projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 45

PostHeaderIconСписък 45

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 10.04.2014г.          

валидно до 24.04.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на доку

мента

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001202от 04.07.2013г.

 

АУЗД

EМИЛ АЛЕКСАНДРОВ БУНЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Братя Консулови” №003

***

ДПС

Изх № 13-Е-23 от

10.04.2014г.

2.

ПДП001186 от

04.07.2013г.

 

ПОКАНА

EМИЛ АЛЕКСАНДРОВ БУНЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Братя Консулови” №003

***

ДПС

Изх № 13-Е-23 от

10.04.2014г.

3.

АУ001203от 04.07.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ЖИВКОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Струма ” №024

***

ДПС

Изх № 13-Н-34 от

10.04.2014г.

4.

ПДП001187 от

04.07.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ЖИВКОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Струма ” №024

***

ДПС

Изх № 13-Н-34 от

10.04.2014г.

5.

АУ001205от 04.07.2013г.

 

АУЗД

ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА АЗАТ

гр.Пазарджик, бул. ”Кн. Мария Луиза” №143,ет.05,ап.010

***

ДПС/ПД

Изх № 13-Е-24 от

10.04.2014г.

6.

ПДП001226 от

08.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА АЗАТ

гр.Пазарджик, бул. ”Кн. Мария Луиза” №143,ет.05,ап.010

***

ДПС/ПД

Изх № 13-Е-24 от

10.04.2014г.

7.

АУ001206от 04.07.2013г.

 

АУЗД

КЕВОРК ГАРАБЕД КУМРУЯН

гр.Пазарджик, ул. ”Патриарх Евтимий” №023

***

ДПС/ПД

Изх № 13-К-32 от

10.04.2014г.

8.

ПДП001189 от

04.07.2013г.

 

ПОКАНА

КЕВОРК ГАРАБЕД КУМРУЯН

гр.Пазарджик, ул. ”Патриарх Евтимий” №023

***

ДПС/ПД

Изх № 13-К-32 от

10.04.2014г.

9.

АУ001208от 04.07.2013г.

 

АУЗД

КРАСИМИР СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

Гр.Пазарджик,ул."Марица" №011

***

ДПС/ПД

Изх № 13-К-33 от

10.04.2014г.

10.

ПДП001395 от

12.07.2013г

 

ПОКАНА

КРАСИМИР СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

Гр.Пазарджик,ул."Марица." №011

***

ДПС/ПД

Изх № 13-К-33 от

10.04.2014г.

11.

АУ001209 от 04.07.2013

 

АУЗД

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ

Гр.Пазарджик,ул."Вит I" №051

***

ДПС/ПД

Изх № 13-Д-51 от

10.04.2014г.

12.

ПДП001190 от

04.07.2013г

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ

Гр.Пазарджик,ул."Вит I" №051

***

ДПС/ПД

Изх № 13-Д-51 от

10.04.2014г.

13.

АУ001210 от 04.07.2013

 

АУЗД

ГЕОРГИ СПАСОВ АНГАРОВ

Гр.Пазарджик, ул. "Осми март" №012,вх.Б,ет.07,ап.044

***

ДПС

Изх № 13-Г-55 от

10.04.2014г.

14.

ПДП001191 от

04.07.2013г

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СПАСОВ АНГАРОВ

Гр.Пазарджик, ул. "Осми март" №012,вх.Б,ет.07,ап.044

***

ДПС

Изх № 13-Г-55 от

10.04.2014г.

15.

АУ001212 от 04.07.2013г.

 

АУЗД

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДИКОВ

Гр.Пазарджик, ул."Любен Каравелов" №014

***

ДПС

Изх № 13-Е-25 от

10.04.2014г.

16.

ПДП001193 от

04.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДИКОВ

Гр.Пазарджик, ул."Любен Каравелов" №014

***

ДПС

Изх № 13-Е-25 от

10.04.2014г.

17.

АУ001213 от 04.07.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ

Гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №079,вх.Б,ап.22

***

ДПС/ ПД/ ДНИ

Изх № 13-Д-52 от

10.04.2014г.

18.

ПДП001236 от

08.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ

Гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №079,вх.Б,ап.22

***

ДПС/ ПД/ ДНИ

Изх № 13-Д-52 от

10.04.2014г.

19.

АУ001214 от 05.07.2013.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ

Гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №079,вх.Б,ап.22

***

ТБО

Изх № 13-Д-52 от

10.04.2014г.

20.

ПДП001237 от 08.07.2013.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ

Гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №079,вх.Б,ап.22

***

ТБО

Изх № 13-Д-52 от

10.04.2014г.

21.

АУ001215 от 05.07.2013.

 

АУЗД

АСЕН ЙОСИФОВ СТОЙЧЕВ

Гр.Пазарджик, ул. "Стефан Караджа" №068,ет.05,ап.14

***

ДПС/ДНИ

Изх № 13-А-60 от

10.04.2014г.

22.

ПДП001194 от 05.07.2013.

 

ПОКАНА

АСЕН ЙОСИФОВ СТОЙЧЕВ

Гр.Пазарджик, ул. "Стефан Караджа" №068,ет.05,ап.14

***

ДПС/ДНИ

Изх № 13-А-60 от

10.04.2014г.

23.

АУ001216 от 05.07.2013.

 

АУЗД

АСЕН ЙОСИФОВ СТОЙЧЕВ

Гр.Пазарджик, ул. "Стефан Караджа" №068,ет.05,ап.14

***

ТБО

Изх № 13-А-60 от

10.04.2014г.

24.

ПДП001195 от 05.07.2013.

 

ПОКАНА

АСЕН ЙОСИФОВ СТОЙЧЕВ

Гр.Пазарджик, ул. "Стефан Караджа" №068,ет.05,ап.14

***

ТБО

Изх № 13-А-60 от

10.04.2014г.

25.

АУ001217 от 05.07.2013.

 

АУЗД

ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА СТОЙЧЕВА

Гр.Пазарджик, ул. "Стефан Караджа" №068,ет.05,ап.14

***

ДНИ

Изх № 13-Д-53 от

10.04.2014г.

26.

ПДП001196 от 05.07.2013.

 

ПОКАНА

ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА СТОЙЧЕВА

Гр.Пазарджик, ул. "Стефан Караджа" №068,ет.05,ап.14

***

ДНИ

Изх № 13-Д-53 от

10.04.2014г.

27.

АУ001218 от 05.07.2013.

 

АУЗД

ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА СТОЙЧЕВА

Гр.Пазарджик, ул. "Стефан Караджа" №068,ет.05,ап.14

***

ТБО

Изх № 13-Д-53 от

10.04.2014г.

28.

ПДП001197 от 05.07.2013.

 

ПОКАНА

ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА СТОЙЧЕВА

Гр.Пазарджик, ул. "Стефан Караджа" №068,ет.05,ап.14

***

ТБО

Изх № 13-Д-53 от

10.04.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 10.04.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 24.04.2014г.