projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ВЕЛИКДЕН - 20-04-2014

PostHeaderIconВЕЛИКДЕН - 20-04-2014

ВЕЛИКДЕН
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ВЕЛИК ВЕЛИКО ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКА ВЕЛИНА ВЕЛИКА ОБЩО
               
ГР. ПАЗАРДЖИК 4 1 59 366 36 69 535
С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 0 0 1 11 0 1 13
С. АПРИЛЦИ 0 0 1 3 0 0 4
С. БРАТАНИЦА 0 0 7 9 2 3 21
С. ВЕЛИЧКОВО 0 0 9 4 1 4 18
С. ГЕЛЕМЕНОВО 0 0 0 5 0 3 8
С. ГЛАВИНИЦА 0 0 4 9 0 3 16
С. ГОВЕДАРЕ 0 0 13 6 1 3 23
С. ДЕБРЪЩИЦА 0 0 0 8 0 1 9
С. ДОБРОВНИЦА 0 0 7 13 0 0 20
С. ДРАГОР 0 0 6 5 0 1 12
С. ЗВЪНИЧЕВО 0 0 2 5 1 2 10
С. ИВАЙЛО 0 0 8 13 3 3 27
С. КРАЛИ МАРКО 0 1 0 1 0 0 2
С. ЛЯХОВО 0 0 2 7 0 0 9
С. МАЛО КОНАРЕ 0 0 52 23 1 10 86
С. МИРЯНЦИ 0 0 1 6 2 3 12
С. МОКРИЩЕ 0 0 0 14 1 5 20
С. ОВЧЕПОЛЦИ 0 0 2 1 0 7 10
С. ОГНЯНОВО 0 0 9 30 0 4 43
С. ПАТАЛЕНИЦА 0 0 0 5 1 1 7
С. ПИЩИГОВО 0 0 7 10 0 4 21
С. РОСЕН 0 0 1 6 0 4 11
С. САРАЯ 0 0 1 5 0 1 7
С. СБОР 0 0 2 2 0 0 4
С. СИНИТОВО 0 0 4 16 1 3 24
С. ТОПОЛИ ДОЛ 0 0 0 0 0 4 4
С. ХАДЖИЕВО 0 0 3 9 0 1 13
С. ЦАР АСЕН 0 0 1 0 0 0 1
С. ЦРЪНЧА 0 0 1 6 0 3 10
С. ЧЕРНОГОРОВО 0 0 8 7 0 7 22
С. ЮНАЦИТЕ 0 0 3 19 0 3 25
ОБЩО 4 2 214 624 50 153 1047