projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 73

PostHeaderIconСписък 73

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 17..06..2014г.          

валидно до 01.07..2014, 17:00 часа             

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001412 от 11.07.2013г.

   АУЗД

ПЕТЪР ГЕНОВ ГАЗИНОВ

гр.Пазарджик ул.”Стоян Ангелов”, № 093, ет.01, ап.003

*****

ДПС

 

Изх № 13-П-67 от 17.06.2014г.

2.

ПДП001421 от

12.07.2013г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ГЕНОВ ГАЗИНОВ

гр.Пазарджик ул.”Стоян Ангелов ”, № 093, ет.01, ап.003

*****

ДПС

Изх № 13-П-67 от 17.06.2014г.

3.

АУ002058 от 16.08.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ПЕТКОВ БАЙГЪНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов”, № 023, ет.01,

*****

ДПС

Изх №13-Д-94 от

17.06.2014г.

4.

ПДП002062 от

16.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ПЕТКОВ БАЙГЪНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов”, № 023, ет.01,

*****

ДПС

Изх №13-Д-94 от 17.06.2014г.

5.

АУ002059 от 16.08.2013г.

АУЗД

ДИМИТЪР ПЕТКОВ БАЙГЪНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов”, № 023, ет.01,

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-Д-94 от

17.06.2014г.

6.

ПДП002063 от 16.08.2013г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР ПЕТКОВ БАЙГЪНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов”, № 023, ет.01,

*****

ДНИ /ТБО

Изх №13-Д-94 от

17.06.2014г.

7.

АУ002060 от 16.08.2013г.

   АУЗД

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит II”, № 09. вх.Б, ет.07, ап.043

*****

ДПС

Изх № 13-Н-58 от 17.06.2014г.

8.

ПДП002074 от

19.08.2013г.

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит II”, № 09.вх.Б, ет.07, ап.043

*****

ДПС

Изх № 13-Н-58 от 17.06.2014г.

9.

АУ002062 от 16.08.2013г.

   АУЗД

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТЕОДОСИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов”, № 026, ет.04, ап.010

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-Г -85 от 17.06.2014г.

10.

ПДП002065 от

16.08.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТЕОДОСИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов”, № 026, ет.04, ап.010

*****

ДПС, ДНИ,

ТБО

Изх № 13-Г-85 от 17.06.2014г.

11.

АУ002064 от 16.08.2013г.

   АУЗД

ВАСИЛ РАДОМИРОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Гео Милев", №025, ет.01, ап.01

*****

ДПС

Изх № 13-В-99 от 17.06.2014г.

12.

ПДП002078 от

19.08.2013г.

ПОКАНА

ВАСИЛ РАДОМИРОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул."Гео Милев", №025, ет.01, ап.01

*****

ДПС

Изх № 13-В-99 от 17.06.2014г.

13.

АУ002065 от 19.08.2013г.

АУЗД

СТОЯН ВЛАДИМИРОВ

ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Г.С.Раковски” №07, ет.010, ап.060

*****

ДПС

Изх № 13-С-138 от 17.06.2014г.

14.

ПДП002079от

19.08.2013г.

ПОКАНА

СТОЯН ВЛАДИМИРОВ

ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул. "Г.С.Раковски” №07, ет.010, ап.060

*****

ДПС

Изх № 13-С-138 от 17.06.2014г.

15.

АУ002068 от 19.08.2013г.

   АУЗД

ГЕРО ПАВЛИНОВ ШАРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №024, ет.05, ап.018

*****

ДПС

Изх № 13-Г-84 от

17.06.2014г.

16.

ПДП002080 от

19.08.2013г.

ПОКАНА

ГЕРО ПАВЛИНОВ ШАРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №024, ет.05, ап.018

*****

ДПС

Изх № 13-Г-84 от 17.06.2014г.

17.

АУ0002072 от 19.08.2013г.

 

АУЗД

МАРИН САНДОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул."Огоста” №0113

*****

ДПС

 

Изх № 13-М-76 от 17.06.2014г.

18.

ПДП002082 от

19.08.2013г.

 

ПОКАНА

МАРИН САНДОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул."Огоста” №0113

*****

ДПС

Изх № 13-М-76 от 17.06.2014г.

19.

АУ002074 от 19.08.2013г.

 

АУЗД

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ГРАХОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов”, №87, ет.01, ап.003

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-Й-40 от

17.06.2014г.

20.

ПДП002090 от

20.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ГРАХОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов”, №87, ет.01, ап.003

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-Й-40 от

17.06.2014г.

21.

АУ002076 от 20.08.2013г.

АУЗД

ОГНЯН ТОДОРОВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул."Антим I"№ 021, вх.А, ет.06, ап.018

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-О-8 от

17.06.2014г.

22.

ПДП002089 от

20.08.2013г.

ПОКАНА

ОГНЯН ТОДОРОВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул."Антим I" № 021, вх.А, ет.06, ап.018

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-О-8 от

17.06.2014г.

23.

АУ002077 от 20.08.2013г.

АУЗД

СЛАВЕЙКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

гр.Пазарджик, ул."Антим I" № 021, вх.А, ет.06, ап.018

*****

ДНИ, ТБО

Изх№13-С-137 от 17.06.2014г.

24.

ПДП002091 от

20.08.2013г.

 

ПОКАНА

СЛАВЕЙКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

гр.Пазарджик, ул."Антим I" № 021, вх.А, ет.06, ап.018

*****

ДНИ, ТБО

Изх №13-С-137 от 17.06.2014г.

25.

АУ002079 от

20.08.2013г.

 

АУЗД

ЕМИЛ ТОДОРОВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул."Антим I" № 021, вх.А, ет.06, ап.018

*****

ДНИ, ТБО

Изх №13-Е-50 от

17.06.2014г.

26.

ПДП002092от

20.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛ ТОДОРОВ ДИМОВ

гр.Пазарджик, ул."Антим I" № 021, вх.А, ет.06, ап.018

*****

ДНИ, ТБО

 

Изх №13-Е-50 от

17.06.2014г.

27.

АУ0002082от

20.08.2013г.

АУЗД

ТОДОР АНГЕЛОВ ИЦОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица", №02, ет.02, ап.005

*****

ДПС

Изх №13-Т-39 от

17.06.2014г.

28.

ПДП002095 от

20.08.2013г.

ПОКАНА

ТОДОР АНГЕЛОВ ИЦОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица", №02, ет.02, ап.005

*****

ДПС

Изх №13-Т-39 от

17.06.2014г.

 

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 17.06.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 01.07.2014г.