projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 56

PostHeaderIconСписък 56

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 09.05.2014г.          

валидно до 26.05.2014, 17:00 часа         

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001587 от 18.07.2013г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР ВЪЛЧЕВ ДОБРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №093, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-Л-32 от

09.05.2014г.

2.

ПДП001729 от

30.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР ВЪЛЧЕВ ДОБРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №093, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-Л-32 от

09.05.2014г.

3.

АУ001593 от 18.07.2013г.

 

АУЗД

ЦВЕТАН СПАСОВ ПАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №005

*****

ДПС

Изх № 13-Ц-07 от

09.05.2014г.

4.

ПДП001599 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАН СПАСОВ ПАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №005

*****

ДПС

Изх № 13-Ц-07 от

09.05.2014г.

5.

АУ001595 от 18.07.2013г.

 

АУЗД

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ДЪБОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №100, ет.05, ап.009

*****

ДПС

Изх № 13-А-77 от

09.05.2014г.

6.

ПДП001601 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ДЪБОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №100, ет.05, ап.009

*****

ДПС

Изх № 13-А-77 от

09.05.2014г.

7.

АУ001596 от 18.07.2013г.

 

АУЗД

ЮЛИАН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №024, ет.04, ап.008

*****

ДПС

Изх№13-Ю-06 от

09.05.2014г.

8.

ПДП001602 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЮЛИАН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Батак” №024, ет.04, ап.008

*****

ДПС

Изх№13-Ю-06 от

09.05.2014г.

9.

АУ001603 от 19.07.2013г.

АУЗД

АНГЕЛ АТАНАСОВ ИСКРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна” №024, ет.03, ап.012

*****

ДПС

Изх № 13-А-76 от

09.05.2014г.

10.

ПДП001606 от

19.07.2013г.

ПОКАНА

АНГЕЛ АТАНАСОВ ИСКРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на Черна” №024, ет.03, ап.012

*****

ДПС

Изх № 13-А-76 от

09.05.2014г.

11.

АУ001597 от 18.07.2013г.

АУЗД

КИРИЛ НИКОЛОВ БОНДЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №036, ет.02, ап.028

*****

ДПС

Изх № 13-К-45 от

09.05.2014г.

12.

ПДП001816 от

02.08.2013г.

ПОКАНА

КИРИЛ НИКОЛОВ БОНДЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №036, ет.02, ап.028

*****

ДПС

Изх № 13-К-45 от

09.05.2014г.

13.

АУ001604 от 19.07.2013г.

 

АУЗД

СВЕТЛОЗАР АНГЕЛОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №010, ет.06, ап.024

*****

ДНИ/ ТБО /ДПС

Изх№13-С-102 от

09.05.2014г.

14.

ПДП001766 от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

СВЕТЛОЗАР АНГЕЛОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №010, ет.06, ап.024

*****

ДНИ/ ТБО /ДПС

Изх№13-С-102 от

09.05.2014г.

15.

АУ001605 от 19.07.2013г.

 

АУЗД

ИВО ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Кн. Мария Луиза” №135, ет.09, ап.36

*****

ДПС

Изх № 13-И-73 от

09.05.2014г.

16.

ПДП001762 от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

ИВО ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” №135, ет.09, ап.36

*****

ДПС

Изх № 13-И-73 от

09.05.2014г.

17.

АУ001611 от 19.07.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ СРЕБРИНОВ СРЕБРИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”ВЕРИЛА” №032

*****

ДПС

Изх № 13-Г-64 от

09.05.2014г.

18.

ПДП001612 от

19.07.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СРЕБРИНОВ СРЕБРИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”ВЕРИЛА” №032

*****

ДПС

Изх № 13-Г-64 от

09.05.2014г.

19.

АУ001615 от 19.07.2013г.

 

АУЗД

РУСЛАН РАНГЕЛОВ ЗЛАТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №019, ет.02, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-Р-20 от

09.05.2014г.

20.

ПДП001615 от

19.07.2013г.

 

ПОКАНА

РУСЛАН РАНГЕЛОВ ЗЛАТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №019, ет.02, ап.002

*****

ДПС

Изх № 13-Р-20 от

09.05.2014г.

21.

АУ001617 от 19.07.2013г.

 

АУЗД

РУСЛАН РАНГЕЛОВ ЗЛАТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №019, ет.02, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-20 от

09.05.2014г.

22.

ПДП001616 от

19.07.2013г.

 

ПОКАНА

РУСЛАН РАНГЕЛОВ ЗЛАТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №019, ет.02, ап.002

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-20 от

09.05.2014г.

23.

АУ001618от 19.07.2013г.

АУЗД

Мадлен Бориславова Златанова

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №019, ет.02, ап.002

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-М-55 от

09.05.2014г.

24.

ПДП001617 от

19.07.2013г.

ПОКАНА

Мадлен Бориславова Златанова

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №019, ет.02, ап.002

*****

ДНИ/ ТБО

Изх №13-М-55 от

09.05.2014г.

25.

АУ001619от 19.07.2013г.

АУЗД

ИВАН СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”РИЛА” №038, ет.06, ап.024

*****

ДПС

Изх № 13-И-74 от

09.05.2014г.

26.

ПДП001763от

01.08.2013г.

ПОКАНА

ИВАН СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”РИЛА” №038, ет.06, ап.024

*****

ДПС

Изх № 13-И-74 от

09.05.2014г.

27.

АУ001624от 19.07.2013г.

 

АУЗД

МАРИЯ АНКОВА АРСЛАНЕР

гр.Пазарджик, ул.”ОРЕХ” №006

*****

ДПС

Изх№ 13-М-54 от

09.05.2014г.

28.

ПДП001621 от

19.07.2013г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ АНКОВА АРСЛАНЕР

гр.Пазарджик, ул.”ОРЕХ” №006

*****

ДПС

Изх№ 13-М-54 от

09.05.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 09.05.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 26.05.2014г.