PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 15 април 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

15 април 2014 г.

• Община Пазарджик предприе мерки за изменение на Общия устройствен план за границите на града и допълнение на неговото землище. Проектът предвижда и изготвяне на Задание за общ устройствен план на всички населени места в общината и техните землища. Инициативата е на Министерство на инвестиционното проектиране, като със Заповед на министъра са определени общините в Република България, за които е осигурено частично финансово подпомагане за изготвяне на Задание за общ устройствен план, сред които е и Община Пазарджик. Предстои подписване на Споразумение между МИП и Община Пазарджик за финансиране на проекта, който е на стойност 109 200 лв. с ДДС и срок за изпълнение на предвидените дейности до края на 2014 г.;

• Община Пазарджик увеличава местата, на които гражданите могат да спортуват на открито, чрез изграждане на нови две спортни площадки, оборудвани с фитнес уреди, т.нар. стрийт фитнес. Същите са разположени в междублоковите пространства на ул. „Климент Охридски”  и ул. „Любен Боянов”. Това е едно модерно съоръжение, което представлява истински гимнастически салон на открито, разработено от българска фирма. Уредите ще представляват специализирани стрийт фитнес конфигурации, греда за баланс, успоредки, наклонени стойки и стойки за лицеви опори, изработени от инокс. Съоръженията ще бъдат монтирани на предварително подготвени бетонови площадки, разположени в зелените площи. Предвижда се и поставянето на пейки и чешмички до двете площадки. Стойността на съоръженията с монтажа е 32 000 лв.;

• Община Пазарджик възложи за изпълнение изграждане на ограда на помощното футболно игрище в кв. 16 по плана на гр. Пазарджик /Стадиона/. Предвидената за изграждане ограда ще бъде с мрежа от PVC, захваната с тръби и метални планки върху армирана бетонова основа. За изработка и монтаж са възложени и две врати с размери 300/200см и 100/200см, монтирани върху стоманобетонови колони. Стойността на обекта е 37 524 лв., а изпълнител на строителството е ЕТ „Димитър Паунов” гр. Пазарджик;

• Община Пазарджик работи по изпълнението на проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик”. Проектът стартира на 15.05.2013 г. и се реализира с помощта на Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 12 месеца. Стойността на Договор за Безвъзмездна финансова помощ е 89 960,00 лв. - 100 % финансиране от Оперативна програма “Административен капацитет”, от които 85% от Европейския социален фонд и 15 % от националния бюджет на Република България. В резултат от изпълнението на проекта служителите от администрацията повишиха своя  капацитет и увеличиха своята ефективност и професионализъм. Посредством проведените обучения надградиха своята квалификацията, постигна се подобряване на координацията между отделите в структурата на администрацията.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
 - Издадени удостоверения за завършени курсове - 272
 - Проведени курсове от Институт по публична администрация - 5
 - Обучени служители от ИПА – 56
 - Проведени специализирани обучения – 4
 - Обучени служители по специализирани обучения – 216
 - Повишена квалификация на 247 служители на общината
 - Реализирани дейности по информация и публичност
 - Реализирани дейности за управление на проекта;

• Във връзка  с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. в Община Пазарджик са образувани 146 избирателни секции:
- За град Пазарджик – 92
- За кметствата – 54
Броят на избирателите по предварителните избирателни списъци е:
- за град Пазарджик – 70 373
- за кметствата – 36 223
- общо за общината – 106 596
При избори за членове на Европейския парламент от Република България право да гласуват имат всички български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава–членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Могат да гласуват и гражданите на друга държава–членка на Европейския съюз, които са подали декларация в общинската администрация до 14.04.2014 г.
Предварителните избирателни списъци са обявени от общинската администрация и са публикувани на интернет страницата на общината www.pazardjik.bg. Всяко лице може да направи справка по ЕГН за адреса на избирателната си секция на безплатен телефон 080018809 или на интернет адрес www.grao.bg.
Справки, дописвания и корекции в списъците се извършват в Центъра за гражданска регистрация (ЕСГРАОН), бул. “България” №2, в съответствие с определените срокове в Изборния кодекс до 17.05.2014 г. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец до 04.05.2014 г. Срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес на избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и за гласуване на друго място е до 10.05.2014 г.
Променени са адресите на избирателните секции:
- За град Пазарджик - секция № 20
От Минералната баня, ул. "Генерал Гурко" №17 на ЦДГ "Пролет", ул. "Цар Симеон" №17.
- За кметство Овчеполци – секция 193
От ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" на Клуб на пенсионера;

• На 26 април 2014 г. в Спортна зала “Васил Левски” ще се срещнат най-добрите танцови двойки на България в различните възрастови групи. Уменията на състезателите ще бъдат оценявани от 32-членно жури. Очаква се на състезанието да вземат участие повече от 200 двойки от 40 клуба в страната. Клубът домакин  СК “Импулс” ще участва с 25 двойки във всички възрасти. Община Пазарджик финансира проявата с 10 000 лв. Турнирът започва в 10.00 ч., а официалното откриване и финалите са от 19.30 ч.;

• „Фондацията”, Преслава, Жана Бергендорф /победителката от телевизионното риалити „X фактор”/ и актьорът Виктор Калев ще са звездите във вечерния концерт за Празника на Пазарджик, 21 май. Жителите и гостите на града ще чуят в акустични версии любимите на няколко поколения хитове на „Щурците”, ФСБ , БТР и ”Те”, в изпълнение на техните вокалисти Кирил Маричков, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански, и Дони. Концертът традиционно ще се проведе на пл. „Константин Величков” от 20.00 ч.
Очаква се Тържествената света литургия в църквата „Св. Константин и Елена” да произнесе Негово високопреосвещенство Митрополит Николай, към когото Община Пазарджик отправи официална покана. В дневната празнична програма ще вземат участие всички танцови и певчески школи, съставите на пенсионерските клубове, както и спортните клубове в града.
На празника на града е посветено и третото издание на фестивала „Арт идея - арт алея”, който тази година ще се проведе от 15  до 24 май. В продължение на десет дни на различни сцени в града актьори, музиканти, танцьори, фотографи, художници, творци от всички области на изкуството ще въвлекат жителите и гостите на града в един незабравим артистичен празник.