projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 64

PostHeaderIconСписък 64

 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 27..05..2014г.          

валидно до 10.06.2014, 17:00 часа  

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000080 от 25.04.2013г.

   АУЗД

СТЕФАН МИНЧЕВ ЧАУШЕВ

с. Паталеница, общ.Пазарджик ул.”Четиридесет и трета”, № 9

*****

ДПС

 

Изх № 13-С-118 от 27.05.2014г.

2.

ПДП00090 от

26.04.2013г.

 

ПОКАНА

СТЕФАН МИНЧЕВ ЧАУШЕВ

с. Паталеница, общ.Пазарджик ул.”Четиридесет и трета” ,№ 9

*****

ДПС

Изх № 13-С-118 от 27.05.2014г.

3.

АУ0000170 от 16.05.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ

с.Синитово, общ..Пазарджик, ул.”Десета”, № 7

*****

ДПС

Изх №13-Г-71 от

27.05.2014г.

4.

ПДП000173 от

16.05.2013г..

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ

с.Синитово, общ..Пазарджик, ул.”Десета”, № 7

*****

ДПС

Изх №13-Г-71 от

27.05.2014г.

5.

АУ000217 от 21.05.2013г.

АУЗД

БОЖИДАР СТОИЧКОВ ИВАНОВ

с.Черногорово, Общ.Пазарджик, ул.”Единадесета” №004

*****

ДПС

Изх №13-Б-26 от

27.05.2014г.

6.

ПДП000219 от 21.05.2013г.

ПОКАНА

БОЖИДАР СТОИЧКОВ ИВАНОВ

с.Черногорово, Общ.Пазарджик, ул.”Единадесета” №004

*****

ДПС

Изх №13-Б-26 от

27.05.2014г.

7.

АУ000240 от 22.05.2013г.

   АУЗД

СТОЯН КИТОВ ТАТАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска”, № 13

*****

ДПС,ДНИ

Изх № 13-С-119 от 27.05.2014г.

8.

ПДП000187 от

05.02.2014г.

ПОКАНА

СТОЯН КИТОВ ТАТАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска”, № 13

*****

ДПС,ДНИ

Изх № 13-С-119 от 27.05.2014г.

9.

АУ000241 от 22.05.2013г.

   АУЗД

СТОЯН КИТОВ ТАТАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска”, № 13

*****

ТБО

Изх № 13-С -119 от 27.05.2014г.

10.

ПДП000188 от

05.02.2014г.

 

ПОКАНА

СТОЯН КИТОВ ТАТАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска”, № 13

*****

ТБО

Изх № 13-С-119 от 27.05.2014г.

11.

АУ000318 от 28.05.2013г.

   АУЗД

ВЪРБАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул."Петър Бонев", №052

*****

ДНИ,ДПС

Изх № 13-В-79 от 27.05.2014г.

12.

ПДП000367 от

30.05.2013г.

ПОКАНА

ВЪРБАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, ул."Петър Бонев", №052

*****

ДНИ,ДПС

Изх № 13-В-79 от 27.05.2014г.

13.

АУ000327 от 28.05.2013г.

АУЗД

ПЕТКО ДИМИТРОВ БАЙГЪНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Найчо Цанов" №023

*****

ДПС, ДНИ

Изх № 13-П-54от

27.05.2014г.

14.

ПДП000401от

31.05.2013г.

ПОКАНА

ПЕТКО ДИМИТРОВ БАЙГЪНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Найчо Цанов" №023

*****

ДПС, ДНИ

Изх № 13-П-54от

27.05.2014г.

15.

АУ000453 от 03.06.2013г.

   АУЗД

ГЕОРГЙ БОРИСОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.Беласицра” №17, вх.В,

*****

ДПС

Изх № 13-Г-72 от

16.05.2014г.

16.

ПДП000443 от

03.06.2013г.

ПОКАНА

ГЕОРГЙ БОРИСОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Беласица” №17, вх.В,

 

*****

ДПС

Изх № 13-Г-72 от

27.05.2014г.

17.

АУ000651 от 11.06.2013г.

 

АУЗД

СТАВРИ ЯНКОВ ЧИПАРОВ

гр.Пазарджик, ул."Тинтява” №3, ет.04, ап.013

*****

ДПС

Изх № 13-С-120 от 27.05.2014г.

18.

ПДП000658 от

12.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТАВРИ ЯНКОВ ЧИПАРОВ

гр.Пазарджик, ул."Тинтява” №3, ет.04, ап.013

*****

ДПС

Изх № 13-С-120 от 27.05.2014г.

19.

АУ000731 от 13.06.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПАВЛОВ

с.Драгор Общ.Пазарджик, ул.”Трета”, №16

*****

ДПС

Изх №13-Г-74 от

27.05.2014г.

20.

ПДП000720 от

13.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПАВЛОВ

с.Драгор Общ.Пазарджик, ул.”Трета”, №16

*****

ДПС

Изх №13-Г-74 от

27.05.2014г.

21.

АУ00757 от 17.06.2013г.

АУЗД

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул."Криволак" №14, ет.2, ап.004

*****

ТБО

Изх №13-Г-73 от

27.05.2014г.

22.

ПДП000844 от

20.06.2013г.

   ПОКАНА

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул."Криволак" №14, ет.2, ап.004

*****

ТБО

Изх №13-Г-73 от

27.05.2014г.

23.

АУ000761 от 17.06.2013г.

АУЗД

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул."Криволак" №14, ет.2, ап.004

*****

ДНИ,ДПС

Изх№13-Г-73 от 27.05.2014г.

24.

ПДП000845 от

20.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул."Криволак" №14, ет.2, ап.004

*****

ДНИ,ДПС

Изх №13-Г-73 от

27.05.2014г.

25.

АУ000817 от

18.06.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИЛИЕВ СИМЕОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев", № 012, ет.03, ап.012

*****

ДПС

Изх №13-Д-74 от

27.05.2014г.

26.

ПДП000913 от

24.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИЛИЕВ СИМЕОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев", № 012, ет.03, ап.012

*****

ДПС

Изх №13-Д-74 от

27.05.2014г.

27.

АУ000788 от

18.06.2013г.

АУЗД

ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, бул.”Кн.Мария Луиза", №010

*****

ДПС

Изх №13-Д-75 от

27.05.2014г.

28.

ПДП000911 от

24.06.2013г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ ПОПОВ

гр.Пазарджик, бул.”Кн.Мария Луиза", №010

*****

ДПС

Изх №13-Д-75 от

27.05.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 27.05.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 10.06.2014г.