PostHeaderIconПублична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на предварителна оценка на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Изготвяне на предварителна оценка на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.”
Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код ID 9029237 на 13.05.2014г.