projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 51

PostHeaderIconСписък 51


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък, 24.04.2014г.          

валидно до 08.05.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ0001414 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

НАРЦИС АСЕНОВА ЖИВКОВА

Гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Огоста” № 070

******

ДПС

Изх № 13-Н-37 от

24.04.2014г.

2.

ПДП001383от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

НАРЦИС АСЕНОВА ЖИВКОВА

Гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Огоста” № 070

******

ДПС

Изх № 13-Н-37 от

24.04.2014г .

3.

АУ001418от 12.07.2013г.

 

АУЗД

ЛАЗАР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Рила” № 012,ет.05,ап.018

******

ДПС

Изх № 13-Л-29 от

24.04.2014г

4.

ПДП001538 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

Гр.Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Рила” № 012, ет.05, ап.018

******

ДПС

Изх № 13-Л-29 от

24.04.2014г

5.

АУ001429 от 12.07.2013г.

 

АУЗД

Севделина Трифонова Чавдарова

Гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” № 019, ет.01, ап.002

******

ДНИ, ДПС

Изх № 13-С-93 от 24.04.2014г .

6.

ПДП001418 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

Севделина Трифонова Чавдарова

Гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” № 019, ет.01, ап.002

******

ДНИ, ДПС

Изх № 13-С-93от 24.04.2014г.

7.

АУ001434 от 12.07.2013г.

 

АУЗД

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Есперанто” № 009,вх. А, ет.01, ап.006

******

ДПС

Изх № 13-С-92 от

24.04.2014г.

8.

ПДП001424 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Есперанто” № 009, вх. А, ет.01, ап.006

******

ДПС

Изх № 13-С-92 от

24.04.2014г.

9.

АУ001435 от 12.07.2013г.

 

АУЗД

ВЕЦИСЛАВ АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” № 18, ет.08, ап.023

******

ДНИ, ДПС/ ТБО

Изх № 13-В-64 от

24.04.2014г.

10.

ПДП001426 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВЕЦИСЛАВ АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” № 18, ет.08, ап.023

******

ДНИ, ДПС/ ТБО

Изх № 13-В-64 от

24.04.2014г.

11.

АУ001436от 12.07.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОЙЧИНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” № 030

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Д-60 от

24.04.2014г.

12.

ПДП001530от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОЙЧИНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” № 030

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Д-60 от

24.04.2014г.

13.

АУ001438 от 12.07.2013г.

 

АУЗД

Костадинка Иванова Дойчинова

Гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” № 030,

******

ДПС, ДНИ, ТБО

Изх № 13-К-40 от

24.04.2014г.

14.

ПДП001532 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

Костадинка Иванова Дойчинова

Гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” № 030,

******

ДПС, ДНИ, ТБО

Изх № 13-К-40 от

24.04.2014г.

15.

АУ001440 от 15.07.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Проф.Иван Батаклиев” № 04, вх.А ,ет.07, ап.019

******

ДНИ, ДПС

Изх № 13-В-65 от 24.04.2014г..

16.

ПДП001439от

15.07.2013г..

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Проф.Иван Батаклиев” № 04, вх.А, ет.07, ап.019

******

ДНИ, ДПС

Изх № 13-В-65 от

24.04.2014г.

17.

АУ0001441 от 15.07.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Проф.Иван Батаклиев” № 04, вх.А, ет.07, ап.019

******

ТБО

Изх № 13-В -65 от 24.04.2014г.

18.

ПДП001440 от

15.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Проф.Иван Батаклиев” № 04, вх.А, ет.07, ап.019

******

ТБО

Изх № 13-В-65 от

24.04.2014г.

19.

АУ001442 от

15.07.2013г.

 

АУЗД

ИЛИАНА РАДЕВА ИВАНОВА

Гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” № 04.вх.А, ет.07, ап.019

******

ДНИ

Изх № 13-И-68 от

24.04.2014г.

20.

ПДП001441от

15.07.2013г.

 

ПОКАНА

ИЛИАНА РАДЕВА ИВАНОВА

Гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” № 04.вх.А, ет.07, ап.019

******

ДНИ

Изх № 13-И-68 от

24.04.2014г.

21.

АУ001443 от 15.07.2013г.

 

АУЗД

ИЛИАНА РАДЕВА ИВАНОВА

Гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” № 04.вх.А, ет.07, ап.019

******

ТБО

Изх № 13-И-68 от

24.04.2014г.

22.

ПДП001442 от

15.07.2013г.

 

ПОКАНА

ИЛИАНА РАДЕВА ИВАНОВА

Гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” № 04.вх.А, ет.07, ап.019

******

ТБО

Изх № 13-И-68 от

.24.04.2014г.

23.

АУ001447 от 15.07.2013г.

АУЗД

АСЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик ул.”Пловдивска ” № 045, ет.05, ап.036

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-А-69 от

24.04.2014г.

24.

ПДП001569 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

АСЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик ул.”Пловдивска ” № 045, ет.05, ап.036

******

ДНИ, ТБО

Изх № 13-А-69 от

24.04.2014г.

25.

АУ001452 от 15.07.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН НИКОЛОВ СТОЙНОВ

гр. Пазарджик ул.”Стоян Ангелов” № 033, ет.01, ап.001

******

ДНИ, ДПС, ТБО

Изх № 13-С-94 от

24.04.2014г.

26.

ПДП001565от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН НИКОЛОВ СТОЙНОВ

гр. Пазарджик ул.”Стоян Ангелов” № 033, ет.01, ап.001

******

ДНИ, ДПС, ТБО

Изх № 13-С-94 от

24.04.2014г.

27.

АУ001453 от

15.07.2013г.

 

АУЗД

ДАНИЕЛ РАЛИНОВ МОЛОВ

гр. Пазарджик , ул.”Рила ” №053,

*****

ДНИ, ДПС, ТБО

Изх№ 13-Д-61 от

24.04.2014г.

28.

ПДП01533 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДАНИЕЛ РАЛИНОВ МОЛОВ

гр. Пазарджик , ул.”Рила ” №053,

*****

ДНИ, ДПС, ТБО

Изх № 13-Д-61 от

24.04.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 24.04.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 08.05.2014г.