projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 48

PostHeaderIconСписък 48

There are no translations available.


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 16.04.2014г.          

валидно до 30.04.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. 

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на док.

Име на задължено

лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

1.

АУ000807 от 18.06.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

Гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Г.Бенковски” № 098, ет.01,ап.01

******

ДПС

Изх № 13-П-36 от

16.04.2014г.

2.

ПДП000934от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

Гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Г.Бенковски” № 098, ет.01,ап.01

******

ДПС

Изх № 13-П-36 от

16.04.2014г .

3.

АУ0000810от 18.06.2013г.

 

АУЗД

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Димитър Петков” № 008

******

ДНИ,ДПС

Изх № 13-З-16 от

16.04.2014г

4.

ПДП000791 от

18.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Димитър Петков” № 008

******

ДНИ,ДПС

Изх № 13-З-16 от

16.04.2014г

5.

АУ000811 от 18.06.2013г.

 

АУЗД

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Димитър Петков” № 008

******

ТБО

 Изх № 13-З-16 от 16.04.2014г .

6.

ПДП000793от

18.06.2013г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Димитър Петков” № 008

******

ТБО

Изх № 13-З-16 от  16.04.2014г.

7.

АУ001337 от 10.07.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ МИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” № 028,вх. А,ет.01,ап.002

******

ТБО

Изх № 13-Г-58 от

16.04.2014г.

8.

ПДП001296 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ МИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” № 028,вх. А,ет.01,ап.002

******

ТБО

Изх № 13-Г-58 от

16.04.2014г.

9.

АУ001338 от 10.07.2013г.

 

АУЗД

ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” № 18,вх. А,ет.06,ап.011

******

ДПС

Изх № 13-И-65 от

16.04.2014г.

10.

ПДП001391 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

ИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” № 18,вх. А,ет.06,ап.011

******

ДПС

Изх № 13-И-65 от

16.04.2014г.

11.

АУ001339от 10.07.2013г.

 

АУЗД

ТОШО МИЛАДИНОВ НЕНЧЕВ

Гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 071, ет..03,ап.009

******

ДНИ,ДПС

Изх № 13-Т-28 от

16.04.2014г.

12.

ПДП001297 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ТОШО МИЛАДИНОВ НЕНЧЕВ

Гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 071, ет..03,ап.009

******

ДНИ,ДПС

Изх № 13-Т-28 от

16.04.2014г.

13.

АУ001344 от 10.07.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ИВАНОВ  НАЙДЕНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Запрян Цоков” № 010,

******

ТБО

Изх № 13-П-35 от

16.04.2014г.

14.

ПДП001427 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ИВАНОВ  НАЙДЕНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Запрян Цоков” № 010,

******

ТБО

Изх № 13-П-35 от

16.04.2014г.

15.

АУ001362 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ИВАНОВ  НАЙДЕНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Запрян Цоков” № 010,

******

ДНИ,ДПС

Изх № 13-П-35 от 16.04.2014г..

16.

ПДП001428от

12.07.2013г..

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ИВАНОВ  НАЙДЕНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Запрян Цоков” № 010,

******

ДНИ,ДПС

Изх № 13-П-35 от

16.04.2014г.

17.

АУ0001346 от 10.07.2013г.

 

АУЗД

ТОШО МИЛАДИНОВ НЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 071, ет.03,ап..009 

******

ТБО

Изх № 13-Т-28 от

16.04.2014г.

18.

ПДП001322 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

ТОШО МИЛАДИНОВ НЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 071, ет.03,ап..009 

******

ТБО

Изх № 13-Т-28 от

16.04.2014г.

19.

АУ001349 от

10.07.2013г.

 

АУЗД

Лютвие Мехмедова Ненчева

Гр.Пазарджик,Общ.Пазарджик ул.”Пловдивска” № 071.ет.03,ап.009

******

 ДНИ

Изх № 13-Л-27 от

16.04.2014г.

20.

ПДП001326от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

Лютвие Мехмедова Ненчева

Гр.Пазарджик,Общ.Пазарджик ул.”Пловдивска” № 071.ет.03,ап.009

******

 ДНИ

Изх № 13-Л-27 от

16.04.2014г.

21.

АУ001350 от 10.07.2013г.

 

  АУЗД

Лютвие Мехмедова Ненчева

Гр.Пазарджик,Общ.Пазарджик ул.”Пловдивска” № 071.ет.03,ап.009

******

ТБО

Изх № 13-Л-27 от

16.04.2014г.

22.

ПДП001328 от

10.07.2013г.

 

ПОКАНА

Лютвие Мехмедова Ненчева

Гр.Пазарджик,Общ.Пазарджик ул.”Пловдивска” № 071.ет.03,ап.009

******

ТБО

Изх № 13-Л-27 от

.16.04.2014г.

23.

АУ001354 от 11.07.2013г.

АУЗД

ЙОРДАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

С. Ивайло, Общ.Пазарджик ул.”Петдесет и втора ” № 003

******

ДПС

Изх № 13-Й-30 от

16.04.2014г.

24.

ПДП001332 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

С. Ивайло, Общ.Пазарджик ул.”Петдесет и втора ” № 003

******

ДПС

Изх № 13-Й-30 от

16.04.2014г.

25.

АУ001360 от 11.07.2013г.

 

 АУЗД

Красимир Бориславов Табаков

гр. Пазарджик ул.”Теменуга ” № 013

******

ДПС

Изх № 13-К-36 от

16.04.2014г.

26.

ПДП001392от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

Красимир Бориславов Табаков

гр. Пазарджик ул.”Теменуга ” № 013

******

ДПС

Изх № 13-К-36 от

16.04.2014г.

27.

АУ001374 от

11.07.2013г.

 

АУЗД

СИМОНА НИКОЛАЕВА ДОНОВА

гр. Пазарджик , ул.”Гео Милев ” №005,  ет.03, ап. 009

*****

 

ДПС

Изх№ 13-С-88  от

 16.04.2014г.

28.

ПДП01352 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

СИМОНА НИКОЛАЕВА ДОНОВА

гр. Пазарджик , ул.”Гео Милев ” №005,  ет.03, ап. 009

*****

ДПС

Изх № 13-С-88 от

16.04.2014г.

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 16.04.2014г. 

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 30.04.2014г.