projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 65

PostHeaderIconСписък 65

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 28.05.2014г.          

валидно до 12.06.2014, 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001866 от 02.08.2013г.

 

АУЗД

ИЛИЯ ТОДОРОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Н. Ръжанков” №022, ет.01

*****

ДПС

Изх № 13-И-84 от

28.05.2014г.

2.

ПДП001833 от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ ТОДОРОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Н. Ръжанков” №022, ет.01

*****

ДПС

Изх № 13-И-84 от

28.05.2014г.

3.

АУ001718 от 25.07.2013г.

 

АУЗД

АНГЕЛ АТАНАСОВ ТРЕНДАФИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №067, ет.05, ап.014

*****

ДПС

Изх № 13-А-89 от

28.05.2014г.

4.

ПДП001676 от

25.07.2013г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ АТАНАСОВ ТРЕНДАФИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №067, ет.05, ап.014

*****

ДПС

Изх № 13-А-89 от

28.05.2014г.

5.

АУ001721 от 25.07.2013г.

 

АУЗД

БОЙКО ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Василев” №006, ет.07

*****

ДНИ/ТБО ДПС

Изх № 13-Б-27 от

28.05.2014г.

6.

ПДП001727 от

30.07.2013г.

 

ПОКАНА

БОЙКО ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Василев” №006, ет.07

*****

ДНИ/ТБО ДПС

Изх № 13-Б-27 от

28.05.2014г.

7.

АУ001722 от 25.07.2013г.

 

АУЗД

ИВАН ГЕОРТИЕВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №086, ет.04, ап.035

*****

ДПС

Изх № 13-И-82 от

28.05.2014г.

8.

ПДП001678от

25.07.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН ГЕОРТИЕВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №086, ет.04, ап.035

*****

ДПС

Изх № 13-И-82 от

28.05.2014г.

9.

АУ001724 от 25.07.2013г.

АУЗД

ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ ПАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №091

*****

ДПС

Изх № 13-Д-77 от

28.05.2014г.

10.

ПДП001679 от

25.07.2013г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ ПАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” №091

*****

ДПС

Изх № 13-Д-77 от

28.05.2014г.

11.

АУ001726 от 25.07.2013г.

АУЗД

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ КУЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №006, вх.А, ет.05, ап.014

*****

ДПС

Изх № 13-В-80 от

28.05.2014г.

12.

ПДП001724 от

30.07.2013г.

ПОКАНА

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ КУЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №006, вх.А, ет.05, ап.014

*****

ДПС

Изх № 13-В-80 от

28.05.2014г.

13.

АУ001728от 25.07.2013г.

 

АУЗД

Николина Атанасова Киричева

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №025

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Н-54 от

28.05.2014г.

14.

ПДП001788 от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

Николина Атанасова Киричева

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №025

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-Н-54 от

28.05.2014г.

15.

АУ001870 от 02.08.2013г.

 

АУЗД

ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ ПАНДЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” №010, вх.А, ет.07, ап.020

*****

ДПС

Изх №13-П-55 от

28.05.2014г.

16.

ПДП001835от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ ПАНДЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Проф. Иван Батаклиев” №010, вх.А, ет.07, ап.020

*****

ДПС

Изх № 3-П-55 от

28.05.2014г.

17.

АУ001735 от 25.07.2013г.

 

АУЗД

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ НЕСТОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №004

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-83 от

28.05.2014г.

18.

ПДП001791 от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ НЕСТОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №004

*****

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх № 13-И-83 от

28.05.2014г.

19.

АУ001737 от 25.07.2013г.

 

АУЗД

БОРИС МИТКОВ БОРИСОВ

с. Сарая, ул.”Двадесет и пета” №024

*****

ДПС

Изх № 13-Б-28 от

28.05.2014г.

20.

ПДП001718 от

30.07.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИС МИТКОВ БОРИСОВ

с. Сарая, ул.”Двадесет и пета” №024

*****

ДПС

Изх № 13-Б-28 от

28.05.2014г.

21.

АУ001738 от 26.07.2013г.

АУЗД

МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №088, ет.07, ап.26

*****

ДПС

Изх №13-М-66 от

28.05.2014г.

22.

ПДП001817 от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №088, ет.07, ап.26

*****

ДПС

Изх №13-М-66 от

28.05.2014г.

23.

АУ001739 от

26.07.2013г.

 

АУЗД

АНГЕЛ НИКОЛОВ БАЙРАКТАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №030, ет.05, ап.063

*****

ДПС

Изх № 13-А-90 от

28.05.2014г.

24.

ПДП001684 от

26.07.2013г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ НИКОЛОВ БАЙРАКТАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №030, ет.05, ап.063

*****

ДПС

Изх № 13-А-90 от

28.05.2014г.

25.

АУ001740 от

26.07.2013г.

 

АУЗД

МИНЧО СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №045

*****

ДПС

Изх №13-М-67 от

28.05.2014г.

26.

ПДП001722 от

30.07.2013г.

 

ПОКАНА

МИНЧО СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №045

*****

ДПС

Изх №13-М-67 от

28.05.2014г.

27.

АУ001838 от

01.08.2013г.

 

АУЗД

КАДИРЕ ЮСУФ РУСИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №042, ет.06, ап.016

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-50 от

28.05.2014г.

28.

ПДП001785 от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

КАДИРЕ ЮСУФ РУСИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №042, ет.06, ап.016

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-50 от

28.05.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 28.05.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 12.06.2014г.