PostHeaderIconПокана за присъствие на сесията по отваряне на офертите постъпили във връзка с публична покана с изх. № 04-07-24/12.05.2014г., с предмет „Ремонт на западна фасада на ДКТ „Константин Величков”, гр. Пазарджик”.

ПОКАНА

 

Община Пазарджик отправя покана към всички заинтересовани лица да присъстват на сесията по отваряне на постъпилите във връзка с публична покана с изх. № 04-07-24/12.05.2014г., с предмет „Ремонт на западна фасада на ДКТ „Константин Величков”, гр. Пазарджик” оферти.

Сесията по отваряне на офертите ще се състои от 15,00ч. на 21.05.2014г. в административната сграда на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет.2, „Пленарна зала”.