projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление относно оттеглена Заповед № 1363/04.06.2014 г. Кмета на Община Пазарджик, с която е насрочен за 10.07.2014 г. от 11.30 ч. публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

PostHeaderIconОбявление относно оттеглена Заповед № 1363/04.06.2014 г. Кмета на Община Пазарджик, с която е насрочен за 10.07.2014 г. от 11.30 ч. публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ

 

          С настоящето обявление се уведомяват заинтересованите, че със Заповед № 1386/06.06.2014 г. на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 91, ал. 1 от АПК е оттеглена Заповед № 1363/04.06.2014 г. Кмета на Община Пазарджик, с която е насрочен за 10.07.2014 г. от 11.30 ч. публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост в пакет № І, находящи се в землищата на гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Ивайло, с. Братаница, с. Ляхово, с. Црънча, с. Хаджиево, с. Росен, с. Цар Асен, с. Овчеполци, с. Сбор, с. Синитово, с. Крали Марко, с. Тополи дол, с. Пищигово, община Пазарджик.