projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 62

PostHeaderIconСписък 62

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 21.05.2014г.          

валидно до 04.06.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001769 от 29.07.2013г.

 

АУЗД

ЗДРАВКА СТОЯНОВА ПИРОНОВА-ГРЕБЕНАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Победа” №007, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-20 от

21.05.2014г.

2.

ПДП001697 от

29.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЗДРАВКА СТОЯНОВА ПИРОНОВА-ГРЕБЕНАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Победа” №007, ет.02

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-20 от

21.05.2014г.

3.

АУ001770 от 29.07.2013г.

 

АУЗД

ЯНКО ЩЕРЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №054

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Я-6 от

21.05.2014г.

4.

ПДП001698 от

29.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ЩЕРЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №054

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Я-6 от

21.05.2014г.

5.

АУ001771 от 29.07.2013г.

 

АУЗД

ЯНКО ЩЕРЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №054

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-6 от

21.05.2014г.

6.

ПДП001699 от

29.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ЩЕРЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №054

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Я-6 от

21.05.2014г.

7.

АУ001773 от 29.07.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Есперанто” №009, вх.А, ет.01, ап.006

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-И-77 от

21.05.2014г.

8.

ПДП001852 от

05.08.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Есперанто” №009, вх.А, ет.01, ап.006

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-И-77 от

21.05.2014г.

9.

АУ001776 от 29.07.2013г.

 

АУЗД

ЛЮБОМИР ЛАЗАРОВ КОЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Вит ІІ” №013, вх.А, ет.08, ап.024

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Л-37 от

21.05.2014г.

10.

ПДП001826 от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЛЮБОМИР ЛАЗАРОВ КОЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Вит ІІ” №013, вх.А, ет.08, ап.024

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Л-37 от

21.05.2014г.

11.

АУ001798 от 30.07.2013г.

 

АУЗД

ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

гр.Пазарджик, ул."Победа" №005, ет.04, ап.003

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Л-38 от

21.05.2014г.

12.

ПДП001716 от

30.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

гр.Пазарджик, ул."Победа" №005, ет.04, ап.003

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Л-38 от

21.05.2014г.

13.

АУ001799 от 30.07.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПРОДАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" №006, ет.06, ап.012

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-Д-71 от

21.05.2014г.

14.

ПДП001717 от

30.07.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПРОДАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" №006, ет.06, ап.012

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-Д-71 от

21.05.2014г.

15.

АУ001800 от 30.07.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ХРИСТОСКОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул. "Панайот Волов" №034, ет.07, ап.019

******

ДПС

Изх № 13-В-78 от

21.05.2014г.

16.

ПДП001850 от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ХРИСТОСКОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул. "Панайот Волов" №034, ет.07, ап.019

******

ДПС

Изх № 13-В-78 от

21.05.2014г.

17.

АУ001803 от 30.07.2013г.

 

АУЗД

ДЕНИС МЕХМЕД ЯШАР

гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №089, ет.07, ап.020

******

ДНИ/ТБО/ДПС/ПД

Изх № 13-Д-72 от

21.05.2014г.

18.

ПДП001860 от

05.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДЕНИС МЕХМЕД ЯШАР

гр.Пазарджик, ул."Пловдивска" №089, ет.07, ап.020

******

ДНИ/ТБО/ДПС/ПД

Изх № 13-Д-72 от

21.05.2014г.

19.

АУ001804 от 30.07.2013г.

 

АУЗД

ИВАН СТОЯНОВ МИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул."Георги Бенковски" №27, вх.Б, ет.6, ап.029

******

ДПС/ПД

Изх № 13-И-78 от

21.05.2014г.

20.

ПДП001949 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН СТОЯНОВ МИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул."Георги Бенковски" №27, вх.Б, ет.6, ап.029

******

ДПС/ПД

Изх № 13-И-78 от

21.05.2014г.

21.

АУ001983 от 12.08.2013г.

 

АУЗД

ИВАН СТОЯНОВ МИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул."Георги Бенковски" №27, вх.Б, ет.6, ап.029

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-78 от

21.05.2014г.

22.

ПДП001948 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН СТОЯНОВ МИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул."Георги Бенковски" №27, вх.Б, ет.6, ап.029

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-78 от

21.05.2014г.

23.

АУ001807 от 31.07.2013г.

 

АУЗД

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ЦВЕТАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №050, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-К-48 от

21.05.2014г.

24.

ПДП001798 от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ЦВЕТАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №050, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-К-48 от

21.05.2014г.

25.

АУ001808 от 31.07.2013г.

 

АУЗД

СТРАХИЛ САНДОВ СТРАХИЛОВ

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №043, ет.02,  ап.007

******

ДПС

Изх № 13-С-116 от 21.05.2014г.

26.

ПДП001734 от

31.07.2013г.

 

ПОКАНА

СТРАХИЛ САНДОВ СТРАХИЛОВ

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №043, ет.02,  ап.007

******

ДПС

Изх № 13-С-116 от 21.05.2014г.

27.

АУ001810 от 31.07.2013г.

 

АУЗД

МАРИАНА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №089, ет.07,  ап.044

******

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-М-64 от

21.05.2014г.

28.

ПДП001858 от

05.08.2013г.

 

ПОКАНА

МАРИАНА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №089, ет.07,  ап.044

******

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-М-64 от

21.05.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 21.05.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 04.06.2014г.