projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 74

PostHeaderIconСписък 74

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във сряда, 19.06.2014г.          

валидно до 04.07.2014, 17:00 часа             

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001882 от 05.08.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул.”Струма” №001, ап.002

*****

ДПС

Изх№ 13-Г-87от

19.06.2014г.

2.

ПДП001971 от

12.08.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик, ул.”Струма” №001, ап.002

*****

ДПС

Изх№ 13-Г-87от

19.06.2014г.

3.

АУ002120 от 26.08.2013г.

 

АУЗД

ТОДОР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков” №004

*****

ДПС

Изх№ 13-Т-41от

19.06.2014г.

4.

ПДП002163 от

28.08.2013г.

 

ПОКАНА

ТОДОР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Павел Бобеков” №004

*****

ДПС

Изх№ 13-Т-41от

19.06.2014г.

5.

АУ002122 от 27.08.2013г.

 

АУЗД

АНЕТА ДИМИТРОВА ПАХАНГ

гр.Пазарджик, ул.”Одрин” №030

*****

ДПС

Изх№ 13-А-101от

19.06.2014г.

6.

ПДП002146 от

28.08.2013г.

 

ПОКАНА

АНЕТА ДИМИТРОВА ПАХАНГ

гр.Пазарджик, ул.”Одрин” №030

*****

ДПС

Изх№ 13-А-101от

19.06.2014г.

7.

АУ002123 от 27.08.2013г.

 

АУЗД

ВАКЛИН СПАСОВ ЧАРДАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ник. Фурнаджиев” №007, вх.В, ет.08, ап.022

*****

ДПС

Изх№ 13-В-100от

19.06.2014г.

8.

ПДП002147 от

28.08.2013г.

 

ПОКАНА

ВАКЛИН СПАСОВ ЧАРДАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ник. Фурнаджиев” №007, вх.В, ет.08, ап.022

*****

ДПС

Изх№ 13-В-100от

19.06.2014г.

9.

АУ002125от 27.08.2013г.

АУЗД

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЛИНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал. Стамболийски” №112, ет.04, ап.012

*****

ДПС

Изх№ 13-Г-88от

19.06.2014г.

10.

ПДП002149 от

28.08.2013г.

ПОКАНА

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЛИНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал. Стамболийски” №112, ет.04, ап.012

*****

ДПС

Изх№ 13-Г-88от

19.06.2014г.

11.

АУ002128 от 27.08.2013г.

 

АУЗД

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кл. Охридски ” №010

*****

ДПС

Изх№ 13-Б-32от

19.06.2014г.

12.

ПДП002132 от

27.08.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кл. Охридски ” №010

*****

ДНИ / ТБО

Изх№ 13-Б-32от

19.06.2014г.

13.

АУ002129 от 27.08.2013г.

 

АУЗД

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Климент Охридски” №010

*****

ДПС

Изх№ 13-Б-32от

19.06.2014г.

14.

ПДП002133 от

27.08.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Климент Охридски” №010

*****

ДПС

Изх№ 13-Б-32от

19.06.2014г.

15.

АУ002132 от 27.08.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №015

*****

ДПС

Изх№ 13-Г-89от

19.06.2014г.

16.

ПДП002151 от

28.08.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №015

*****

ДПС

Изх№ 13-Г-89от

19.06.2014г.

17.

АУ002136 от 27.08.2013г.

 

АУЗД

СТИЛИЯН ИВАНОВ СИМОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №018

*****

ДПС

Изх№ 13-С-140от

19.06.2014г.

18.

ПДП002137 от

27.08.2013г.

 

ПОКАНА

СТИЛИЯН ИВАНОВ СИМОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Скобелев” №018

*****

ДПС

Изх№ 13-С-140от

19.06.2014г.

19.

АУ002139 от 27.08.2013г.

 

АУЗД

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ РУСКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №118, ет.04, ап.013

*****

ДПС

Изх№ 13-В-101от

19.06.2014г.

20.

ПДП002140 от

27.08.2013г.

 

ПОКАНА

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ РУСКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №118, ет.04, ап.013

*****

ДПС

Изх№ 13-В-101от

19.06.2014г.

21.

АУ002140 от 27.08.2013г.

АУЗД

АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ТАШКОВА

гр.Пазарджик, ул.”България” №010, ет.01

*****

ДПС

Изх№ 13-А-102от

19.06.2014г.

22.

ПДП002153 от

28.08.2013г.

ПОКАНА

АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ТАШКОВА

гр.Пазарджик, ул.”България” №010, ет.01

*****

ДПС

Изх№ 13-А-102от

19.06.2014г.

23.

АУ002141 от 27.08.2013г.

АУЗД

ПЕТКО ДИНКОВ ДИНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №102, ет.04, ап.022

*****

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх№ 13-П-68от

19.06.2014г.

24.

ПДП002164 от

28.08.2013г.

ПОКАНА

ПЕТКО ДИНКОВ ДИНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №102, ет.04, ап.022

*****

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх№ 13-П-68от

19.06.2014г.

25.

АУ002142 от 27.08.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИЛИЕВ МАЦЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №012, ет.04, ап.013

*****

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-Д-96от

19.06.2014г.

26.

ПДП002141 от

27.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИЛИЕВ МАЦЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №012, ет.04, ап.013

*****

ДНИ/ТБО

Изх№ 13-Д-96от

19.06.2014г.

27.

АУ002143 от 27.08.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИЛИЕВ МАЦЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №012, ет.04, ап.013

*****

ДПС

Изх№ 13-Д-96от

19.06.2014г.

28.

ПДП002142 от

27.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ИЛИЕВ МАЦЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов” №012, ет.04, ап.013

*****

ДПС

Изх№ 13-Д-96от

19.06.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 19.06.2014г.

       Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 14.07.2014г.