projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 60

PostHeaderIconСписък 60

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък,16..05..2014г.          

валидно до 02.06.2014, 17:00 часа              

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ0011777 от 29.07.2013г.

   АУЗД

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ц.Церковски”, № 22, ет.4 ап.14

*****

ДНИ ТБО

 

Изх № 13-Б-25 от

16.05.2014г.

2.

ПДП001703 от

29.07.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ц.Церковски”, № 22, ет.4 ап.14

*****

ДНИ ТБО

 

Изх № 13-Б-25 от

16.05.2014г.

3.

АУ0011779 от 29.07.2013г.

 

АУЗД

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ц.Церковски”, № 22, ет.4 ап.14

*****

ДПС

Изх №13-Б-25 от

16.05.2014г.

4.

ПДП001704 от

29.07.2013г..

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ц.Церковски”, № 22, ет.4 ап.14

*****

ДПС

Изх №13-Б-25 от

16.05.2014г.

5.

АУ001778 от 29.07.2013г.

АУЗД

ШЕНКА ФИЛИПОВА ДИНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” №32, вх.Б, ет.1, ап.3

*****

ДНИ ТБО

ДПС

Изх №13-Ш-1 от

16.05.2014г.

6.

ПДП001725 от 30.07.2013г.

ПОКАНА

ШЕНКА ФИЛИПОВА ДИНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” №32, вх.Б, ет.1, ап.3

*****

ДНИ ТБО

ДПС

Изх №13-Ш-1 от

16.05.2014г.

7.

АУ001781 от 29.07.2013г.

   АУЗД

ПЕТЪР ГЕРМАНОВ ГЕРМАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград”, №2, ет.3, ап.13

*****

ДПС

Изх № 13-П-48 от

16.05.2014г.

8.

ПДП001706 от

29.07.2013г.

ПОКАНА

ПЕТЪР ГЕРМАНОВ ГЕРМАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград”, №2, ет.3, ап.13

*****

ДПС

Изх № 13-П-48 от

16.05.2014г.

9.

АУ001784 от 29.07.2013г.

   АУЗД

ПЕТЪР ГЕРМАНОВ ГЕРМАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград”, №2, ет.3, ап.13

*****

ДНИ, ТБО

Изх № 13-П -48 от 16.05.2014г.

10.

ПДП001707 от

29.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ГЕРМАНОВ ГЕРМАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Лозенград”, №2, ет.3, ап.13

*****

ДНИ, ТБО

Изх № 13-П-48 от

16.05.2014г.

11.

АУ001782 от 29.07.2013г.

   АУЗД

МИТКО АСЕНОВ ВОЩАНСКИ

гр.Пазарджик, ул."Булаир", №10, ет.2, ап.19

*****

ДПС

Изх № 13-М-61 от 16.05.2014г.

12.

ПДП001830 от

02.08.2013г.

ПОКАНА

МИТКО АСЕНОВ ВОЩАНСКИ

гр.Пазарджик, ул."Булаир", №10, ет.2, ап.19

*****

ДПС

Изх № 13-М-61 от 16.05.2014г.

13.

АУ001786 от 30.07.2013г.

АУЗД

ПЕТЪР СПАСОВ ТАШЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №62, ет.5

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-П-49от

16.05.2014г.

14.

ПДП001991 от

13.08.2013г.

ПОКАНА

ПЕТЪР СПАСОВ ТАШЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №62, ет.5

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-П-49от

16.05.2014г.

15.

АУ001787 от 30.07.2013г.

   АУЗД

ЙОРДАН ТРОЯНОВ ВЪЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №33

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-Й-37 от

16.05.2014г.

16.

ПДП001836 от

02.08.2013г.

ПОКАНА

ЙОРДАН ТРОЯНОВ ВЪЛКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Кубрат” №33

*****

ДНИ /ТБО

Изх № 13-И-37 от

16.05.2014г.

17.

АУ001788 от 30.07.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НЕНОВ

гр.Пазарджик, ул."Димитър Греков” №5, ет.1

*****

ДПС

Изх № 13-П-47 от

16.05.2014г.

18.

ПДП001709 от

30.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НЕНОВ

гр.Пазарджик, ул."Димитър Греков” №5, ет.1

*****

ДПС

Изх № 13-П-47 от

16.05.2014г.

19.

АУ001789 от 30.07.2013г.

 

АУЗД

ТЕОДОР ПЕТКОВ ЦВЕТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Р.Хаджиилиев”, №26

*****

ДПС

Изх №13-Т-36 от

16.05.2014г.

20.

ПДП001710 от

30.07.2013г.

 

ПОКАНА

ТЕОДОР ПЕТКОВ ЦВЕТАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Р.Хаджиилиев”, №26

*****

ДПС

Изх №13-Т-36 от

16.05.2014г.

21.

АУ001791 от 30.07.2013г.

АУЗД

ВАСИЛ ПЕТРОВ КИЧУКОВ

гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №16,

ет.1, ап.3

*****

ДПС

Изх №13-В-75 от

16.05.2014г.

22.

ПДП001711 от

30.07.2013г.

   ПОКАНА

ВАСИЛ ПЕТРОВ КИЧУКОВ

гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №16,

ет.1, ап.3

*****

ДПС

Изх №13-В-75 от

16.05.2014г.

23.

АУ001793 от 30.07.2013г.

АУЗД

СТОЯН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Струма" №60

*****

ДПС

Изх№13-С-113 от 16.05.2014г.

24.

ПДП001712 от

30.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Струма" №60

*****

ДПС

Изх №13-С-113от

16.05.2014г.

25.

АУ001794 от

30.07.2013г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА КИРЧОВА АСЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Струма", №5, ет.1, ап.1

*****

ДПС

Изх №13-Е-33 от

16.05.2014г.

26.

ПДП001713 от

30.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА КИРЧОВА АСЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Струма", №5, ет.1, ап.1

*****

ДПС

Изх №13-Е-33 от

16.05.2014г.

27.

АУ001797 от

30.07.2013г.

АУЗД

ЙОСИФ МИЛЧОВ ГЪРДЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора", №36, вх.Б, ет.4, ап.35

*****

ДПС

Изх №13-Й-36 от

16.05.2014г.

28.

ПДП001855 от

05.08.2013г.

ПОКАНА

ЙОСИФ МИЛЧОВ ГЪРДЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора", №36, вх.Б, ет.4, ап.35

*****

ДПС

Изх №13-Й-36 от

16.05.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 16.05.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 02.06.2014г.