PostHeaderIconОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ІV - КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА PAZ1138, /І-8/ АЗАРДЖИК – ОГНЯНОВО – ХАДЖИЕВО – ГРАНИЦА ОБЩИНА (ПАЗАРДЖИК - СТАМБОЛИЙСКИ) - /PDV1325/”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ІV - КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА PAZ1138, /І-8/ АЗАРДЖИК – ОГНЯНОВО – ХАДЖИЕВО – ГРАНИЦА ОБЩИНА (ПАЗАРДЖИК - СТАМБОЛИЙСКИ) - /PDV1325/”