projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 27.05.2014 г. /вторник/

PostHeaderIcon27.05.2014 г. /вторник/

 

27.05.2014 г. /вторник/

10.00 – 13.00 часа

 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК със съдействието на «ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ» АД, «НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ”АД И «НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ»АД, „НОРД ГУМИ” АД И „БЙЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ” АД, уведомяват жителите за предстояща кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, електронно и електрическо оборудване, отработени масла и Излезли от употреба МПС.

На 27 Май 2014 г. от 10.00 часа до 13.00 часа желаещите да се включат в кампанията граждани, могат да предадат излезли от употреба: батерии, акумулатори, гуми, електронно, електрическо оборудване и отработени масла в специално поставени за целта контейнери за съответният вид отпадък. Същите ще бъдат разположени на пешеходната зона на ул. ”Цар Самуил” - до сградата на Община Пазарджик /или пред Младежки дом – при лоши метеорологични условия и валежи/, гр. Пазарджик. Излезлите от употреба МПС могат да се предават на площадка, находяща се на ул. «Заводска» №2, гр. Пазарджик.