projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 46

PostHeaderIconСписък 46

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 11.04.2014г.          

валидно до 25.04.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001248 от 08.07.2013г.

 

АУЗД

ДОНКА ЛАЗАРОВА ЛУЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №082, ет.04, ап.013

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Д-54 от

11.04.2014г.

2.

ПДП001233 от

08.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДОНКА ЛАЗАРОВА ЛУЛЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №082, ет.04, ап.013

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Д-54 от

11.04.2014г.

3.

АУ001262 от 09.07.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ПЕТКОВ АНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №011, ет.03, ап.007

******

ДПС/ПД

Изх № 13-П-32 от

11.04.2014г.

4.

ПДП001337 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ПЕТКОВ АНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №011, ет.03, ап.007

******

ДПС/ПД

Изх № 13-П-32 от

11.04.2014г.

5.

АУ001263 от 09.07.2013г.

 

АУЗД

СТОЙЧО ИВАНОВ ВЕЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №008, ет.04, ап.012

******

ДПС/ПД

Изх № 13-С-84 от

11.04.2014г.

6.

ПДП001406 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЙЧО ИВАНОВ ВЕЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №008, ет.04, ап.012

******

ДПС/ПД

Изх № 13-С-84 от

11.04.2014г.

7.

АУ001274 от 09.07.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ТОТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” №70, ет.2, ап.003

******

ДПС/ПД/ДНИ

Изх № 13-Д-55 от

11.04.2014г.

8.

ПДП001248 от

09.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ТОТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” №70, ет.2, ап.003

******

ДПС/ПД/ДНИ

Изх № 13-Д-55 от

11.04.2014г.

9.

АУ001275 от 09.07.2013г.

 

АУЗД

ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №41

******

ДПС/ПД

Изх №13-Ж-4 от

11.04.2014г.

10.

ПДП001249 от

09.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №41

******

ДПС/ПД

Изх №13-Ж-4 от

11.04.2014г.

11.

АУ001278 от 09.07.2013г.

 

АУЗД

СТОИЧКО ГЕОРГИЕВ СИРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев” №013, ет.04, ап.011

******

ДПС

Изх № 13-С-85 от

11.04.2014г.

12.

ПДП001251 от

09.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОИЧКО ГЕОРГИЕВ СИРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев” №013, ет.04, ап.011

******

ДПС

Изх № 13-С-85 от

11.04.2014г.

13.

АУ001279 от 09.07.2013г.

 

АУЗД

ЖОРО БОРИСЛАВОВ ЧЕРВЕНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №002, ет.07, ап.037

******

ДНИ/ДПС

Изх №13-Ж-5 от

11.04.2014г.

14.

ПДП001341 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЖОРО БОРИСЛАВОВ ЧЕРВЕНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №002, ет.07, ап.037

******

ДНИ/ДПС

Изх №13-Ж-5 от

11.04.2014г.

15.

АУ001284 от 09.07.2013г.

 

АУЗД

ЖОРО БОРИСЛАВОВ ЧЕРВЕНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №002, ет.07, ап.037

******

ТБО

Изх №13-Ж-5 от

11.04.2014г.

16.

ПДП001340 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЖОРО БОРИСЛАВОВ ЧЕРВЕНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград” №002, ет.07, ап.037

******

ТБО

Изх №13-Ж-5 от

11.04.2014г.

17.

АУ001285 от

09.07.2013г.

 

АУЗД

ВАНЯ СТОЯНОВА КИСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №062,вх.А, ет.08, ап.022

******

ДПС/ПД

Изх № 13-В-50 от

11.04.2014г.

18.

ПДП001318 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВАНЯ СТОЯНОВА КИСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №062,вх.А, ет.08, ап.022

******

ДПС/ПД

Изх № 13-В-50 от

11.04.2014г.

19.

АУ001295 от 09.07.2013г.

 

АУЗД

АНДОН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Криволак” №005, ет.03, ап.007

******

ДПС/ПД

Изх № 13-А-62 от

11.04.2014г.

20.

ПДП001274 от

09.07.2013г.

 

ПОКАНА

АНДОН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Криволак” №005, ет.03, ап.007

******

ДПС/ПД

Изх № 13-А-62 от

11.04.2014г.

21.

АУ000003 от 03.01.2014г.

АУЗД

ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ВАТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Света Петка” №027, ет.04

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-51 от

11.04.2014г.

22.

ПДП000004 от

03.01.2014г.

 

ПОКАНА

ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ВАТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Света Петка” №027, ет.04

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-51 от

11.04.2014г.

23.

13 – В - 1 от 16.01.2014г.

 

ПИСМО

ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ВАТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Света Петка” №027, ет.04

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-51 от

11.04.2014г.

24.

АУ000005 от 03.01.2014г.

АУЗД

МАГДАЛЕНА РАНГЕЛОВА СЛАВКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Златица” №003

******

ДПС/ДНИ/ТБО

Изх №13-М-39 от

11.04.2014г.

25.

ПДП000006 от

03.01.2014г.

 

ПОКАНА

МАГДАЛЕНА РАНГЕЛОВА СЛАВКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Златица” №003

*****

ДПС/ДНИ/ТБО

Изх №13-М-39 от

11.04.2014г.

26.

13 – М - 1 от 16.01.2014г.

 

ПИСМО

МАГДАЛЕНА РАНГЕЛОВА СЛАВКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Златица” №003

*****

ДПС/ДНИ/ТБО

Изх №13-М-39 от

11.04.2014г.

27.

АУ000289 от 28.02.2014г.

АУЗД

ИЛИЯ СПАСОВ ГАДЖЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №057, ет.1, ап.001

*****

ДПС/ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-62 от

11.04.2014г.

28.

ПДП000315 от

28.02.2014г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ СПАСОВ ГАДЖЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №057, ет.1, ап.001

*****

ДПС/ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-62 от

11.04.2014г.

29.

13 – И - 14 от 06.03.2014г.

 

ПИСМО

ИЛИЯ СПАСОВ ГАДЖЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №057, ет.1, ап.001

*****

ДПС/ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-62 от

11.04.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 11.04.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 25.04.2014г.