PostHeaderIconПублична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на западна фасада на ДКТ „Константин Величков”, гр. Пазарджик”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на западна фасада на ДКТ „Константин Величков”, гр. Пазарджик”
 
Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код ID 9029175 на 12.05.2014г.