projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 63

PostHeaderIconСписък 63

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 22.05.2014г.          

валидно до 05.06.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001812 от 31.07.2013г.

 

АУЗД

ПАВЕЛ СТОЙКОВ ХАЙДУШКИН

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №202, ет.05, ап.022

******

ДПС

Изх № 13-П-51 от

22.05.2014г.

2.

ПДП001868 от

05.08.2013г.

 

ПОКАНА

ПАВЕЛ СТОЙКОВ ХАЙДУШКИН

гр.Пазарджик, бул.”Христо Ботев” №202, ет.05, ап.022

******

ДПС

Изх № 13-П-51 от

22.05.2014г.

3.

АУ001814 от 31.07.2013г.

 

АУЗД

СТОЯНКА ЕВТИМОВА СТОЙКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Осми Март” №004,вх.В, ет.03, ап.009

******

ДПС/ПД

Изх № 13-С-117 от 22.05.2014г.

4.

ПДП001853 от

05.08.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯНКА ЕВТИМОВА СТОЙКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Осми Март” №004, вх.В, ет.03, ап.009

******

ДПС/ПД

Изх № 13-С-117 от 22.05.2014г.

5.

АУ001815 от 31.07.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛИНА ИВАНОВА ШАХЪНОВА

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №050, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-52 от

22.05.2014г.

6.

ПДП001795 от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛИНА ИВАНОВА ШАХЪНОВА

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №050, ет.05, ап.015

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-52 от

22.05.2014г.

7.

АУ001818 от 31.07.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Запрян Цоков” №012

******

ДПС

Изх № 13-И-79 от

22.05.2014г.

8.

ПДП001848 от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Запрян Цоков” №012

******

ДПС

Изх № 13-И-79 от

22.05.2014г.

9.

АУ001819 от 31.07.2013г.

 

АУЗД

ЛЪЧЕЗАР ЙОРДАНОВ МАРКОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Здравец” №041

******

ДПС

Изх № 13-Л-39 от

22.05.2014г.

10.

ПДП001745 от

31.07.2013г.

 

ПОКАНА

ЛЪЧЕЗАР ЙОРДАНОВ МАРКОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Здравец” №041

******

ДПС

Изх № 13-Л-39 от

22.05.2014г.

11.

АУ001821 от 31.07.2013г.

 

АУЗД

РАДОСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ МАВРОВ

гр.Пазарджик, ул."Никифор П. Константинов" №40, ет.7, ап.019

******

ДПС

Изх № 13-Р-22 от

22.05.2014г.

12.

ПДП001748 от

31.07.2013г.

 

ПОКАНА

РАДОСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ МАВРОВ

гр.Пазарджик, ул."Никифор П. Константинов" №40, ет.7, ап.019

******

ДПС

Изх № 13-Р-22 от

22.05.2014г.

13.

АУ001822 от 31.07.2013г.

 

АУЗД

АНГЕЛ МАРИНОВ МИЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №006, ет.02, ап.026

******

ДНИ/ТБО/ДПС /ПД

Изх № 13-А-88 от

22.05.2014г.

14.

ПДП001947 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ МАРИНОВ МИЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №006, ет.02, ап.026

******

ДНИ/ТБО/ДПС/ПД

Изх № 13-А-88 от

22.05.2014г.

15.

АУ001824 от 31.07.2013г.

 

АУЗД

ОЛИВЕР НАУМОВ СТЕВОВ

гр.Пазарджик, ул. "Дунав" №007, ет.01, ап.027

******

ДПС/ПД

Изх № 13-О-7 от

22.05.2014г.

16.

ПДП001750 от

31.07.2013г.

 

ПОКАНА

ОЛИВЕР НАУМОВ СТЕВОВ

гр.Пазарджик, ул. "Дунав" №007, ет.01, ап.027

******

ДПС/ПД

Изх № 13-О-7 от

22.05.2014г.

17.

АУ001829 от 31.07.2013г.

 

АУЗД

КЕВА МИТКОВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик, ул."Вит ІІ" №009, вх.Б, ет.08, ап.045

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-49 от

22.05.2014г.

18.

ПДП001756 от

31.07.2013г.

 

ПОКАНА

КЕВА МИТКОВА ЙОРДАНОВА

гр.Пазарджик, ул."Вит ІІ" №009, вх.Б, ет.08, ап.045

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-49 от

22.05.2014г.

19.

АУ001833 от 01.08.2013г.

 

АУЗД

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КОСТОВА

гр.Пазарджик, ул."Тодор Пенев" №024

******

ДПС

Изх № 13-Д-73 от

22.05.2014г.

20.

ПДП001778 от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КОСТОВА

гр.Пазарджик, ул."Тодор Пенев" №024

******

ДПС

Изх № 13-Д-73 от

22.05.2014г.

21.

АУ001834 от 01.08.2013г.

 

АУЗД

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КОСТОВА

гр.Пазарджик, ул."Тодор Пенев" №024

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-73 от

22.05.2014г.

22.

ПДП001779 от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КОСТОВА

гр.Пазарджик, ул."Тодор Пенев" №024

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-73 от

22.05.2014г.

23.

АУ001835 от 01.08.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР СТОЯНОВ КОСТОВ

гр.Пазарджик, ул."Тодор Пенев" №024

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-П-52 от

22.05.2014г.

24.

ПДП001781 от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР СТОЯНОВ КОСТОВ

гр.Пазарджик, ул."Тодор Пенев" №024

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-П-52 от

22.05.2014г.

25.

АУ001837 от 01.08.2013г.

 

АУЗД

ЕНЧО ЯНКОВ РУСИНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №042,ет.06, ап.016

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-Е-38 от

22.05.2014г.

26.

ПДП001784 от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЕНЧО ЯНКОВ РУСИНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Рила" №042,ет.06, ап.016

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-Е-38 от

22.05.2014г.

27.

АУ002349 от 31.10.2013г.

 

АУЗД

РАДКО ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Хаджи Р. Хаджиилиев" №044, ет.03

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-23 от

22.05.2014г.

28.

ПДП002371 от

31.10.2013г.

 

ПОКАНА

РАДКО ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Хаджи Р. Хаджиилиев" №044, ет.03

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-23 от

22.05.2014г.

29.

13-Р-22 от

07.11.2013г.

 

ПИСМО

РАДКО ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Хаджи Р. Хаджиилиев" №044, ет.03

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-23 от

22.05.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 22.05.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 05.06.2014г.