projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 53

PostHeaderIconСписък 53

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 29.04.2014г.          

валидно до 13.05.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001467 от 15.07.2013г.

 

АУЗД

СИЛВИЯ ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №018, вх.А, ет.2, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-95 от

29.04.2014г.

2.

ПДП001461 от

15.07.2013г.

 

ПОКАНА

СИЛВИЯ ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №018, вх.А, ет.2, ап.004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-95 от

29.04.2014г.

3.

АУ001474 от 15.07.2013г.

 

АУЗД

АНГЕЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №038, ет.5, ап.017

******

ДПС

Изх № 13-А-70 от

29.04.2014г.

4.

ПДП001466 от

15.07.2013г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №038, ет.5, ап.017

******

ДПС

Изх № 13-А-70 от

29.04.2014г.

5.

АУ001477 от 16.07.2013г.

 

АУЗД

МИЛКО АЛЬОШЕВ МОРАЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Георги Пенев” №026, ет.8, ап.031

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-45 от

29.04.2014г.

6.

ПДП001468 от

16.07.2013г.

 

ПОКАНА

МИЛКО АЛЬОШЕВ МОРАЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Георги Пенев” №026, ет.8, ап.031

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-45 от

29.04.2014г.

7.

АУ001478 от 16.07.2013г.

 

АУЗД

ДИАНА ЙОЛОВА МОРАЛИЕВА

гр.Пазарджик, бул. ”Георги Пенев” №026, ет.8, ап.031

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Д-63 от

29.04.2014г.

8.

ПДП001469 от

16.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДИАНА ЙОЛОВА МОРАЛИЕВА

гр.Пазарджик, бул. ”Георги Пенев” №026, ет.8, ап.031

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Д-63 от

29.04.2014г.

9.

АУ001479 от 16.07.2013г.

 

АУЗД

ДИАНА ЙОЛОВА МОРАЛИЕВА

гр.Пазарджик, бул. ”Георги Пенев” №026, ет.8, ап.031

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-63 от

29.04.2014г.

10.

ПДП001470 от

16.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДИАНА ЙОЛОВА МОРАЛИЕВА

гр.Пазарджик, бул. ”Георги Пенев” №026, ет.8, ап.031

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-63 от

29.04.2014г.

11.

АУ001481 от 16.07.2013г.

 

АУЗД

МАРИЯ АНГЕЛОВА КЕМАНОВА

гр.Пазарджик, ул."Георги С Раковски" №007, ет.01, ап.005

******

ДПС/ПД

Изх №13-М-46 от

29.04.2014г.

12.

ПДП001552 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ АНГЕЛОВА КЕМАНОВА

гр.Пазарджик, ул."Георги С Раковски" №007, ет.01, ап.005

******

ДПС/ПД

Изх №13-М-46 от

29.04.2014г.

13.

АУ001484 от 16.07.2013г.

 

АУЗД

БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик,ул. "Петър Бонев" №076,ет.04,ап.010

******

ДПС

Изх № 13-Б-22 от

29.04.2014г.

14.

ПДП001471 от

16.07.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик,ул. "Петър Бонев" №076,ет.04,ап.010

******

ДПС

Изх № 13-Б-22 от

29.04.2014г.

15.

АУ001486 от 16.07.2013г.

 

АУЗД

ТАХИР АЛИ РАМАДАН

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №010, ет.03, ап.011

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Т-34 от

29.04.2014г.

16.

ПДП001473 от

16.07.2013г.

 

ПОКАНА

ТАХИР АЛИ РАМАДАН

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №010, ет.03, ап.011

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Т-34 от

29.04.2014г.

17.

АУ001487 от 16.07.2013г.

 

АУЗД

СТОИЛ ТРИФОНОВ ГИГОВ

гр.Пазарджик, ул."Панайот Волов" №026, ет.04, ап.020

******

ДПС/ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-96 от

29.04.2014г.

18.

ПДП001555 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОИЛ ТРИФОНОВ ГИГОВ

гр.Пазарджик, ул."Панайот Волов" №026, ет.04, ап.020

******

ДПС/ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-96 от

29.04.2014г.

19.

АУ001490 от 16.07.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛА ФИЛИПОВ БОЗЕВ

гр.Пазарджик, ул."Панайот Волов" №010, ет.07, ап.043

******

ДПС/ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-40 от

29.04.2014г.

20.

ПДП001540 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛА ФИЛИПОВ БОЗЕВ

гр.Пазарджик, ул."Панайот Волов" №010, ет.07, ап.043

******

ДПС/ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-40 от

29.04.2014г.

21.

АУ001501 от 16.07.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС МИХАЙЛОВ ЗЯПКОВ

гр.Пазарджик, ул. "Димчо Дебелянов" №025, ет.06, ап.016

******

 

ДПС

Изх № 13-А-71 от

29.04.2014г.

22.

ПДП001482 от

16.07.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС МИХАЙЛОВ ЗЯПКОВ

гр.Пазарджик,ул. "Димчо Дебелянов" №025,ет.06,ап.016

******

 

ДПС

Изх № 13-А-71 от

29.04.2014г.

23.

АУ001504 от 16.07.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ АТАНАСОВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул. "Васил Априлов" №001, ет.08, ап.031

******

ДПС/ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-70 от

29.04.2014г.

24.

ПДП001529 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ АТАНАСОВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул. "Васил Априлов" №001, ет.08, ап.031

******

ДПС/ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-70 от

29.04.2014г.

25.

АУ001505 от 16.07.2013г.

 

АУЗД

ЕМИЛ КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул. "Бузлуджа" №037, ет.07, ап.044

******

 

ДПС

Изх № 13-Е-28 от

29.04.2014г.

26.

ПДП001484 от

16.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул. "Бузлуджа" №037, ет.07, ап.044

******

 

ДПС

Изх № 13-Е-28 от

29.04.2014г.

27.

АУ001518 от 16.07.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТОРОМАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Дунав" №016, ет.01, ап.005

******

 

ДПС

Изх № 13-Н-41 от

29.04.2014г.

28.

ПДП001495 от

16.07.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТОРОМАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Дунав" №016, ет.01, ап.005

******

 

ДПС

Изх № 13-Н-41 от

29.04.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 29.04.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 13.05.2014г.