projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 49

PostHeaderIconСписък 49


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 17.04.2014г.          

валидно до 07.05.2014, 17:00 часа             

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001378 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” 093, ет.05, ап.015

*****

ДПС

Изх № 13-П-37 от

17.04.2014г.

2.

ПДП001358 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” 093, ет.05, ап.015

*****

ДПС

Изх № 13-П-37 от

17.04.2014г.

3.

АУ001381 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

ЕМИЛИЯ НАТОВА ЛАЗАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” 077, ет.05, ап.015

*****

ДПС

Изх № 13-E-26 от

17.04.2014г.

4.

ПДП001357 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛИЯ НАТОВА ЛАЗАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” 077, ет.05, ап.015

*****

ДПС

Изх № 13-E-26 от

17.04.2014г.

5.

АУ001388 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИН БЛАГОВ СТРАТИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” 016, ет.04, ап.011

*****

ТБО

Изх № 13-В-59 от

17.04.2014г.

6.

ПДП001363 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН БЛАГОВ СТРАТИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” 016, ет.04, ап.011

*****

ТБО

Изх № 13-В-59 от

17.04.2014г.

7.

АУ001387 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИН БЛАГОВ СТРАТИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” 016, ет.04, ап.011

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-В-59 от

17.04.2014г.

8.

ПДП001362 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН БЛАГОВ СТРАТИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” 016, ет.04, ап.011

*****

ДПС/ДНИ

Изх № 13-В-59 от

17.04.2014г.

9.

АУ001393 от 11.07.2013г.

АУЗД

ДИМИТЪР ЙОСКОВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №066

*****

ДПС

Изх № 13-Д-57 от

17.04.2014г.

10.

ПДП001369 от

11.07.2013г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЙОСКОВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №066

*****

ДПС

Изх № 13-Д-57 от

17.04.2014г.

11.

АУ001397 от 11.07.2013г.

АУЗД

Николай Константинов Костадинов

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” №040

*****

ДПС

Изх № 13-Н-36 от

17.04.2014г.

12.

ПДП001372 от

11.07.2013г.

ПОКАНА

Николай Константинов Костадинов

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” №040

*****

ДПС

Изх № 13-Н-36 от

17.04.2014г.

13.

АУ001398 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ГАЦЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев” №010

*****

ДПС

Изх № 13-В-58 от

17.04.2014г.

14.

ПДП001374 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ГАЦЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Тодор Пенев” №010

*****

ДПС

Изх № 13-В-58 от

17.04.2014г.

15.

АУ001370 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

ВЕРКА ИВАНОВА ПОПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” № 004, ет.02, ап.006

*****

ДПС/ДНИ

Изх №13-В-60 от

17.04.2014г.

16.

ПДП001348 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВЕРКА ИВАНОВА ПОПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” № 004, ет.02, ап.006

*****

ДПС/ДНИ

Изх №13-В-60 от

17.04.2014г.

17.

АУ001371 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

ВЕРКА ИВАНОВА ПОПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” № 004, ет.02, ап.006

*****

ТБО

Изх №13-В-60 от

17.04.2014г.

18.

ПДП001349 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВЕРКА ИВАНОВА ПОПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” № 004, ет.02, ап.006

*****

ТБО

Изх №13-В-60 от

17.04.2014г.

19.

АУ001367 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

КЕРАНКА НИКОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 101, ет.05, ап.027

*****

ТБО

Изх №13-К-37 от

17.04.2014г.

20.

ПДП001347 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

КЕРАНКА НИКОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 101, ет.05, ап.027

*****

ТБО

Изх №13-К-37 от

17.04.2014г.

21.

АУ001372 от 11.07.2013г.

АУЗД

КЕРАНКА НИКОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 101, ет.05, ап.027

*****

ДПС/ДНИ

Изх №13-К-37 от

17.04.2014г.

22.

ПДП001350 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

КЕРАНКА НИКОВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 101, ет.05, ап.027

*****

ДПС/ДНИ

Изх №13-К-37 от

17.04.2014г.

23.

АУ001375 от 11.07.2013г.

АУЗД

ЕЛЕОНОРА ХРИСТОВА СЕКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски” №065

*****

ДПС

Изх №13-Е-27 от

17.04.2014г.

24.

ПДП001354 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕОНОРА ХРИСТОВА СЕКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Г. Бенковски” №065

*****

ДПС

Изх №13-Е-27 от

17.04.2014г.

25.

АУ001376 от

11.07.2013г.

 

АУЗД

ХРИСТО ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 101, ет.05, ап.027

*****

ДНИ

Изх №13-Х-11 от

17.04.2014г.

26.

ПДП001353 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 101, ет.05, ап.027

*****

ДНИ

Изх №13-Х-11 от

17.04.2014г.

27.

АУ001377 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

ХРИСТО ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 101, ет.05, ап.027

*****

ТБО

Изх №13-Х-11 от

17.04.2014г.

28.

ПДП001355 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 101, ет.05, ап.027

*****

ТБО

Изх №13-Х-11 от

17.04.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 17.04.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 07.05.2014г.