projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 50

PostHeaderIconСписък 50

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 23.04.2014г.          

валидно до 08.05.2014, 17:00 часа  

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001380 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ КЪНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов”, № 012, ет.03, ап.009

*****

ДПС

Изх № 13-Д-59 от

23.04.2014г.

2.

ПДП001356 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ КЪНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов”, № 012, ет.03, ап.009

*****

ДПС

Изх № 13-Д-59 от

23.04.2014г.

3.

АУ001423 от 12.07.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ КЪНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов", №012, ет.03, ап.009

*****

ДНИ

Изх № 13-Д-59 от

23.04.2014г.

4.

ПДП001408 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ КЪНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов", №012, ет.03, ап.009

*****

ДНИ

Изх № 13-Д-59 от

23.04.2014г.

5.

АУ001424 от 12.07.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ КЪНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов", №012, ет.03, ап.009

*****

ТБО

Изх № 13-Д-59 от

23.04.2014г.

6.

ПДП001409 от 12.07.2013г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ КЪНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов", №012, ет.03, ап.009

*****

ТБО

Изх № 13-Д-59 от

23.04.2014г.

7.

АУ001386 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов", №019, ап.3

*****

ТБО

Изх № 13-З-17 от

23.04.2014г.

8.

ПДП001436 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов", №019, ап.3

*****

ТБО

Изх № 13-З-17 от

23.04.2014г.

9.

АУ001400 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов", №019, ап.3

*****

ДПС/ ДНИ

Изх № 13-З-17 от

23.04.2014г.

10.

ПДП001437 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов", №019,ап.3

*****

ДПС/ ДНИ

Изх № 13-З-17 от

23.04.2014г.

11.

АУ001402 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

СЛАВИ МАРКОВ БОЗЕВ

гр.Пазарджик,ул."Дунав", №042, ет.04, ап.010.

*****

ДПС/ ДНИ

Изх № 13-С-89 от

23.04.2014г.

12.

ПДП001375 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

СЛАВИ МАРКОВ БОЗЕВ

гр.Пазарджик, ул."Дунав", №042, ет.04, ап.010.

*****

ДПС/ ДНИ

Изх № 13-С-89 от

23.04.2014г.

13.

АУ001403 от 11.07.2013г.

АУЗД

СЛАВИ МАРКОВ БОЗЕВ

гр.Пазарджик, ул."Дунав", №042, ет.04, ап.010.

*****

ТБО

Изх № 13-С-89 от

23.04.2014г.

14.

ПДП001376 от

11.07.2013г.

ПОКАНА

СЛАВИ МАРКОВ БОЗЕВ

гр.Пазарджик, ул."Дунав", №042, ет.04, ап.010.

*****

ТБО

Изх № 13-С-89 от

23.04.2014г.

15.

АУ001407 от 11.07.2013г.

АУЗД

СТЕФКА АСЕНОВА СТАНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №022, ет.01, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-С-90 от

23.04.2014г.

16.

ПДП001515 от

17.07.2013г.

ПОКАНА

СТЕФКА АСЕНОВА СТАНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила”, №022, ет.01, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-С-90 от

23.04.2014г.

17.

АУ001408 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

Венцислава Иванова Атанасова

гр.Пазарджик, ул."Марица" №016, ет.01, ап.035

*****

ДПС

Изх № 13-В-62 от

23.04.2014г.

18.

ПДП001380 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

Венцислава Иванова Атанасова

гр.Пазарджик,ул."Марица" №016,ет.01, ап.035

*****

ДПС

Изх № 13-В-62 от

23.04.2014г.

19.

АУ001409 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

АНТОНИ ИЛИЕВ ВЪРТИГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” № 074, ет.02, ап.005

*****

ДПС

Изх № 13-А-68 от

23.04.2014г.

20.

ПДП001378 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

АНТОНИ ИЛИЕВ ВЪРТИГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” № 074, ет.02, ап.005

*****

ДПС

Изх № 13-А-68 от

23.04.2014г.

21.

АУ001427 от 12.07.2013г.

АУЗД

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул."Дойран", №010

*****

ДПС

Изх № 13-И-67 от

23.04.2014г.

22.

ПДП001425 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул."Дойран", №010

*****

ДПС

Изх № 13-И-67 от

23.04.2014г.

23.

АУ001431 от 12.07.2013г.

АУЗД

ВЕРА ИВАНОВА БОЖКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №095, ет.01, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-В-61 от

23.04.2014г.

24.

ПДП001420 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВЕРА ИВАНОВА БОЖКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №095, ет.01, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-В-61 от

23.04.2014г.

25.

АУ001432 от

12.07.2013г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ПЕТРОВ ГАБЕРСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Петринин", №011, ет.03

*****

ДПС

Изх № 13-С-90 от

23.04.2014г.

26.

ПДП001536 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ПЕТРОВ ГАБЕРСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Петринин", №011, ет.03

*****

ДПС

Изх № 13-С-90 от

23.04.2014г.

27.

ПДП000264 от

25.02.2014г.

 

ПОКАНА

ЗАПРИН СТОИЛОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” № 009, ет.01, ап.001

*****

ПАТЕНТ

Изх № 13-З-18 от

23.04.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 23.04.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 08.05.2014г.