PostHeaderIconПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Логистични дейности при организиране и провеждане на информационни събития от Областен информационен център - Пазарджик”

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Логистични дейности при организиране и провеждане на информационни събития от Областен информационен център - Пазарджик”