projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 44

PostHeaderIconСписък 44

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 09.04.2014г.          

валидно до 23.04.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001223 от 05.07.2013г.

 

АУЗД

ВЛАДИМИР МИТКОВ ХРИСТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №006, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх № 13-В-49 от

09.04.2014г.

2.

ПДП001200 от

05.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВЛАДИМИР МИТКОВ ХРИСТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №006, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх № 13-В-49 от

09.04.2014г.

3.

АУ001224 от 05.07.2013г.

 

АУЗД

МАРИО НИКОЛОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №051, ет.02

******

ДПС

Изх №13-М-37 от

09.04.2014г.

4.

ПДП001397 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

МАРИО НИКОЛОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №051, ет.02

******

ДПС

Изх №13-М-37 от

09.04.2014г.

5.

АУ001225 от 05.07.2013г.

 

АУЗД

НЕДЕЛЧО СТЕФАНОВ ТАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Боян Мирков” №009

******

ДПС

Изх № 13-Н-31 от

09.04.2014г.

6.

ПДП001201 от

05.07.2013г.

 

ПОКАНА

НЕДЕЛЧО СТЕФАНОВ ТАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Боян Мирков” №009

******

ДПС

Изх № 13-Н-31 от

09.04.2014г.

7.

АУ001226 от 05.07.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” №4, вх.Б, ет.1, ап.025

******

ДПС

Изх № 13-А-59 от

09.04.2014г.

8.

ПДП001202 от

05.07.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” №4, вх.Б, ет.1, ап.025

******

ДПС

Изх № 13-А-59 от

09.04.2014г.

9.

АУ001229 от 05.07.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БОЖКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дойран” №009, ет.02, ап.007

******

ДПС

Изх № 13-Н-32 от

09.04.2014г.

10.

ПДП001205 от

05.07.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БОЖКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дойран” №009, ет.02, ап.007

******

ДПС

Изх № 13-Н-32 от

09.04.2014г.

11.

АУ001230 от 05.07.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №058, ет.03, ап.008

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Д-50 от

09.04.2014г.

12.

ПДП001238 от

08.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №058, ет.03, ап.008

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Д-50 от

09.04.2014г.

13.

АУ001231 от 05.07.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СОЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №004, ет.01, ап.004

******

ДНИ/ДПС

Изх № 13-Г-54 от

09.04.2014г.

14.

ПДП001214 от

08.07.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СОЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №004, ет.01, ап.004

******

ДНИ/ДПС

Изх № 13-Г-54 от

09.04.2014г.

15.

АУ001236 от 08.07.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СОЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №004, ет.01, ап.004

******

ТБО

Изх № 13-Г-54 от

09.04.2014г.

16.

ПДП001215 от

08.07.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СОЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №004, ет.01, ап.004

******

ТБО

Изх № 13-Г-54 от

09.04.2014г.

17.

АУ001235 от

08.07.2013г.

 

АУЗД

ЛИЛЯНА КРЪСТЕВА КУЗЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна” №020, ет.05, ап.022

******

ДНИ/ДПС/ПД

Изх № 13-Л-24 от

09.04.2014г.

18.

ПДП001314 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЛИЛЯНА КРЪСТЕВА КУЗЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна” №020, ет.05, ап.022

******

ДНИ/ДПС/ПД

Изх № 13-Л-24 от

09.04.2014г.

19.

АУ001237 от 08.07.2013г.

 

АУЗД

ЛИЛЯНА КРЪСТЕВА КУЗЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна” №020, ет.05, ап.022

******

ТБО

Изх № 13-Л-24 от

09.04.2014г.

20.

ПДП001315 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЛИЛЯНА КРЪСТЕВА КУЗЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна” №020, ет.05, ап.022

******

ТБО

Изх № 13-Л-24 от

09.04.2014г.

21.

АУ001238 от 08.07.2013г.

АУЗД

ПЕТЯ ХРИСТОВА КУЗЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна” №020, вх.Б, ет.05, ап.022

******

ДНИ

Изх № 13-П-31 от

09.04.2014г.

22.

ПДП001320 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ ХРИСТОВА КУЗЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна” №020, вх.Б, ет.05, ап.022

******

ДНИ

Изх № 13-П-31 от

09.04.2014г.

23.

АУ001239 от 08.07.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЯ ХРИСТОВА КУЗЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна” №020, вх.Б, ет.05, ап.022

******

ТБО

Изх № 13-П-31 от

09.04.2014г.

24.

ПДП001324 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ ХРИСТОВА КУЗЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна” №020, вх.Б, ет.05, ап.022

******

ТБО

Изх № 13-П-31 от

09.04.2014г.

25.

АУ001244 от

08.07.2013г.

 

АУЗД

СОНЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №005, ет.01, ап.003

*****

ДПС/ПД

Изх № 13-С-83 от

09.04.2014г.

26.

ПДП001227 от

08.07.2013г.

 

ПОКАНА

СОНЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №005, ет.01, ап.003

*****

ДПС/ПД

Изх № 13-С-83 от

09.04.2014г.

27.

АУ001247 от

08.07.2013г.

 

АУЗД

БОРИС ТЕМЕЛКОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Княгиня Мария Луиза” №103, ет.2, ап.005

*****

ДПС

Изх № 13-Б-20 от

09.04.2014г.

28.

ПДП001232 от

08.07.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИС ТЕМЕЛКОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Княгиня Мария Луиза” №103, ет.2, ап.005

*****

ДПС

Изх № 13-Б-20 от

09.04.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 09.04.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 23.04.2014г.