projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 57

PostHeaderIconСписък 57

 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във събота, 10.05.2014г.          

валидно до 27.05.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001631 от 19.07.2013г.

   АУЗД

ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ЗАХАРИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Рила” №024, вх.Б ет.02, ап.028

******

ДПС

13-П-43

10.05.2014г.

2.

ПДП001628 от

19.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ЗАХАРИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Рила” №024, вх.Б ет.02, ап.028

******

ДПС

13-П-43

10.05.2014г.

3.

АУ001628 от 19.07.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛА СТОЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Г.С.Раковски” №005, ет.05 ап.025

******

ДПС

13-Н-46

10.05.2014г.

4.

ПДП001625 от

19.07.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛА СТОЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Г.С.Раковски” №005, ет.05 ап.025

******

ДПС

13-Н-46

10.05.2014г.

5.

АУ001629 от 19.07.2013г.

 

АУЗД

СТИЛЯН ГЕОРГИЕВ ЛЕСОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Козлодуй”, №001А, ет.02

******

ДПС

13-С-103

10.05.2014г.

6.

ПДП001626 от

19.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТИЛЯН ГЕОРГИЕВ ЛЕСОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Козлодуй”, №001А, ет.02

******

ДПС

13-С-103

10.05.2014г.

7.

АУ001635 от 19.07.2013г.

 

АУЗД

ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ХАДЖИИВАНЧЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Хан Крум” №002, ет.04 ап.011

******

       ДПС/ПД

13-Е-29

10.05.2014г.

8.

ПДП001630 от

19.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ХАДЖИИВАНЧЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Хан Крум” №002, ет.04 ап.011

******

       ДПС/ПД

13-Е-29

10.05.2014г.

9.

АУ001636 от 22.07.2013г.

 

АУЗД

СТОИЛ ВАСИЛЕВ ЙОЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №021, ет.05, ап.027

******

ДПС/ПД

13-С-104

10.05.2014г.

10.

ПДП001631 от

22.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОИЛ ВАСИЛЕВ ЙОЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №021, ет.05, ап.027

******

ДПС/ПД

13-С-104

10.05.2014г.

11.

АУ001640 от 22.07.2013г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ИВАНОВ КИСКИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” №032, вх.А, ет.01, ап.001

******

ДПС

13-Й-33

10.05.2014г.

12.

ПДП001633 от

22.07.2013г

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ИВАНОВ КИСКИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” №032, вх.А, ет.01, ап.001

******

ДПС

13-Й-33

10.05.2014г.

13.

АУ000607 от 10.04.2014г.

 

АУЗД

СТОЯНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №038

******

ДНИ

         ТБО

13-С-105

10.05.2014г.

14.

ПДП000671 от

11.04.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №038

******

ДНИ

         ТБО

13-С-105

10.05.2014г.

15.

АУ001645 от 22.07.2013г.

 

АУЗД

АЗИРА НЕБИЕВА ДЕТМЕР

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №033

******

ДПС/ПД

13-А-78

10.05.2014г.

16.

ПДП001636 от

22.07.2013г

 

ПОКАНА

АЗИРА НЕБИЕВА ДЕТМЕР

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №033

******

ДПС/ПД

13-А-78

10.05.2014г.

17.

АУ001642 от 22.07.2013г.

АУЗД

МИРОСЛАВ ГАНЧЕВ ГОРЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Боримечка” №007

******

ДПС

13-М-57

10.05.2014г.

18.

ПДП001634 от

22.07.2013г.

ПОКАНА

МИРОСЛАВ ГАНЧЕВ ГОРЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Боримечка” №007

******

ДПС

13-М-57

10.05.2014г.

19.

АУ001643 от 22.07.2013г.

 

АУЗД

МИРОСЛАВ ГАНЧЕВ ГОРЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Боримечка” №007

******

ДНИ

ТБО

13-М-57

10.05.2014г.

20.

ПДП001635 от

22.07.2013г.

 

ПОКАНА

МИРОСЛАВ ГАНЧЕВ ГОРЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Боримечка” №007

******

ДНИ

ТБО

13-М-57

10.05.2014г.

21.

АУ001648 от 22.07.2013г.

АУЗД

ЕМИЛ ФИДАНОВ МИРЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит ΙΙ” ,№009, вх.А, ет.02, ап.006

******

ДПС/ПД

13-Е-30

10.05.2014г.

22.

ПДП001637 от

22.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ ФИДАНОВ МИРЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит ΙΙ” ,№009, вх.А, ет.02, ап.006

******

ДПС/ПД

13-Е-30

10.05.2014г.

23.

АУ001646 от 22.07.2013г.

 

   АУЗД

АНГЕЛ АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит ΙΙ” ,№009, вх.Б, ет.08, ап.045

******

     ДПС/ПД

     ДНИ

     ТБО

13-А-79

10.05.2014г.

24.

ПДП001726 от

30.07.2013г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит ΙΙ” ,№009, вх.Б, ет.08, ап.045

******

ДПС/ПД

     ДНИ

     ТБО

13-А-79

10.05.2014г.

25.

АУ001647 от

22.07.2013г.

 

АУЗД

СВЕТОЗАР МОМЧИЛОВ ГЬРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг”, №044

*****

 

ДПС

13-С-106

10.05.2014г.

26.

ПДП001820 от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

СВЕТОЗАР МОМЧИЛОВ ГЬРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг”, №044

*****

ДПС

13-С-106

10.05.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 10.05.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 27.05.2014г.