projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 54

PostHeaderIconСписък 54

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 30.04.2014г.          

валидно до 14.05.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001521 от 17.07.2013г.

 

АУЗД

ВАНЬО АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Марин Дринов” №003

******

ДПС

Изх № 13-В-71 от

30.04.2014г.

2.

ПДП001566 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВАНЬО АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Марин Дринов” №003

******

ДПС

Изх № 13-В-71 от

30.04.2014г.

3.

АУ001522 от 17.07.2013г.

 

АУЗД

МИЛКО ЙОРДАНОВ МИЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Шейново” №002, ет.02

******

ДПС/ПД

Изх №13-М-49 от

30.04.2014г.

4.

ПДП001568 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

МИЛКО ЙОРДАНОВ МИЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Шейново” №002, ет.02

******

ДПС/ПД

Изх №13-М-49 от

30.04.2014г.

5.

АУ001526 от 17.07.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Рила” №038,ет.05,ап.017

******

ДПС

Изх № 13-А-75 от

30.04.2014г.

6.

ПДП001501 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Рила” №038, ет.05, ап.017

******

ДПС

Изх № 13-А-75 от

30.04.2014г.

7.

АУ001527 от 17.07.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Рила” №038, ет.05, ап.017

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-75 от

30.04.2014г.

8.

ПДП001502 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Рила” №038, ет.05, ап.017

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-75 от

30.04.2014г.

9.

АУ001528 от 17.07.2013г.

 

АУЗД

ЛЕЛА БРАНКОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул. ”Рила” №038, ет.05, ап.017

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-31 от

30.04.2014г.

10.

ПДП001503 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЛЕЛА БРАНКОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул. ”Рила” №038, ет.05, ап.017

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-31 от

30.04.2014г.

11.

АУ001539 от 17.07.2013г.

 

АУЗД

СТЕФАН АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ-ФЛАЙШМАН

гр.Пазарджик, ул."Луда Яна" №059

******

ДПС/ПД

Изх № 13-С-99 от

30.04.2014г.

12.

ПДП001518 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ-ФЛАЙШМАН

гр.Пазарджик, ул."Луда Яна" №059

******

ДПС/ПД

Изх № 13-С-99 от

30.04.2014г.

13.

АУ001540 от 17.07.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Стоян Ангелов" №033, ет.04, ап.010

******

ДПС

Изх № 13-А-74 от

30.04.2014г.

14.

ПДП001519 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик,ул. "Стоян Ангелов" №033, ет.04, ап.010

******

ДПС

Изх № 13-А-74 от

30.04.2014г.

15.

АУ001551 от 17.07.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик,ул. "Стоян Ангелов" №033, ет.04, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-74 от

30.04.2014г.

16.

ПДП001537 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик,ул. "Стоян Ангелов" №033, ет.04, ап.010

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-74 от

30.04.2014г.

17.

АУ001544 от 17.07.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН НИКОЛАЕВ КОЧЕВ

гр.Пазарджик, ул."Осми Март" №012, вх.А, ет.05, ап.013

******

ДПС

Изх № 13-С-98 от

30.04.2014г.

18.

ПДП001523 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН НИКОЛАЕВ КОЧЕВ

гр.Пазарджик, ул."Осми Март" №012, вх.А, ет.05, ап.013

******

ДПС

Изх № 13-С-98 от

30.04.2014г.

19.

АУ001546 от 17.07.2013г.

 

АУЗД

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КУЗМАНОВ

гр.Пазарджик, ул."Рила" №022, ет.06, ап.016

******

ДПС

Изх № 13-Х-12 от

30.04.2014г.

20.

ПДП001525 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КУЗМАНОВ

гр.Пазарджик, ул."Рила" №022, ет.06, ап.016

******

ДПС

Изх № 13-Х-12 от

30.04.2014г.

21.

АУ001549 от 17.07.2013г.

 

АУЗД

НАДЯ ГЕОРГИЕВА АНИНА

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №053, ет.01, ап.002

******

 

ДПС

Изх № 13-Н-45 от

30.04.2014г.

22.

ПДП001528 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

НАДЯ ГЕОРГИЕВА АНИНА

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №053, ет.01, ап.002

******

 

ДПС

Изх № 13-Н-45 от

30.04.2014г.

23.

АУ001552 от 17.07.2013г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПРОДАНОВ

с.Добровница, ул. "Трета" №005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-73 от

30.04.2014г.

24.

ПДП001546 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПРОДАНОВ

с.Добровница, ул. "Трета" №005

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-73 от

30.04.2014г.

25.

АУ001553 от 17.07.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС ДИМИТРОВ СЛАВЧЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Райко Даскалов" №011, ет.03

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-72 от

30.04.2014г.

26.

ПДП001547 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ДИМИТРОВ СЛАВЧЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Райко Даскалов" №011, ет.03

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-72 от

30.04.2014г.

27.

АУ001554 от 17.07.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС ДИМИТРОВ СЛАВЧЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Райко Даскалов" №011, ет.03

******

 

ДПС

Изх № 13-А-72 от

30.04.2014г.

28.

ПДП001548 от

17.07.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ДИМИТРОВ СЛАВЧЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Райко Даскалов"  №011, ет.03

******

 

ДПС

Изх № 13-А-72 от

30.04.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 30.04.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 14.05.2014г.