projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 52

PostHeaderIconСписък 52

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък, 25.04.2014г.          

валидно до 09.05.2014, 17:00 часа              

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001508 от 16.07.2013г.

   АУЗД

ПЕТКО ИВАНОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Брегов”, №8, вх.Б, ет.1 ап.9

*****

ДПС

Изх № 13-П-40 от

25.04.2014г.

2.

ПДП001560 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТКО ИВАНОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Брегов”, №8, вх.Б, ет.1 ап.9

*****

ДПС

Изх № 13-П-40 от

25.04.2014г.

3.

АУ001510 от 16.07.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ДИМИТРОВ СПИРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.С.Раковски”, №5, ет.7, ап.42

*****

ДПС

Изх №13-В-68 от

25.04.2014г.

4.

ПДП001488 от

16.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ДИМИТРОВ СПИРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.С.Раковски”, №5, ет.7, ап.42

*****

ДПС

Изх №13-В-68 от

25.04.2014г.

5.

АУ001517 от 16.07.2013г.

 

АУЗД

ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ САВОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав”, №6, ет.11, ап.55

*****

ДПС

Изх №13-В-67 от

25.04.2014г.

6.

ПДП001494 от 16.07.2013г.

ПОКАНА

ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ САВОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав”, №6, ет.11, ап.55

*****

ДПС

Изх №13-В-67 от

25.04.2014г.

7.

АУ001511 от 16.07.2013г.

   АУЗД

Николай Венциславов Тодоров

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски”, №121, ет.6, ап.16

*****

ДПС

Изх № 13-Н-39 от

25.04.2014г.

8.

ПДП001489 от

16.07.2013г.

ПОКАНА

Николай Венциславов Тодоров

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски”, №121, ет.6, ап.16

*****

ДПС

Изх № 13-Н-39 от

25.04.2014г.

9.

АУ001514 от 16.07.2013г.

   АУЗД

ЛЮБОМИРА ВАСКОВА ОРЕШКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Княгиня М.Луиза”, №145, ет.1, ап.21

*****

ДПС

Изх № 13-Л-30 от

25.04.2014г.

10.

ПДП001492 от

16.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИРА ВАСКОВА ОРЕШКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Княгиня М.Луиза”, №145, ет.1, ап.21

*****

ДПС

Изх № 13-Л-30 от

25.04.2014г.

11.

АУ001516 от 16.07.2013г.

   АУЗД

Цветелина Стоянова

Маринова

гр.Пазарджик, ул."Стара планина", №4, ет.3

*****

ДПС

Изх № 13-Ц-6 от

25.04.2014г.

12.

ПДП001493 от

16.07.2013г.

ПОКАНА

Цветелина Стоянова

Маринова

гр.Пазарджик, ул."Стара планина", №4, ет.3

*****

ДПС

Изх № 13-Ц-6 от

25.04.2014г.

13.

АУ001459 от 15.07.2013г.

АУЗД

Мариана Николаева Самунева

гр.Пазарджик, ул. "К.Величков", №79, вх. А ап.4, ет.3

*****

ДПС

Изх № 13-М-42от

25.04.2014г.

14.

ПДП001453 от

15.07.2013г.

ПОКАНА

Мариана Николаева Самунева

гр.Пазарджик, ул. "К.Величков", №79, вх. А ап.4 ,ет.3

*****

ДПС

Изх № 13-М-42от

25.04.2014г.

15.

АУ001462 от 15.07.2013г.

   АУЗД

БЛАГОЯ ВАСИЛЕВ РАДИН

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов”, №75, ап.5

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-Б-21 от

25.04.2014г.

16.

ПДП001531 от

17.07.2013г.

ПОКАНА

БЛАГОЯ ВАСИЛЕВ РАДИН

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов”, №75, ап.5

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-Б-21 от

25.04.2014г.

17.

АУ001465 от 15.07.2013г.

 

АУЗД

Юлияна Михайлова Молова

гр.Пазарджик, ул."Рила", №53

*****

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Ю-5 от

25.04.2014г.

18.

ПДП001534 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

Юлияна Михайлова Молова

гр.Пазарджик, ул."Рила", №53

*****

ДНИ , ТБО

Изх № 13-Ю-5 от

25.04.2014г.

19.

АУ001458 от 15.07.2013г.

 

АУЗД

РОСИЦА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска”, №45, ет.5, ап.36

*****

ДНИ , ТБО

Изх №13-Р-18 от

25.04.2014г.

20.

ПДП001570 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

РОСИЦА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска”, №45, ет.5, ап.36

*****

ДНИ , ТБО

Изх №13-Р-18 от

25.04.2014г.

21.

АУ001464 от 15.07.2013г.

АУЗД

ВАЛЕНТИН РАНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Рила", №18, вх.А, ет.2, ап.4

*****

ДПС

Изх №13-В-66 от

25.04.2014г.

22.

ПДП001456 от

15.07.2013г.

   ПОКАНА

ВАЛЕНТИН РАНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Рила", №18, вх.А, ет.2,ап.4

*****

ДПС

Изх №13-В-66 от

25.04.2014г.

23.

АУ001466 от 15.07.2013г.

АУЗД

ВАЛЕНТИН РАНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Рила", №18, вх.А, ет.2, ап.4

*****

ДНИ , ТБО

Изх №13-В-66 от

25.04.2014г.

24.

ПДП001460 от

15.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН РАНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Рила", №18, вх.А, ет.2, ап.4

*****

ДНИ ,ТБО

Изх №13-В-66 от

25.04.2014г.

25.

АУ001382 от

11.07.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ВЕЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична", №25, ет.2, ап.4

*****

ДПС

Изх №13-Д-62 от

25.04.2014г.

26.

ПДП001360 от

11.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ВЕЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична", №25, ет.2, ап.4

*****

ДПС

Изх №13-Д-62 от

25.04.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 25.04.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 09.05.2014г.