projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 71

PostHeaderIconСписък 71

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 12.06.2014г.          

валидно до 26.06.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002000 от 13.08.2013г.

 

АУЗД

КРЪСТАН НИКОЛОВ ХРИСТОВИЧ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №009, ет.01, ап.004

******

ДПС

Изх № 13-К-57 от

12.06.2014г.

2.

ПДП002015 от

14.08.2013г.

 

ПОКАНА

КРЪСТАН НИКОЛОВ ХРИСТОВИЧ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №009, ет.01, ап.004

******

ДПС

Изх № 13-К-57 от

12.06.2014г.

3.

АУ002006 от 13.08.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Петков” №006, ет.03, ап.018

******

ДПС

Изх № 13-Д-87 от

12.06.2014г.

4.

ПДП002010 от

13.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Петков” №006, ет.03, ап.018

******

ДПС

Изх № 13-Д-87 от

12.06.2014г.

5.

АУ002008 от 13.08.2013г.

 

АУЗД

АТАНАС МИЛЧЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №021, ет.04, ап.011

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-А-96 от

12.06.2014г.

6.

ПДП002053 от

16.08.2013г.

 

ПОКАНА

АТАНАС МИЛЧЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №021, ет.04, ап.011

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-А-96 от

12.06.2014г.

7.

АУ002009от 13.08.2013г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР СЛАВЕЙКОВ МЕДАРОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Никола Вапцаров” №018

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-А-97 от

12.06.2014г.

8.

ПДП002012 от

13.08.2013г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР СЛАВЕЙКОВ МЕДАРОВ

гр.Пазарджик, ул. ”Никола Вапцаров” №018

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-А-97 от

12.06.2014г.

9.

АУ002010 от 13.08.2013г.

 

АУЗД

ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ

гр.Пазарджик, бул.”Кн.Мария Луиза” №135, ет.01, ап.003

******

ДПС

Изх № 13-В-94 от

12.06.2014г.

10.

ПДП002055 от

16.08.2013г.

 

ПОКАНА

ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ

гр.Пазарджик, бул.”Кн.Мария Луиза” №135, ет.01, ап.003

******

ДПС

Изх № 13-В-94 от

12.06.2014г.

11.

АУ002011 от 13.08.2013г.

 

АУЗД

ДОНКА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик,ул."Спартак" №012, ет.05, ап.013

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-Д-88 от

12.06.2014г.

12.

ПДП002054 от

16.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДОНКА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик,ул."Спартак" №012, ет.05, ап.013

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-Д-88 от

12.06.2014г.

13.

АУ002012 от 13.08.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН КОСТАДИНОВ АНАСТАСОВ

с. Огняново, ул.”Васил Левски” №090

******

ДПС

Изх № 13-С-133 от 12.06.2014г.

14.

ПДП002056 от

16.08.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН КОСТАДИНОВ АНАСТАСОВ

с. Огняново, ул.”Васил Левски” №090

******

ДПС

Изх № 13-С-133 от 12.06.2014г.

15.

АУ002015 от 14.08.2013г.

 

АУЗД

РАНГЕЛ ИЛИЕВ ДИНКОВ

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №068, ет.008, ап.023

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-Р-28 от

12.06.2014г.

16.

ПДП002017 от

14.08.2013г.

 

ПОКАНА

РАНГЕЛ ИЛИЕВ ДИНКОВ

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №068, ет.008, ап.023

******

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх № 13-Р-28 от

12.06.2014г.

17.

АУ002016 от 14.08.2013г.

 

АУЗД

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ВЕЛИЧКОВ

гр.Пазарджик, ул."Одрин" №075, вх.Б, ет.03, ап.007

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Д-89 от

12.06.2014г.

18.

ПДП002020 от

14.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ВЕЛИЧКОВ

гр.Пазарджик, ул."Одрин" №075, вх.Б, ет.03, ап.007

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Д-89 от

12.06.2014г.

19.

АУ002017 от 14.08.2013г.

 

АУЗД

ХРИСТО КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул."Кара Никола Ангелов" №015

******

ДПС

Изх № 13-Х-18 от

12.06.2014г.

20.

ПДП002022 от

14.08.2013г.

 

ПОКАНА

ХРИСТО КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул."Кара Никола Ангелов" №015

******

ДПС

Изх № 13-Х-18 от

12.06.2014г.

21.

АУ002019 от 14.08.2013г.

 

АУЗД

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №049

******

ДПС

Изх № 13-С-134 от 12.06.2014г.

22.

ПДП002028 от

14.08.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Пловдивска" №049

******

ДПС

Изх № 13-С-134 от 12.06.2014г.

23.

АУ002023 от 14.08.2013г.

 

АУЗД

АНА БОРИСЛАВОВА ГЕЧЕВА

гр.Пазарджик,ул."Дунав" №014, ет.01, ап.003

******

ДПС

Изх № 13-А-98 от

12.06.2014г.

24.

ПДП002033 от

14.08.2013г.

 

ПОКАНА

АНА БОРИСЛАВОВА ГЕЧЕВА

гр.Пазарджик, ул."Дунав" №014, ет.01, ап.003

******

ДПС

Изх № 13-А-98 от

12.06.2014г.

25.

АУ002030 от 15.08.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ГЕНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Васил Левски" №052, вх.А, ет.02, ап.006

******

ДПС

Изх № 13-В-95 от

12.06.2014г.

26.

ПДП002036 от

15.08.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ГЕНОВ

гр.Пазарджик, ул. "Васил Левски" №052, вх.А, ет.02, ап.006

******

ДПС

Изх № 13-В-95 от

12.06.2014г.

27.

АУ002032 от 15.08.2013г.

 

АУЗД

ЕМИЛ РУМЕНОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул."Спартак" №006, ет.07, ап.021

******

ДПС

Изх № 13-Е-48 от

12.06.2014г.

28.

ПДП002039 от

15.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ РУМЕНОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул."Спартак" №006, ет.07, ап.021

******

ДПС

Изх № 13-Е-48 от

12.06.2014г.

29.

ПДП000756 от

28.04.2014г.

 

ПОКАНА

АТАНАСКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул."Гео Милев" №007, ет.02, ап.014

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-99 от

12.06.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 12.06.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 26.06.2014г.