projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 55

PostHeaderIconСписък 55

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък,08.05.2014г.          

валидно до 22.05.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ0001556 от 18.07.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН НЕНЧЕВ РАДУЛОВ

Гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Хан Кубрат” № 043, ет.2

*****

ДПС

Изх № 13-С-101 от 08.05.2014г.

2.

ПДП001559от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН НЕНЧЕВ РАДУЛОВ

Гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Хан Кубрат” № 043, ет.2

*****

ДПС

Изх № 13-С-101 от 08.05.2014г

3.

АУ001558от 18.07.2013г.

 

АУЗД

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

Гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” № 011, вх.Б, ет.5, ап.109

*****

ДПС

Изх № 13-И-71 от

08.05.2014г.

4.

ПДП001563 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

Гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” № 011, вх.Б, ет.5, ап.109

*****

ДПС

Изх № 13-И-71 от

08.05.2014г.

5.

АУ001559 от 18.07.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ ГЕРОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Батак” № 008, ет.04, ап.007

*****

ДПС

Изх № 13-Г-63 от 08.05.2014г

6.

ПДП001564 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ ГЕРОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Батак” № 008, ет.04, ап.007

*****

ДПС

Изх № 13-Г-63 от 08.05.2014г.

7.

АУ001561 от 18.07.2013г.

 

АУЗД

КОСТА ИВАНОВ КОСТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” № 018, ет.03, ап.005

*****

ДНИ, ДПС,

ТБО

Изх № 13-К-44 от

08.05.2014г.

8.

ПДП001702 от

29.07.2013г.

 

ПОКАНА

КОСТА ИВАНОВ КОСТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” № 018, ет.03, ап.005

*****

ДНИ, ДПС,

ТБО

Изх № 13-К-44 от

08.05.2014г.

9.

АУ001564 от 18.07.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ СЛАВЧОВ ПЕЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Ком” № 007, ап.02

*****

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Г-62 от

08.05.2014г.

10.

ПДП001574 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СЛАВЧОВ ПЕЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Ком” № 007, ап.02

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-62 от

08.05.2014г.

11.

АУ001565от 18.07.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ СЛАВЧОВ ПЕЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Ком” № 007, ап.02

*****

ДПС

Изх № 13-Г-62 от

08.05.2014г.

12.

ПДП001575от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СЛАВЧОВ ПЕЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Ком” № 007, ап.02

*****

ДПС

Изх № 13-Г-62 от 08.05.2014г.

13.

АУ001567 от 18.07.2013г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕЛЕВА

Гр.Пазарджик ул.”Ком” № 007, ап.02,

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-В-72 от

08.05.2014г.

14.

ПДП001577 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕЛЕВА

Гр.Пазарджик,”Ком” № 007, ап.02

*****

ДНИ, ТБО

Изх № 13-В-72 от

08.05.2014г.

15.

АУ001568 от 18.07.2013г.

 

АУЗД

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕЛЕВА

Гр .Пазарджик,”Ком” № 007, ап.02

*****

ДПС

Изх № 13-В-72 от

08.05.2014г.

16.

ПДП001578 от

18.07.2013г..

 

ПОКАНА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕЛЕВА

Гр.Пазарджик,”Ком” № 007, ап.02

*****

ДПС

Изх № 13-В-72 от

08.05.2014г.

17.

АУ0001571 от 18.07.2013г.

 

АУЗД

ИВАЙЛО ПЪРВАНОВ ПЪРВАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” № 119, ет.05, ап.015

*****

ДПС

Изх № 13-И -70 от 08.05.2014г.

18.

ПДП001582 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАЙЛО ПЪРВАНОВ ПЪРВАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” № 119, ет.05, ап.015

*****

ДПС

Изх № 13-И-70 от

08.05.2014г.

19.

АУ001572 от

18.07.2013г.

 

АУЗД

КРИСТИНА АНГЕЛОВА ПОПОВА

Гр.Пазарджик, ул.”Мътница” № 010, ет.01, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-К-43 от

08.05.2014г.

20.

ПДП001583от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

КРИСТИНА АНГЕЛОВА ПОПОВА

Гр.Пазарджик, ул.”Мътница” № 010, ет.01, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-К-43 от

08.05.2014г.

21.

АУ001574 от 18.07.2013г.

 

АУЗД

ЗЛАТКА АСЕНОВА БИКОВА

Гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 006, ет.012, ап.060

*****

ДПС

Изх № 13-З-19 от

08.05.2014г.

22.

ПДП001586 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЗЛАТКА АСЕНОВА БИКОВА

Гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 006, ет.012, ап.060

*****

ДПС

Изх № 13-З-19 от

08.05.2014г.

23.

АУ001581 от 18.07.2013г.

АУЗД

ТАНЯ НИКОЛОВА ЛИНКОВА

гр.Пазарджик ул.”Георги Бенковски ” № 131, ет.04, ап.012

*****

ДПС

Изх № 13-Т-33 от

08.05.2014г.

24.

ПДП001593 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

ТАНЯ НИКОЛОВА ЛИНКОВА

гр.Пазарджик ул.”Георги Бенковски ” № 131, ет.04, ап.012

*****

ДПС

Изх № 13-Т-33 от

08.05.2014г.

25.

АУ001583 от 18.07.2013г.

 

АУЗД

ПЕТКА ТРОЯНОВА ВЕЛЕВА

гр. Пазарджик ул.”Рила” № 08, ет.04, ап.012

*****

ДПС

Изх № 13-П-42 от

08.05.2014г.

26.

ПДП001761от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТКА ТРОЯНОВА ВЕЛЕВА

гр. Пазарджик ул.”Рила” № 08, ет.04, ап.012

*****

ДПС

Изх № 13-П-42 от

08.05.2014г.

27.

АУ001584 от

18.07.2013г.

 

АУЗД

ДАРИНА ЙОРДАНОВА КОСТОВА

гр. Пазарджик , ул.”Райко Даскалов ” №018, ет.03, ап.005

*****

ДНИ, ТБО

Изх№ 13-Д-66 от

08.05.2014г.

28.

ПДП01776 от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДАРИНА ЙОРДАНОВА КОСТОВА

гр. Пазарджик , ул.”Райко Даскалов ” №018, ет.03, ап.005

*****

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Д-66 от

08.05.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 08.05.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 22.05.2014г.