КРАЛИ МАРКО 3 0 0 3
С. ЛЯХОВО 1 0 2 3
С. МАЛО КОНАРЕ 14 2 26 42
С. МИРЯНЦИ 1 0 1 2
С. МОКРИЩЕ 6 1 3 10
С. ОВЧЕПОЛЦИ 2 1 2 5
С. ОГНЯНОВО 3 2 4 9
С. ПАТАЛЕНИЦА 12 0 0 12
С. ПИЩИГОВО 4 3 4 11
С. РОСЕН 1 1 3 5
С. САРАЯ 1 1 0 2
С. СБОР 1 0 0 1
С. СИНИТОВО 5 1 3 9
С. ТОПОЛИ ДОЛ 1 0 1 2
С. ХАДЖИЕВО 2 0 1 3
С. ЦАР АСЕН 0 0 1 1
С. ЦРЪНЧА 7 0 1 8
С. ЧЕРНОГОРОВО 13 6 9 28
С. ЮНАЦИТЕ 4 0 0 4
ОБЩО 324 84 252 660