projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 47

PostHeaderIconСписък 47

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във понеделник, 14.04.2014г.          

валидно до 28.04.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на доку

мента

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001304 от 10.07.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪРК ПЕТКОВ ПЕНОВ

Гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Пловдивска” №076, ет.03,ап.010

***

ДПС

Изх № 13-П-33 от

14.04.2014г.

2.

ПДП001422от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪРК ПЕТКОВ ПЕНОВ

Гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Пловдивска” №076, ет.03,ап.010

***

ДПС

Изх № 13-П-33 от

14.04.2014г .

3.

АУ001307от 10.07.2013г.

 

АУЗД

ВАСКО ТРАЙКОВ ДАМЕВСКИ

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Рила” № 06, ет.02, ап.026

***

ДПС

Изх № 13-В-53 от

14.04.2014г

4.

ПДП001281 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСКО ТРАЙКОВ ДАМЕВСКИ

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Рила” № 06, ет.02,ап.026

***

ДПС

Изх № 13-В-53 от

14.04.2014г

5.

АУ001310 от 10.07.2013г.

 

АУЗД

ИЛИЯ НИКОЛОВ ДАНЧЕВ

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Ген.Гурко ” №10, вх. В, ет.02,ап.6

***

ДПС

Изх № 13-И-63 от 14.04.2014г .

6.

ПДП001390от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ НИКОЛОВ ДАНЧЕВ

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Ген.Гурко ” №10, вх. В,ет.02,ап.6

***

ДПС

Изх № 13-И-63 от 14.04.2014г.

7.

АУ001320 от 10.07.2013г.

 

АУЗД

СТОЯНКА ИВАНОВА МЕЧКАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №02, ет.04, ап.012

***

ДНИ, ДПС

Изх № 13-С-87 от

14.04.2014г.

8.

ПДП001342 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА ИВАНОВА МЕЧКАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №02, ет.04, ап.012

***

ДНИ, ДПС

Изх № 13-С-87 от

14.04.2014г.

9.

АУ001322 от 10.07.2013г.

 

АУЗД

СТОЯНКА ИВАНОВА МЕЧКАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №02, ет.04, ап.012

***

ТБО

Изх № 13-С-87 от

14.04.2014г.

10.

ПДП001343 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА ИВАНОВА МЕЧКАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №02, ет.04, ап.012

***

ТБО

Изх № 13-С-87 от

14.04.2014г.

11.

АУ001324от 10.07.2013г.

 

АУЗД

ХАЛЕД САЛИМ ХУСЕИН

Гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Димитър” № 021, вх. А, ет..03

***

ДПС

Изх № 13-Х-10 от

14.04.2014г.

12.

ПДП001389 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

ХАЛЕД САЛИМ ХУСЕИН

Гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Димитър” № 021, вх. А, ет..03

***

ДПС

Изх № 13-Х-10 от

14.04.2014г.

13.

АУ001327 от 10.07.2013г.

 

АУЗД

АЛКСАНДЪР НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” № 013, ет. 02

***

ДНИ, ДПС

Изх № 13-А-65 от

14.04.2014г.

14.

ПДП001499 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

АЛКСАНДЪР НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” № 013, ет. 02

***

ДНИ, ДПС

Изх № 13-А-65 от

14.04.2014г.

15.

АУ001328 от 10.07.2013г.

 

АУЗД

АЛКСАНДЪР НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” № 013, ет. 02

***

ТБО

Изх № 13- А-65 от 14.04.2014г..

16.

ПДП001500от

17.07.2013г..

 

ПОКАНА

АЛКСАНДЪР НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” № 013, ет. 02

***

ТБО

Изх № 13-А-65 от

14.04.2014г.

17.

АУ0001329 от 10.07.2013г.

 

АУЗД

КРЪСТЮ ДЕТЕЛИНОВ НЕДЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” № 096, ет.04, ап.022

***

ДПС

Изх № 13-К-35 от

14.04.2014г.

18.

ПДП001396 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

КРЪСТЮ ДЕТЕЛИНОВ НЕДЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” № 096, ет.04, ап.022

***

ДПС

Изх № 13-К-35 от

14.04.2014г.

19.

АУ001330 от

10.07.2013г.

 

АУЗД

АНЕТА АТАНАСОВА ЧОЛАКОВА

Гр.Пазарджик,Общ.Пазарджик ул.”Цар Асен” № 013, ет.02

***

ДНИ

Изх № 13-А-64 от

14.04.2014г.

20.

ПДП001504 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

АНЕТА АТАНАСОВА ЧОЛАКОВА

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Цар Асен” № 013, ет.02

***

ДНИ

Изх № 13-А-64 от

14.04.2014г.

21.

АУ001331 от 10.07.2013г.

 

АУЗД

АНЕТА АТАНАСОВА ЧОЛАКОВА

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Цар Асен” № 013, ет.02

***

ТБО

Изх № 13-А-64 от

14.04.2014г.

22.

ПДП001505 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

АНЕТА АТАНАСОВА ЧОЛАКОВА

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Цар Асен” № 013, ет.02

***

ТБО

Изх № 13-А-64 от

.14.04.2014г.

23.

АУ001332 от 10.07.2013г.

АУЗД

ВИДИН КРЪСТЕВ АНДРЕЕВ

С.Ивайло, Общ.Пазарджик ул.”Двадесет и пета ” № 019

***

ДПС

Изх № 13-В-52 от

14.04.2014г.

24.

ПДП001293 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВИДИН КРЪСТЕВ АНДРЕЕВ

С.Ивайло, Общ.Пазарджик ул.”Двадесет и пета ” № 019

***

ДПС

Изх № 13-В-52 от

14.04.2014г.

25.

АУ001335 от 10.07.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ МИЛЕВ

гр. Пазарджик ул.”Рила ” № 028, вх.А, ет.01, ап.002

***

ДНИ, ДПС

Изх № 13-Г-57 от

14.04.2014г.

26.

ПДП001295 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ МИЛЕВ

гр. Пазарджик ул.”Рила ” № 028, вх.А, ет.01, ап.002

***

ДНИ, ДПС

Изх № 13-Г-57 от

14.04.2014г.

27.

АУ001336 от

10.07.2013г.

 

АУЗД

ЛЮБЕНА ИВАНОВА СВЕНЖЕБИ

гр. Пазарджик , ул.”Осми Март ” №006, вх.В, ет.04, ап. 011

***

 

ДПС

Изх № 13-Л-26 от

14.04.2014г.

28.

ПДП01423 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЛЮБЕНА ИВАНОВА СВЕНЖЕБИ

гр. Пазарджик , ул.”Осми Март ” №006, вх.В, ет.04, ап. 011

***

ДПС

Изх № 13-Л-26 от

14.04.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 14.04.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 28.04.2014г.