projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 72

PostHeaderIconСписък 72

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 13.06.2014г.          

валидно до 27.06.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002033 от 15.08.2013г.

 

АУЗД

СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА ГЪРКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №013, вх.А, ет.4, ап.11

******

ДПС/ПД

Изх № 13-С-135 от 13.06.2014г.

2.

ПДП002040 от

15.08.2013г.

 

ПОКАНА

СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА ГЪРКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №013, вх.А, ет.4, ап.11

******

ДПС/ПД

Изх № 13-С-135 от 13.06.2014г.

3.

АУ002037 от 15.08.2013г.

 

АУЗД

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи П. Тилев” №013

******

ДПС

Изх № 13-К-58 от

13.06.2014г.

4.

ПДП002048 от

15.08.2013г.

 

ПОКАНА

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хаджи П. Тилев” №013

******

ДПС

Изх № 13-К-58 от

13.06.2014г.

5.

АУ002043 от 15.08.2013г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ИВАНОВ РИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №050

******

ДПС

Изх № 13-В-96 от

13.06.2014г.

6.

ПДП002052 от

15.08.2013г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ИВАНОВ РИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №050

******

ДПС

Изх № 13-В-96 от

13.06.2014г.

7.

АУ002047 от 16.08.2013г.

 

АУЗД

ЙОРДАН ТОДОРОВ ЧОЧЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Петър Бонев” №088, ет.07, ап.019

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Й-39 от

13.06.2014г.

8.

ПДП002059 от

16.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН ТОДОРОВ ЧОЧЕВ

гр.Пазарджик, ул. ”Петър Бонев” №088, ет.07, ап.019

******

ДПС/ПД

Изх № 13-Й-39 от

13.06.2014г.

9.

АУ002048от 16.08.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марин Дринов” №004

******

ДПС

Изх № 13-Д-91 от

13.06.2014г.

10.

ПДП002068 от

19.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марин Дринов” №004

******

ДПС

Изх № 13-Д-91 от

13.06.2014г.

11.

АУ002049 от 16.08.2013г.

 

АУЗД

ИВО СПАСОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул."Георги Бенковски" №108, ет.01, ап.015

******

ДПС

Изх № 13-И-94 от

13.06.2014г.

12.

ПДП002058 от

16.08.2013г.

 

ПОКАНА

ИВО СПАСОВ ИЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул."Георги Бенковски" №108, ет.01, ап.015

******

ДПС

Изх № 13-И-94 от

13.06.2014г.

13.

АУ002053 от 16.08.2013г.

 

АУЗД

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик, ул."Клокотница" №043, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх № 13-Я-8 от

13.06.2014г.

14.

ПДП002165 от

28.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик, ул."Клокотница" №043, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх № 13-Я-8 от

13.06.2014г.

15.

АУ002056 от 16.08.2013г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" №035, ет.02, ап.028

******

ДПС

Изх № 13-А-100 от 13.06.2014г.

16.

ПДП002083 от

19.08.2013г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" №035, ет.02, ап.028

******

ДПС

Изх № 13-А-100 от 13.06.2014г.

17.

АУ000302 от 05.03.2014г.

 

АУЗД

ДЖИХАД АХМЕД ХАМУД

гр.София, ЖК "Сердика" №018, вх.Б, ет.03, ап.021

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-92 от

13.06.2014г.

18.

ПДП000343 от

05.03.2014г.

 

ПОКАНА

ДЖИХАД АХМЕД ХАМУД

гр.София, ЖК "Сердика" №018, вх.Б, ет.03, ап.021

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Д-92 от

13.06.2014г.

19.

АУ000303 от 05.03.2014г.

 

АУЗД

ФАТЕН ЯСИН ДЖАРАХ

гр.София, ЖК "Сердика" №018, вх.Б, ет.03, ап.021

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ф-10 от

13.06.2014г.

20.

ПДП000344 от

05.03.2014г.

 

ПОКАНА

ФАТЕН ЯСИН ДЖАРАХ

гр.София, ЖК "Сердика" №018, вх.Б, ет.03, ап.021

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Ф-10 от

13.06.2014г.

21.

АУ000368 от 11.03.2014г.

 

АУЗД

“АЛЕКС – Ж” ЕООД

гр.Созопол, ул. "Аполония" №6

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-156 от 13.06.2014г.

22.

ПДП000431 от

13.03.2014г.

 

ПОКАНА

“АЛЕКС – Ж” ЕООД

гр.Созопол, ул. "Аполония" №6

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-156 от 13.06.2014г.

23.

АУ000420 от 18.03.2014г.

 

АУЗД

“МЕТ – ИНВЕСТ” ЕООД

гр.Пловдив, ул."Иван Вазов" №47, ет.1, ап. 13

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-158 от 13.06.2014г.

24.

ПДП000468 от

19.03.2014г.

 

ПОКАНА

“МЕТ – ИНВЕСТ” ЕООД

гр.Пловдив, ул."Иван Вазов" №47, ет.1, ап. 13

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-38-158 от 13.06.2014г.

25.

ПДП000744 от

28.04.2014г.

 

ПОКАНА

КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЛОЛОВ

гр.Пазарджик, ул. "Янтра" №019,ет.03, ап.006

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-К-59 от

13.06.2014г.

26.

ПДП000749 от

28.04.2014г.

 

ПОКАНА

ГАЛИНА АСЕНОВА ДРЕНКОВА

гр.Пазарджик, ул. "Райко Алексиев" №023, ет.03, ап.009

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Г-81 от

13.06.2014г.

27.

ПДП000750 от

28.04.2014г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИВАНОВ СЛАВКОВ

гр.Пазарджик, ул."Дойран" №002

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Д-93 от

13.06.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 13.06.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 27.06.2014г.