PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 10 юни 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

10 юни 2014 г.

 

  • Община Пазарджик обяви обществена поръчка, представляваща договаряне без обявление, с предмет “Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик”. Ремонтните работи на улици и пътища, предмет на поръчката, са предвидени за извършване в гр. Пазарджик и населените места от територията на общината. Дейностите ще бъдат възлагани на изпълнителя с възлагателни писма. Изпълнението на обекта на строителството цели:

   - Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура в град Пазарджик и населените места от територията на общината;

   - Създаване на условия за по-бързото придвижване по отделните пътни артерии или участъци от тях, подобряване на организацията на движение;

   - Повишаване безопасността на пътуващите и защита живота и здравето на гражданите;

   - Създаване на по-добри условия за ползване на пътната инфраструктура по улиците, по част от които се придвижват и транспортни средства от градски и междуселищен транспорт.

Договорът за обществена поръчка ще бъде със срок на действие до приключване на предстоящата за провеждане открита процедура и сключване на договор в резултат от нея;

  • След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, Община Пазарджик подписа договор с изпълнител „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД гр. Брацигово с предмет „Ремонт на западна фасада на Драматично-куклен театър "Константин Величков" гр. Пазарджик” по проект “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2014. Договорът е на стойност 134193,76 лв. с ДДС. Ремонтните дейности ще започнат след наемане от фирмата изпълнител на регистрирани безработни лица от Бюрото по труда, което е изискване на самия проект „Красива България”. Срокът на договора е три месеца, но не по-късно от 28.11.2014 г.;
  • По Национална програма “Сигурност” в община Пазарджик ще бъдат назначени 20 безработни лица. По четири човека ще работят в кметствата Говедаре, Звъничево, Мало Конаре, Црънча и Черногорово. Одобрените ще бъдат ангажирани считано от 01.07.2014 г. за срок до 8 месеца при трудово възнаграждение от 340 лв. на пълен работен ден. Наетите лица ще работят на длъжност “пазач”, като населените места, в които ще се осъществява програмата, са избрани след съгласуване с Областната дирекция на МВР;
  • Община Пазарджик възложи на „КОЛОРСТАТИК” ЕООД – Пловдив извършването на ремонт на оградата на ОДЗ „Калина Малина” – Пазарджик. Дейностите са на стойност 60 328, 80 лв. и включват демонтаж на старата метална ограда в размер на 480 линейни метра, изграждане на бетонна основа за новата ограда и монтаж на 720 квадратни метра поцинковани оградни модули. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 45 дни;
  • Пазарджик ще бъде домакин на Международния мандолинен фестивал “VIVA TREMOLO”. Шестото издание на музикалния форум ще се проведе на 13, 14 и 15 юни 2014 г. в парк остров “Свобода”. Гост от чужбина ще бъде мандолинният оркестър на град Свети Николе, Македония. Участие във фестивала са заявили още шест български мандолинни състава – “Маестро Георги Атанасов” – Пазарджик, Мандолинна формация “Елена Генова” – Пазарджик, Китаро-мандолинен оркестър “Пирински звуци”- Благоевград, Китаро-мандолинен оркестър – Петрич, Мандолинен оркестър – гр. Сандански и Мандолинен оркестър „PRIMA VISIONE”- гр. София. Съпътстваща фестивална програма ще бъде мандолинен уъркшоп на тема „Мандолинни техники. Техники за придобиване на увереност при сценични изяви” с лектор Евдокия Бобоцова, който ще се проведе на 14 юни от 14.00 часа в залата на архитектите в сградата на Община Пазарджик. Традиционно фестивалът ще завърши с композиция /Валс №2, Дмитрий Шостакович/, която ще бъде изпълнена от всички оркестри под диригентството на Илия Митрев. Музикалната проява се финансира изцяло от Община Пазарджик. Съорганизатор на проявата е Мандолинна формация “Елена Генова” – Пазарджик. Фестивалът ще бъде открит официално на 13 юни 2014 г. /петък/ от 20.00 ч.;
  • На 14-15 юни 2014 г. за девета поредна година гр. Пазарджик ще бъде домакин на международен турнир по джудо за купа “Пазарджик”. Участие ще вземат състезатели от Русия, Азърбайджан, Сърбия, Гърция, Македония и България в следните възрастови групи – деца до 8 г., деца до 10 г., деца до 12 г., юноши младша възраст – до 15 г. и старша възраст до 17 г. Официалното откриване е в събота от 10.00 часа в СЗ “Васил Левски”. Организатори на проявата са СК “Кодокан” и Община Пазарджик, която финансира турнира с 3 500 лв.

След приключване на състезанието ще се проведе 4-дневен съвместен тренировъчен лагер между отборите на Русия, Азърбайджан и България в тренировъчната зала на СК “Кодокан”.