projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 61

PostHeaderIconСписък 61

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 20.05.2014г.          

валидно до 03.06.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001743 от 26.07.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ СПАСОВ КОВАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №048, ет.04, ап.011

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-Г-67 от

20.05.2014г.

2.

ПДП001736 от

31.07.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СПАСОВ КОВАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №048, ет.04, ап.011

******

ДНИ/Т БО/ ДПС

Изх № 13-Г-67 от

20.05.2014г.

3.

АУ001744 от 26.07.2013г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит ІІ” №013, вх.Б, ет. 08, ап. 029

******

ДПС/ПД

Изх № 13-А-85 от

20.05.2014г.

4.

ПДП001685 от

26.07.2013г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит ІІ” №013, вх.Б, ет. 08, ап. 029

******

ДПС/ПД

Изх № 13-А-85 от

20.05.2014г.

5.

АУ001746 от 26.07.2013г.

 

АУЗД

ХРИСТО ИВАНОВ РОПЛЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Дойран” №011

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Х-13 от

20.05.2014г.

6.

ПДП001686 от

26.07.2013г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО ИВАНОВ РОПЛЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Дойран” №011

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Х-13 от

20.05.2014г.

7.

АУ001747 от 26.07.2013г.

 

АУЗД

НАНКО ТОДОРОВ КУРТЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Пловдивска” №044, ет.07, ап.043

******

ДПС

Изх № 13-Н-50 от

20.05.2014г.

8.

ПДП001687 от

26.07.2013г.

 

ПОКАНА

НАНКО ТОДОРОВ КУРТЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Пловдивска” №044, ет.07, ап.043

******

ДПС

Изх № 13-Н-50 от

20.05.2014г.

9.

АУ001748 от 26.07.2013г.

 

АУЗД

ЛЮДМИЛ САНДОВ МИХАЙЛОВ

с.Гелеменово, ул. “Първа” №022

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Л-36 от

20.05.2014г.

10.

ПДП001688 от

26.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЛЮДМИЛ САНДОВ МИХАЙЛОВ

с.Гелеменово, ул. “Първа” №022

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Л-36 от

20.05.2014г.

11.

АУ001749 от 26.07.2013г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ НЕНКОВ

гр.Пазарджик, ул."Стоян Ангелов" №065, ет.06, ап.016

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-А-86 от

20.05.2014г.

12.

ПДП001825 от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ НЕНКОВ

гр.Пазарджик, ул."Стоян Ангелов" №065, ет.06, ап.016

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-А-86 от

20.05.2014г.

13.

АУ001751 от 26.07.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЯ ИВАНОВА КОТЕВА

гр.Пазарджик, ул. "Княз Ал. Батенберг" №018

******

ДПС

Изх № 13-П-50 от

20.05.2014г.

14.

ПДП001690 от

26.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЯ ИВАНОВА КОТЕВА

гр.Пазарджик, ул. "Княз Ал. Батенберг" №018

******

ДПС

Изх № 13-П-50 от

20.05.2014г.

15.

АУ001753 от 26.07.2013г.

 

АУЗД

ВАРТАН ХОВАНЕС КУМРУЯН

гр.Пазарджик, бул. "България" №005,ет.02

******

ДПС

Изх № 13-В-77 от

20.05.2014г.

16.

ПДП001829 от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

ВАРТАН ХОВАНЕС КУМРУЯН

гр.Пазарджик, бул. "България" №005, ет.02

******

ДПС

Изх № 13-В-77 от

20.05.2014г.

17.

АУ001754 от 26.07.2013г.

 

АУЗД

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул."Тодор Каблешков" №002, ет.07, ап.019

******

ДПС

Изх № 13-К-47 от

20.05.2014г.

18.

ПДП001691 от

26.07.2013г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул."Тодор Каблешков" №002, ет.07, ап.019

******

ДПС

Изх № 13-К-47 от

20.05.2014г.

19.

АУ001756 от 26.07.2013г.

 

АУЗД

НЕНКА ПЕТКОВА КОЛЧАКОВА

гр.Пазарджик, ул."Никола Фурнаджиев" №026

******

ДПС

Изх № 13-Н-51 от

20.05.2014г.

20.

ПДП001692 от

26.07.2013г.

 

ПОКАНА

НЕНКА ПЕТКОВА КОЛЧАКОВА

гр.Пазарджик, ул."Никола Фурнаджиев" №026

******

ДПС

Изх № 13-Н-51 от

20.05.2014г.

21.

АУ001759 от 26.07.2013г.

 

АУЗД

ЕЛИСАВЕТА МИТКОВА КОВАЧЕВА

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №048, ет.04, ап.011

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-Е-35 от

20.05.2014г.

22.

ПДП001735 от

31.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЕЛИСАВЕТА МИТКОВА КОВАЧЕВА

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №048, ет.04, ап.011

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-Е-35 от

20.05.2014г.

23.

АУ001766 от 29.07.2013г.

 

АУЗД

ДАМЯН АЛЕКСАНДРОВ ДАМЯНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" №004, ет.08, ап.029

******

ДПС

Изх № 13-Д-70 от

20.05.2014г.

24.

ПДП001694 от

29.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДАМЯН АЛЕКСАНДРОВ ДАМЯНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" №004, ет.08, ап.029

******

ДПС

Изх № 13-Д-70 от

20.05.2014г.

25.

АУ001767 от 29.07.2013г.

 

АУЗД

ДАМЯН АЛЕКСАНДРОВ ДАМЯНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" №004, ет.08, ап.029

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-70 от

20.05.2014г.

26.

ПДП001695 от

29.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДАМЯН АЛЕКСАНДРОВ ДАМЯНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" №004, ет.08, ап.029

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-70 от

20.05.2014г.

27.

АУ001768 от 29.07.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН КОСТАДИНОВ ГРЕБЕНАРОВ

гр.Пазарджик, ул. "Марица" №012, ет.02, ап.024

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-115 от 20.05.2014г.

28.

ПДП001696 от

29.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН КОСТАДИНОВ ГРЕБЕНАРОВ

гр.Пазарджик,ул. "Марица" №012, ет.02, ап.024

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-С-115 от 20.05.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 20.05.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 03.06.2014г.