projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 69

PostHeaderIconСписък 69

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък,06.06.2014г.          

валидно до 19.06.2014, 17:00 часа              

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001940 от 07.08.2013г.

   АУЗД

РУСАЛИН ФИЛИПОВ РАДОСЛАВОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д Петков”, № 49

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Р-25 от

06.06.2014г.

2.

ПДП001890 от

07.08.2013г.

 

ПОКАНА

РУСАЛИН ФИЛИПОВ РАДОСЛАВОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д Петков”, № 49

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-Р-25 от

06.06.2014г.

3.

АУ001941 от 07.08.2013г.

 

АУЗД

РУСАЛИН ФИЛИПОВ РАДОСЛАВОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д Петков”, № 49

*****

ДПС

Изх № 13-Р-25 от

06.06.2014г.

4.

ПДП001891 от

07.08.2013г.

 

ПОКАНА

РУСАЛИН ФИЛИПОВ РАДОСЛАВОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Д Петков”, № 49

*****

ДПС

Изх № 13-Р-25 от

06.06.2014г.

5.

АУ001939 от 07.08.2013г.

 

АУЗД

МАЯ ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия” №31, ет.5, ап.18

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-М-72 от

06.06.2014г.

6.

ПДП001952 от 12.08.2013г.

ПОКАНА

МАЯ ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия” №31, ет.5, ап.18

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-М-72 от

06.06.2014г.

7.

АУ001938 от 07.08.2013г.

   АУЗД

ВИКТОР НИКОЛАЕВ СТОЕНЧЕВ

гр.Пазарджик,ул.”Марица”,№14,ет.5,

ап.84

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-В-91 от

06.06.2014г.

8.

ПДП002000 от

13.08.2013г.

ПОКАНА

ВИКТОР НИКОЛАЕВ СТОЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица”, №14, ет.5, ап.84

*****

ДНИ ТБО

Изх № 13-В-91 от

06.06.2014г.

9.

АУ001942 от 07.08.2013г.

   АУЗД

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №38

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-Г-80 от

06.06.2014г.

10.

ПДП001932 от

09.08.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №38

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-Г-80 от

06.06.2014г.

11.

АУ001945 от 07.08.2013г.

   АУЗД

ГЕОРГИ ПЕТРОВ БОЖИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Клокотница” №27

*****

ДПС

Изх № 13-Г-79 от

06.06.2014г.

12.

ПДП001913 от

09.08.2013г.

ПОКАНА

ГЕОРГИ ПЕТРОВ БОЖИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Клокотница” №27

*****

ДПС

Изх № 13-Г-79 от

06.06.2014г.

13.

АУ001946 от 07.08.2013г.

АУЗД

ГЕРГАНА МАКСИМОВА КЕЧЕВА - КРАЕВА

гр.Пазарджик, ул."Стоян Ангелов"

№63, ет.6, ап.16

*****

 

ДПС

Изх № 13-Г-78от

06.06.2014г.

14.

ПДП001915 от

09.08.2013г.

ПОКАНА

ГЕРГАНА МАКСИМОВА КЕЧЕВА - КРАЕВА

гр.Пазарджик, ул."Стоян Ангелов"

№63, ет.6, ап.16

*****

 

ДПС

Изх № 13-Г-78от

06.06.2014г.

15.

АУ001937 от 07.08.2013г.

   АУЗД

ВИОЛЕТА КОЛЕВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Д.Дебелянов”

№15, ет.3, ап.6

*****

ДПС

Изх № 13-В-90 от

06.06.2014г.

16.

ПДП001889 от

07.08.2013г.

ПОКАНА

ВИОЛЕТА КОЛЕВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Д.Дебелянов”

№15, ет.3, ап.6

*****

ДПС

Изх № 13-В-90 от

06.06.2014г.

17.

АУ001954 от 08.08.2013г.

 

АУЗД

ЦВЕТАН АТАНАСОВ ЛЕНГЕРОВ

гр.Пазарджик, ул."Бузлуджа” №10, ет.4, ап.16

*****

ДПС

Изх № 13-Ц-10 от

06.06.2014г.

18.

ПДП001897 от

08.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАН АТАНАСОВ ЛЕНГЕРОВ

гр.Пазарджик, ул."Бузлуджа” №10, ет.4, ап.16

*****

ДПС

Изх № 13-Ц-10 от

06.06.2014г.

19.

АУ001960 от 08.08.2013г.

 

АУЗД

КРАСИМИР АТАНАСОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков”, №16, вх.Б, ет.3, ап.35

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-К-53 от

06.06.2014г.

20.

ПДП001944 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР АТАНАСОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков”, №16, вх.Б, ет.3, ап.35

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-К-53 от

06.06.2014г.

21.

АУ001962 от 08.08.2013г.

АУЗД

МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ГЕРОВА

гр.Пазарджик, ул."Булаир" №2, ет.2, ап.31

*****

ДПС

Изх №13-М-71от

06.06.2014г.

22.

ПДП001922 от

09.08.2013г.

   ПОКАНА

МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ГЕРОВА

гр.Пазарджик, ул."Булаир" №2, ет.2, ап.31

*****

ДПС

Изх №13-М-71от

06.06.2014г.

23.

АУ001963 от 08.08.2013г.

АУЗД

АРГИР АТАНАСОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, бул."Витоша" №58

*****

ДПС

Изх №13-А-93 от

06.06.2014г.

24.

ПДП001900 от

08.08.2013г.

 

ПОКАНА

АРГИР АТАНАСОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, бул."Витоша" №58

*****

ДПС

Изх №13-А-93 от

06.06.2014г.

25.

АУ001961 от

08.08.2013г.

 

АУЗД

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Д.Греков", №16, вх.Б, ет.3, ап.35

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Е-44 от

06.06.2014г.

26.

ПДП001930 от

09.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Д.Греков", №16, вх.Б, ет.3, ап.35

*****

ДНИ ТБО

Изх №13-Е-44 от

06.06.2014г.

27.

АУ001964 от

08.08.2013г

АУЗД

ХРИСТО МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила", №38, ет.7, ап.28

*****

ДПС

Изх №13-Х-16 от

06.06.2014г.

28.

ПДП001901 от

08.08.2013г.

ПОКАНА

ХРИСТО МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила", №38, ет.7, ап.28

*****

ДПС

Изх №13-Х-16 от

06.06.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 06.06.2014г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 19.06.2014г.