projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 70

PostHeaderIconСписък 70

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 11.06.2014г.          

валидно до 25.06.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001965 от 08.08.2013г.

 

АУЗД

КРАСИМИР КЪНЧЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Пенев” №026

******

ДПС

Изх № 13-К-56 от

11.06.2014г.

2.

ПДП001902 от

08.08.2013г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР КЪНЧЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Пенев” №026

******

ДПС

Изх № 13-К-56 от

11.06.2014г.

3.

АУ001967 от 08.08.2013г.

 

АУЗД

ЯНКО МИТКОВ УЗУНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Места” №066

******

ДПС

Изх № 13-Я-7 от

11.06.2014г.

4.

ПДП001918 от

09.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЯНКО МИТКОВ УЗУНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Места” №066

******

ДПС

Изх № 13-Я-7 от

11.06.2014г.

5.

АУ001968 от 08.08.2013г.

 

АУЗД

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДАНДЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №010, ет.06

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-К-55 от

11.06.2014г.

6.

ПДП001943 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДАНДЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №010, ет.06

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-К-55 от

11.06.2014г.

7.

АУ001971 от 09.08.2013г.

 

АУЗД

НЕНЧО АНАСТАСОВ ГЕРГОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Спартак” №012, ет.04, ап.012

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-Н-57 от

11.06.2014г.

8.

ПДП001914 от

09.08.2013г.

 

ПОКАНА

НЕНЧО АНАСТАСОВ ГЕРГОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Спартак” №012, ет.04, ап.012

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-Н-57 от

11.06.2014г.

9.

АУ001974 от 09.08.2013г.

 

АУЗД

АННА СТАЛИНОВА ВЕЛЕВА

гр.Пазарджик, ул. ”Петър Бонев” №050

******

ДПС

Изх № 13-А-95 от

11.06.2014г.

10.

ПДП001923 от

09.08.2013г.

 

ПОКАНА

АННА СТАЛИНОВА ВЕЛЕВА

гр.Пазарджик, ул. ”Петър Бонев” №050

******

ДПС

Изх № 13-А-95 от

11.06.2014г.

11.

АУ001975 от 09.08.2013г.

 

АУЗД

ЕЛИСАВЕТА НАЙДЕНОВА КОВАЧЕВА

гр.Пазарджик, ул."Дунав" №021, ет.01, ап.003

******

ДПС

Изх № 13-Е-45 от

11.06.2014г.

12.

ПДП001929 от

09.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЕЛИСАВЕТА НАЙДЕНОВА КОВАЧЕВА

гр.Пазарджик, ул."Дунав" №021, ет.01, ап.003

******

ДПС

Изх № 13-Е-45 от

11.06.2014г.

13.

АУ001978 от 09.08.2013г.

 

АУЗД

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Ангел Кънчев" №041

******

ДПС

Изх № 13-Х-17 от

11.06.2014г.

14.

ПДП001937 от

09.08.2013г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Ангел Кънчев" №041

******

ДПС

Изх № 13-Х-17 от

11.06.2014г.

15.

АУ001980 от 09.08.2013г.

 

АУЗД

ИВАН МИХАЙЛОВ ЧУРЕНСКИ

гр.Пазарджик,ул. "Тополница" №037

******

ДПС/ПД

Изх № 13-И-92 от

11.06.2014г.

16.

ПДП001940 от

09.08.2013г.

 

ПОКАНА

ИВАН МИХАЙЛОВ ЧУРЕНСКИ

гр.Пазарджик, ул. "Тополница" №037

******

ДПС/ПД

Изх № 13-И-92 от

11.06.2014г.

17.

АУ001985 от 12.08.2013г.

 

АУЗД

РУСКО ЙОРДАНОВ БОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул."Осми Март" №008, вх.А, ет.1, ап.002

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС/ПД

Изх № 13-Р-26 от

11.06.2014г.

18.

ПДП001954 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

РУСКО ЙОРДАНОВ БОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул."Осми Март" №008, вх.А, ет.1, ап.002

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС/ПД

Изх № 13-Р-26 от

11.06.2014г.

19.

АУ001988 от 12.08.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ МОЛЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Стефан Захариев" №004

******

ДПС

Изх № 13-Д-86 от

11.06.2014г.

20.

ПДП001981 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ МОЛЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Стефан Захариев" №004

******

ДПС

Изх № 13-Д-86 от

11.06.2014г.

21.

АУ001989 от 12.08.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ МОЛЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Стефан Захариев" №004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-86 от

11.06.2014г.

22.

ПДП001982 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ МОЛЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Стефан Захариев" №004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-86 от

11.06.2014г.

23.

АУ001990 от 12.08.2013г.

 

АУЗД

РУМЕН ТРЕНДАФИЛОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Стефан Захариев" №004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-27 от

11.06.2014г.

24.

ПДП001983 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

РУМЕН ТРЕНДАФИЛОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Стефан Захариев" №004

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Р-27 от

11.06.2014г.

25.

АУ001992 от 12.08.2013г.

 

АУЗД

ДЕТЕЛИН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Константин Величков" №11, вх.Б, ет.04, ап.007

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-85 от

11.06.2014г.

26.

ПДП002003 от

13.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДЕТЕЛИН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

гр.Пазарджик,ул. "Константин Величков" №11, вх.Б, ет.04, ап.007

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-Д-85 от

11.06.2014г.

27.

АУ001994 от 13.08.2013г.

 

АУЗД

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Стефан Захариев" №002Б, ет.01

******

ДПС

Изх № 13-В-92 от

11.06.2014г.

28.

ПДП002019 от

14.08.2013г.

 

ПОКАНА

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Стефан Захариев" №002Б, ет.01

******

ДПС

Изх № 13-В-92 от

11.06.2014г.

29.

ПДП000764 от

29.04.2014г.

 

ПОКАНА

ПАНЧО СТОЯНОВ БАНГЬОЗОВ

гр.Пазарджик, ул."Преспа" №038

******

ДНИ/ ТБО/ ДПС

Изх № 13-П-65 от

11.06.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 11.06.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 25.06.2014г.