projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 58

PostHeaderIconСписък 58

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник,13.05.2014г.          

валидно до 27.05.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ0001649 от 22.07.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

Гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Болнична” № 034, ет.8, ап.022

***

ДПС

Изх № 13-А-82 от 13.05.2014г.

2.

ПДП002345от

18.10.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

Гр. Пазарджик, общ. Пазарджик ул.”Болнична” № 034, ет.8, ап.022

***

ДПС

Изх № 13-А-82 от 13.05.2014г.

3.

АУ001651от 22.07.2013г.

 

АУЗД

ТОДОР ГЕОРГИЕВ СЪБЕВ

Гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” № 059, ет.5, ап.029

***

ДПС

Изх № 13-Т-35 от 13.05.2014г.

4.

ПДП001640 от

22.07.2013г.

 

ПОКАНА

ТОДОР ГЕОРГИЕВ СЪБЕВ

Гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” № 059, ет.5, ап.029

***

ДПС

Изх № 13-Т-35 от 13.05.2014г.

5.

АУ001658 от 22.07.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН АНГЕЛОВ НАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия” № 037

***

ДНИ, ДПС

ТБО

Изх№ 13-С-108от 13.05.2014г.

6.

ПДП001801 от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН АНГЕЛОВ НАНОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия” № 037

***

ДНИ, ДПС

ТБО

Изх№ 13-С-108от 13.05.2014г.

7.

АУ001664 от 23.07.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ЙЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” № 024, ет.4, ап.059

***

ДНИ,

ТБО

Изх № 13-Д-68 от 13.05.2014г.

8.

ПДП001804 от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЙЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” № 024, ет.4, ап.059

***

ДНИ,

ТБО

Изх № 13-Д-68 от 13.05.2014г.

9.

АУ001665 от 23.07.2013г.

 

АУЗД

ИЛИЯ ИВАНОВ ЦАРСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски” № 149

***

ДПС

Изх № 13-И-75 от 13.05.2014г.

10.

ПДП001646от

23.07.2013г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ ИВАНОВ ЦАРСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски” № 149

***

ДПС

Изх № 13-И-75 от 13.05.2014г.

11.

АУ001666от 23.07.2013г.

 

АУЗД

СПАС АНГЕЛОВ ВЕЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” № 014, ет.08, ап.096

***

ДПС

Изх№13-С-107 от 13.05.2014г.

12.

ПДП001821от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

СПАС АНГЕЛОВ ВЕЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” № 014, ет.08, ап.096

***

ДПС

Изх№13-С-107 от 13.05.2014г.

13.

АУ001667 от 23.07.2013г.

 

АУЗД

МАРИЙКА ИЛИЕВА ЯНКОВА

Гр.Пазарджик ул.”Проф.Иван Батаклиев” № 04, вх. А,

***

ДНИ, ТБО

Изх №13-М-59 от 13.05.2014г.

14.

ПДП001744 от

31.07.2013г.

 

ПОКАНА

МАРИЙКА ИЛИЕВА ЯНКОВА

Гр.Пазарджик ул.”Проф.Иван Батаклиев” № 04, вх. А,

***

ДНИ, ТБО

Изх №13-М-59 от 13.05.2014г.

15.

АУ001671 от 23.07.2013г.

 

АУЗД

АНДРЕЙ НИКОЛОВ ПОЮКОВ

Гр .Пазарджик, ”Ген.Гурко” № 005, ет.03, ап.09

***

ДПС

Изх № 13-А-81 от 13.05.2014г.

16.

ПДП001648 от

23.07.2013г..

 

ПОКАНА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ ПОЮКОВ

Гр .Пазарджик, ”Ген.Гурко” № 005, ет.03, ап.09

***

ДПС

Изх № 13-А-81 от 13.05.2014г.

17.

АУ0001675 от 23.07.2013г.

 

АУЗД

ЖОРО АНГЕЛОВ БЪРЗАКОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Осми март” № 012, вх.Б, ет.01, ап.025

***

ДПС

Изх № 13-Ж-6 от 13.05.2014г.

18.

ПДП001650 от

23.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЖОРО АНГЕЛОВ БЪРЗАКОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Осми март” № 012, вх.Б, ет.01, ап.025

***

ДПС

Изх № 13-Ж-6 от 13.05.2014г.

19.

АУ001676 от

23.07.2013г.

 

АУЗД

РАДКО ЯНКОВ РАДКОВ

Гр. Пазарджик, ул.”Бузлуджа” № 39, ет. 07, ап.014

***

ДПС

Изх № 13-Р-21 от 13.05.2014г.

20.

ПДП001651от

23.07.2013г.

 

ПОКАНА

РАДКО ЯНКОВ РАДКОВ

Гр. Пазарджик, ул.”Бузлуджа” № 39, ет. 07, ап.014

***

ДПС

Изх № 13-Р-21 от 13.05.2014г.

21.

АУ001677 от 23.07.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” № 031, ет.02, ап.005

***

ДПС

Изх № 13-Д-67 от 13.05.2014г.

22.

ПДП001652 от

23.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” № 031, ет.02,ап.005

***

ДПС

Изх № 13-Д-67 от 13.05.2014г.

23.

АУ001678 от 23.07.2013г.

АУЗД

КРАСИМИР ДИМИТРОВ БОЛЧЕВ

гр.Пазарджик ул.”Христо Ботев ” № 66

***

ДПС

Изх № 13-К-46 от 13.05.2014г.

24.

ПДП001653 от 23.07.2013г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР ДИМИТРОВ БОЛЧЕВ

гр.Пазарджик ул.”Христо Ботев ” № 66

***

ДПС

Изх № 13-К-46 от 13.05.2014г.

25.

АУ001680 от 23.07.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ

гр. Пазарджик ул.”Стоян Ангелов ” № 091, ет.01, ап.01

***

ДНИ, ДПС

ТБО

Изх № 13-П-45 от 13.05.2014г.

26.

ПДП001797от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ

гр. Пазарджик ул.”Стоян Ангелов ” № 091, ет.01, ап.01

***

ДНИ, ДПС

ТБО

Изх № 13-П-45 от 13.05.2014г.

27.

АУ001681 от

23.07.2013г.

 

АУЗД

БОРИС ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Петър Бонев ” №0106, ет.05, ап.020

***

ДНИ,ДПС ТБО

Изх № 13-Б-24 от 13.05.2014г.

28.

ПДП01732 от

31.07.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИС ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Петър Бонев ” №0106, ет.05, ап.020

***

ДНИ, ДПС ТБО

Изх № 13-Б-24 от 13.05.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 13.05.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 27.05.2014г.