PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 13 май 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

13 май 2014 г.

 

 

  • Община Пазарджик ще обяви обществена поръчка за ремонт на ІV - класна пътна мрежа Пазарджик – Огняново – Хаджиево. Строителните дейности са предвидени за изпълнение в участъка от пътя между гр. Пазарджик и с. Огняново. Основно ще бъдат извършени следните строително–ремонтни работи: фрезоване на компрометирани участъци, подготовка чрез почистване и полагане на битум, ръчно полагане и уплътняване на асфалтобетон 4-6 см, машинно полагане на плътен асфалтобетон - около 5 300 кв. м. пътна настилка. Изпълнението на обекта на строителството цели подобряване на състоянието на пътната инфраструктура – ІV-класната пътна мрежа, по която се придвижват и транспортни средства от междуселищния транспорт и повишаване безопасността на пътуващите. Прогнозната стойност на поръчката е около 371 300 лв. с ДДС, а средствата за изпълнението й са от бюджета на Община Пазарджик. Същите представляват целева субсидия от републиканския бюджет, която се превежда ежегодно на общината;

 

  • Община Пазарджик предвижда да изгради през 2014 г. съблекални на спортните терени в селата Ивайло, Главиница и Гелеменово. Строителството ще бъде възложено в изпълнение на съответните инвестиционни проекти. Предвижда се изграждане на монолитни едноетажни сгради с двускатен дървен покрив, с носеща конструкция от стоманобетонови колони, пояси и греди. Прогнозната стойност за обект е около 90 000 лв. с ДДС, а средствата за изпълнението са от бюджета на Община Пазарджик, като за два от обектите същите представляват целева субсидия от републиканския бюджет, а за третия /Гелеменово/ – са от собствени приходи;

 

  • Община Пазарджик възложи изпълнението на обект: "Рехабилитация на предпазни съоръжения и стълбове на улично осветление " на „Лоранс” еООД, гр. Пловдив.

При изпълнение на договора ще бъдат възлагани следните видове дейности:

-              Полагане на комбинирана антиплакатна, антикорозионна, усилена хидроизолационна, киселино и абразивоустойчива защита по стълбове за улично осветление;

-                Полагане Антикорозионно и абразивоустойчиво покритие и химическа защита на заваръчни шевове по преградни съоръжения тип мантинели и по железни мостови конструкции.

Обектите ще бъдат възлагани с възлагателни писма, а количеството на извършените работи ще се констатира с Протокол за действително извършени работи, подписан от представители на възложителя и изпълнителя.

Стойността на договора е до 60 000,00 лв. без ДДС.;

 

  • Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България в общинската администрация до 10.05.2014 г. са приети 358 заявления за гласуване по настоящ адрес:

     - за град Пазарджик – 89 бр.

     - за кметствата – 269 бр.

В сроковете, определени от Изборния кодекс, не са постъпили заявления за гласуване на друго място и заявления от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия, поради което не е образувана подвижна избирателна секция.

Лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да заявят желание за помощ в изборния ден в общинската администрация на телефон 402 359.

До 14.05.2014 г. на интернет страницата на Общината ще бъде публикуван списък на заличените лица, съдържащ имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък. Тези заявления се приемат не по-късно от 7 дни преди изборния ден – до 17.05.2014 г. (събота).

С Решение на ЦИК са определени 30 секции в гр. Пазарджик, които да участват в експерименталното машинно гласуване. В него може да се включи всеки избирател, който има адрес в териториалния обхват на определените секции.

Избирателят гласува с магнитна карта, като устройството показва бюлетина идентична с хартиената. Гласът му се записва и съхранява в електронна избирателна кутия, която не позволява разкриването на самоличността и начина му на гласуване. Отпечатва се контролна разписка с отразения вот, която се пуска в специална кутия за машинно гласуване.

Учениците и студентите - редовно обучение, могат да гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където се намира учебното заведение, след представяне на заверена ученическа или студентска книжка.

В изборния ден Общинската администрация ще извършва справки по избирателните списъци и ще издава удостоверения на лица, за които е отпаднало основанието за включване в забранителните списъци.

За първи път правото си на глас ще могат да упражнят 1278 лица от Община Пазарджик, които са навършили пълнолетие в периода между проведените на 12 май 2013 г. парламентарни избори и тези на 25 май 2014 г.;

 

  • Община Пазарджик ще зарадва гостите и жителите на Пазарджик с десетдневния празник на изкуствата „Арт идея – арт алея” в дните от 15 – 24 май 2014 г. Фестивалът предлага разнообразна програма, в която са включени традиционни и съвременни изкуства, фотографски изложби, ателиета, уъркшопове, творчески забавления за деца, концерти – съвременна и класическа музика, театрални постановки, танцови изпълнения и други творчески събития. В своята концепция Фестивалът на изкуствата от самото си начало има за цел да въвлече публиката освен като ползвател и като пряк участник в създаването на изкуство. И тази година жители на града, бизнес и творческите организации предлагат нови, любопитни и значими събития, които превръщат месец май в най-креативния месец от годината. Фестивалът се финансира от Община Пазарджик.

Очаквайте:

- Участие на нашумелите ICE CREAM, Миленита и Жана Бергендорф;

- Равногорското съкровище

- Театралният спектакъл на театър Реплика – „Ние сме боклуците на Източна Европа” с номинация на Фондация „Стоян Камбарев”;

- Детски ателиета и работилници – Приказки по телефона, Моят град, моето детство, Играта на играчките, Деца рисуват театър, Да направя сам играчка, Да бъда актьор;

- Детска шекспирова театрална школа „Петровден”;

- Визуални комуникации с хексакоптери;

- Музикален аудиовизуален пърформанс E.U.E.R.P.I.;

- Лампите на Никола Табаков;

 

  • За поредна година Община Пазарджик съвместно със спортните клубове и училищата в града ще отбележи 17 май – Ден на българския спорт. От 10.00 ч. в парк остров “Свобода” ще се проведе Общинска лекоатлетическа щафета “Пазарджишка пролет” за ученици 5-7 и 8-12 клас. Заявка за участие са подали 11 училища. Победителите ще бъдат наградени с купи, грамоти и предметни награди. Непосредствено след нея ще има демонстративни изпълнения от спортните клубове:

- мажоретни състави; художествена гимнастика /ансамбли/; бойни изкуства /синхронно изпълнение/; спортни танци.

Шоу състезания по видове спорт:

- баскетбол /стрелба от зоната за трите точки/; волейбол /демонстративна среща/; футбол; тенис на маса;

         Всички състезанията ще се проведат в парк остров “Свобода” – Колодрума. Община Пазарджик финансира изцяло проявата с 2 000 лв.

         На 17 май спортните обекти и съоръжения на територията на община Пазарджик ще се ползват безплатно от гражданите;

 

  • Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов ще награди с премия шестима спортисти от местни клубове, които са абитуриенти през този месец.

1. Стефан Гърев – бадминтон – ЕГ “ Бертолт Брехт”

2. Паулин Жардин – баскетбол – ЕГ “ Бертолт Брехт”

3. Станислав Кръстев – колоездене – СОУ “ Георги Брегов”

4. Ивайло Чунчуков – волейбол – Гимназия “Иван С. Аксаков”

5. Георги Спасов – волейбол – ПГИМ

6. Румен Динев – джудо – Гимназия “Иван С. Аксаков”