projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 67

PostHeaderIconСписък 67

There are no translations available.


Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 03..06..2014г.          

валидно до 17.06..2014, 17:00 часа             

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001871 от 02.08.2013г.

   АУЗД

СТОЯН НИКОЛОВ КОВАЧЕВ

гр.Пазарджик ул.”Осми март”, № 010, вх.Б, ет.02, ап.029

*****

ДПС

 

Изх № 13-С-124 от 03.06.2014г.

2.

ПДП001838 от

02.08.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН НИКОЛОВ КОВАЧЕВ

гр.Пазарджик ул.”Осми март”, № 010, вх.Б, ет.02, ап.029

*****

ДПС

Изх № 13-С-124 от 03.06.2014г.

3.

АУ001874 от 02.08.2013г.

 

АУЗД

СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Булаир”, № 08, ет.05, ап.018

*****

ДПС

Изх №13-С-125от

03.06.2014г.

4.

ПДП001968 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Булаир”, № 08, ет.05, ап.018

*****

ДПС

Изх №13-С-125 от03.06.2014г.

5.

АУ001876 от 02.08.2013г.

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТАШКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №008, ет.02, ап. 008

*****

ДПС

Изх №13-Д-81 от

03.06.2014г.

6.

ПДП001849 от 02.08.2013г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТАШКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Булаир” №008, ет.02, ап.008

*****

ДПС

Изх №13-Д-81 от

03.06.2014г.

7.

АУ001880 от 05.08.2013г.

   АУЗД

ЛЮБЕН ИВАНОВ ГЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Витоша”, № 95

*****

ДПС

Изх № 13-Л-45 от 03.06.2014г.

8.

ПДП001986 от

13.08.2013г.

ПОКАНА

ЛЮБЕН ИВАНОВ ГЕРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Витоша”, № 95

*****

ДПС,

Изх № 13-Л-45 от 03.06.2014г.

9.

АУ001881 от 05.08.2013г.

   АУЗД

ГЕРГАНА АТАНАСОВА ЩЕРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Ръжаанков”, № 02, ет.11, ап.054

*****

ДПС

Изх № 13-Г -77 от 03.06.2014г.

10.

ПДП001978 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕРГАНА АТАНАСОВА ЩЕРЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Ръжаанков”, № 02, ет.11, ап.054

*****

ДПС

Изх № 13-Г-77 от03.06.2014г.

11.

АУ001884 от 05.08.2013г.

   АУЗД

СИЙКА ИВАНОВА ИГНАТОВА -КЪНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул."Петър Бонев", №098, ет.03, ап.011

*****

ДПС

Изх № 13-С-126 от 03.06.2014г.

12.

ПДП001864 от

05.08.2013г.

ПОКАНА

СИЙКА ИВАНОВА ИГНАТОВА -КЪНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул."Петър Бонев", №098, ет.03, ап.011

*****

ДПС

Изх № 13-С-126 от 03.06.2014г.

13.

АУ001885 от 05.08.2013г.

АУЗД

ИВАН ДИМИТРОВ

ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул. "Вит I” №032

*****

ДПС

Изх № 13-И-87 от

03.06.2014г.

14.

ПДП001873от

05.08.2013г.

ПОКАНА

ИВАН ДИМИТРОВ

ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул. "Вит I” №032

*****

ДПС

Изх № 13-И-87от

03.06.2014г.

15.

АУ001887 от 05.08.2013г.

   АУЗД

Христо Александров Фотев

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява” №01, ап.018

*****

ДПС

Изх № 13-Х-15от

03.06.2014г.

16.

ПДП001870 от

05.08.2013г.

ПОКАНА

Христо Александров Фотев

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява” №01, ап.018

*****

ДПС

Изх № 13-Х-15 от 03.06.2014г.

17.

АУ0001896 от 05.08.2013г.

 

АУЗД

ЗАПРЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул."Георги Бенковски” №017, ет.07, ап.028

*****

ДПС

 

Изх № 13-З-21 от 03.06.2014г.

18.

ПДП001877 от

05.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЗАПРЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул."Георги Бенковски” №017, ет.07, ап.028

*****

ДПС

Изх № 13-З-51 от 03.06.2014г.

19.

АУ001897 от 05.08.2013г.

 

АУЗД

КЪНЧО ВЕЛКОВ ВЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав”, №19, ет.01, ап.001

*****

ДНИ,ДПС

ТБО

Изх №13-К-51 от

03.06.2014г.

20.

ПДП001879 от

05.08.2013г.

 

ПОКАНА

КЪНЧО ВЕЛКОВ ВЕЛЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав”, №19, ет.01, ап.001

*****

ДНИ,ДПС

ТБО

Изх №13-К-74 от

03.06.2014г.

21.

АУ001898 от 05.08.2013г.

АУЗД

Даниела Ангелова Христова

гр.Пазарджик, ул."Алеко Константинов" № 024,

*****

ДНИ,ДПС,

ТБО

Изх №13-Д-82 от

03.06.2014г.

22.

ПДП001926 от

09.08.2013г.

ПОКАНА

Даниела Ангелова Христова

гр.Пазарджик, ул."Алеко Константинов" № 024,

*****

ДНИ,ДПС,

ТБО

Изх №13-Д-82 от

03.06.2014г.

23.

АУ001899 от 05.08.2013г.

АУЗД

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Найден Геров” №9, ет.1, ап.001

*****

ДПС

Изх№13-А-92 от 03.06.2014г.

24.

ПДП001880 от

05.08.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Найден Геров” №9, ет.1, ап.001

*****

ДПС

Изх №13-А-92 от

03.06.2014г.

25.

АУ001905 от

05.08.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ЗАПРИНОВ ХРИСЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски", № 064, вх.Г, ет.08, ап.030

*****

ДПС

Изх №13-Д-83 от

03.06.2014г.

26.

ПДП001927 от

09.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЗАПРИНОВ ХРИСЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски", № 064, вх.Г, ет.08, ап.030

*****

ДПС

Изх №13-Д-83 от

03.06.2014г.

27.

АУ0001906 от

05.08.2013г.

АУЗД

БОРИСЛАВ ДАМЯНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора", №038, ет.05, ап.017

*****

ДПС

Изх №13-Б-31 от

03.06.2014г.

28.

ПДП001885 от

05.08.2013г.

ПОКАНА

БОРИСЛАВ ДАМЯНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора", №038, ет.05, ап.017

*****

ДПС

Изх №13-Б-31 от

03.06.2014г.

 

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 03.06.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 17.06.2014г.