projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 66

PostHeaderIconСписък 66

 

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък,29.05.2014г.          

валидно до 13.06.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000852 от 19.06.2013г.

   АУЗД

ИЛКА ЗАПРИНОВА БАНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска”, № 71, ет.5 ап.13

*****

ДПС

Изх № 13-И-85 от

29.05.2014г.

2.

ПДП000834 от

19.06.2013г.

 

ПОКАНА

ИЛКА ЗАПРИНОВА БАНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска”, № 71, ет.5 ап.13

*****

ДПС

Изх № 13-И-85 от

29.05.2014г.

3.

АУ001355 от 11.07.2013г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ДАНАИЛОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа”, № 11, вх.Г, ет.8, ап.61

*****

ДПС

Изх №13-П-56 от

29.05.2014г.

4.

ПДП001407 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ДАНАИЛОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа”, № 11, вх.Г, ет.8, ап.61

*****

ДПС

Изх №13-П-56 от

29.05.2014г.

5.

АУ001839 от 01.08.2013г.

 

АУЗД

ВАЛЯ МИТКОВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Проф.Ив.Батаклиев” №4, ет.5, вх.Б, ап.39

*****

ДПС

Изх №13-В-81 от

29.05.2014г.

6.

ПДП001995 от 13.08.2013г.

ПОКАНА

ВАЛЯ МИТКОВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Проф.Ив.Батаклиев” №4, ет.5, вх.Б, ап.39

*****

ДПС

Изх №13-В-81 от

29.05.2014г.

7.

АУ001844 от 01.08.2013г.

   АУЗД

ВАСИЛ ИЛИЕВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа”, №20, ет.5, ап.18

*****

ДПС

Изх № 13-В-82 от

29.05.2014г.

8.

ПДП001998 от

13.08.2013г.

ПОКАНА

ВАСИЛ ИЛИЕВ ЯНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа”, №20, ет.5, ап.18

*****

ДПС

Изх № 13-В-82 от

29.05.2014г.

9.

АУ001849 от 01.08.2013г.

   АУЗД

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №33, ет7, ап.19

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-Г-75 от

29.05.2014г.

10.

ПДП001793 от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №33, ет7, ап.19

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-Г-75 от

29.05.2014г.

11.

АУ001850 от 01.08.2013г.

   АУЗД

БИСТРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №33, ет7, ап.19

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Б-29 от

29.05.2014г.

12.

ПДП001796 от

01.08.2013г.

ПОКАНА

БИСТРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №33, ет7, ап.19

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Б-29 от

29.05.2014г.

13.

АУ001857 от 02.08.2013г.

АУЗД

ДИМИТЪР КРУМОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Росица" №33

*****

ДПС

Изх № 13-Д-78от

29.05.2014г.

14.

ПДП001822 от

02.08.2013г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР КРУМОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Росица" №33

*****

ДПС

Изх № 13-Д-78от

29.05.2014г.

15.

АУ001859 от 02.08.2013г.

   АУЗД

БОРИСЛАВ СТОЙЧЕВ ВРЕСКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица”

№16, ет.5, ап.52

*****

ДПС

Изх № 13-Б-30 от

29.05.2014г.

16.

ПДП001824 от

02.08.2013г.

ПОКАНА

БОРИСЛАВ СТОЙЧЕВ ВРЕСКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица”

№16, ет.5, ап.52

*****

ДПС

Изх № 13-Б-30 от

29.05.2014г.

17.

АУ001862 от 02.08.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕНКОВ

гр.Пазарджик, ул."Одрин” №71

*****

ДПС

Изх № 13-Г-76 от

29.05.2014г.

18.

ПДП001931 от

09.08.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕНКОВ

гр.Пазарджик, ул."Одрин” №71

*****

ДПС

Изх № 13-Г-76 от

29.05.2014г.

19.

АУ001864 от 02.08.2013г.

 

АУЗД

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ХРИСТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Т.Каблешков”, №15

*****

ДПС

Изх №13-Л-43 от

29.05.2014г.

20.

ПДП001831 от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ХРИСТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Т.Каблешков”, №15

*****

ДПС

Изх №13-Л-43 от

29.05.2014г.

21.

АУ001855 от 02.08.2013г.

АУЗД

СТОЯН ПЕТКОВ БАЙГЪНОВ

гр.Пазарджик, ул."Плиска" №9, вх.А,

ет.6, ап.14

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-С-122от

29.05.2014г.

22.

ПДП001813 от

02.08.2013г.

   ПОКАНА

СТОЯН ПЕТКОВ БАЙГЪНОВ

гр.Пазарджик, ул."Плиска"№9, вх.А,

ет.6, ап.14

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-С-122от

29.05.2014г.

23.

АУ001854 от 02.08.2013г.

АУЗД

АТАНАС ДИМИТРОВ НЕНКОВ

гр.Пазарджик, бул."България" №19, ет.1, ап.2

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-А-91 от

29.05.2014г.

24.

ПДП001964 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ДИМИТРОВ НЕНКОВ

гр.Пазарджик, бул."България" №19, ет.1, ап.2

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-А-91 от

29.05.2014г.

25.

АУ001853 от

02.08.2013г.

 

АУЗД

ЕМИЛИЯ РУСЕВА ГЕЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски", №58, ет.2, ап.6

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Е-39 от

29.05.2014г.

26.

ПДП001878 от

05.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА КИРЧОВА АСЕНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски", №58, ет.2, ап.6

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Е-39 от

29.05.2014г.

 

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 29.05.2014г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 13.06.2014г.