projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ (ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА”) НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ (ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА”) НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПАЗАРДЖИК