projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 75

PostHeaderIconСписък 75

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък,20.06.2014г.          

валидно до 07.07.2014, 17:00 часа              

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001638 от 22.07.2013г.

   АУЗД

СТОЯН МИТОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Бачо Киро”, № 06, ет.3

*****

ДПС

Изх № 13-С-142 от 20.06.2014г.

2.

ПДП001774 от

01.08.2013г.

 

ПОКАНА

СТОЯН МИТОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Бачо Киро”, № 06, ет.3

*****

ДПС

Изх № 13-С-142 от 20.06.2014г.

3.

АУ002083 от 20.08.2013г.

 

АУЗД

АСЕН ХРИСТОВ ТАХТАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”К.Величков”, № 6, ет.3, ап7

*****

ДПС

Изх № 13-А-103 от 20.06.2014г.

4.

ПДП002093 от

20.08.2013г.

 

ПОКАНА

АСЕН ХРИСТОВ ТАХТАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”К.Величков”, № 6, ет.3, ап7

*****

ДПС

Изх № 13-А-103 от 20.06.2014г.

5.

АУ002085 от 20.08.2013г.

 

АУЗД

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски”, № 8, ет.4, ап7

*****

ДПС

Изх №13-В-105 от 20.06.2014г.

6.

ПДП002097 от 21.08.2013г.

ПОКАНА

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски”, № 8, ет.4, ап7

*****

ДПС

Изх №13-В 105 от 20.06.2014г.

7.

АУ002086 от 20.08.2013г.

   АУЗД

ДИМИТЪР СТАНЕВ ТЪРКАЛАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Металик”, №40

*****

ДПС

Изх № 13-Д-98 от20.06.2014г.

8.

ПДП002096 от

21.08.2013г.

ПОКАНА

ДИМИТЪР СТАНЕВ ТЪРКАЛАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Металик”, №40

*****

ДПС

Изх № 13-Д-98 от 20.06.2014г.

9.

АУ002093 от 21.08.2013г.

   АУЗД

ВЛАДИСЛАВ ИЛИЕВ ОМЕРСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №75

*****

ДПС

Изх № 13-В-104 от 20.06.2014г.

10.

ПДП002100 от

21.08.2013г.

 

ПОКАНА

ВЛАДИСЛАВ ИЛИЕВ ОМЕРСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №75

*****

ДПС

Изх № 13-В-104 от 20.06.2014г.

11.

АУ002097 от 22.08.2013г.

   АУЗД

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №27, ет.3, ап.33

*****

ДПС

Изх № 13-А-105 от

20.06.2014г.

12.

ПДП002104 от

23.08.2013г.

ПОКАНА

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №27, ет.3, ап.33

*****

ДПС

Изх № 13-А-105 от

20.06.2014г.

13.

АУ002100 от 23.08.2013г.

АУЗД

РАДКО АСЕНОВ ДАМЯНОВ

гр.Пазарджик, ул."Спартак"

№100

*****

 

ДПС

Изх № 13-Р-29 от

20.06.2014г.

14.

ПДП002111 от

26.08.2013г.

ПОКАНА

РАДКО АСЕНОВ ДАМЯНОВ

гр.Пазарджик, ул."Спартак"

№100

*****

 

ДПС

Изх № 13-Р-29от

20.06.2014г.

15.

АУ002101 от 23.08.2013г.

   АУЗД

ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА СТРАТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична”

№33, ет.6, ап.24

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-В-103 от 20.06.2014г.

16.

ПДП002112 от

26.08.2013г.

ПОКАНА

ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА СТРАТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична”

№33, ет.6, ап.24

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх № 13-В-103 от 20.06.2014г.

17.

АУ002102 от 23.08.2013г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТРАТИЕВ

с.Ивайло, общ.Пазарджик, ул."Четиридесет и втора” №46

*****

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Д-97 от 20.06.2014г.

18.

ПДП002109 от

26.08.2013г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТРАТИЕВ

с.Ивайло, общ.Пазарджик, ул."Четиридесет и втора” №46

*****

ДНИ, ТБО

Изх № 13-Д-97 от 20.06.2014г.

19.

АУ002107 от 26.08.2013г.

 

АУЗД

ЖИРАИР ХАРТЮН АШИКЯН

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски”, №52, вх.Б, ет.6, ап.34

*****

ДПС

Изх № 13-Ж-7 от

20.06.2014г.

20.

ПДП002108 от

26.08.2013г.

 

ПОКАНА

ЖИРАИР ХАРТЮН АШИКЯН

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски”, №52, вх.Б, ет.6, ап.34

*****

ДПС

Изх № 13-Ж-7 от

20.06.2014г.

21.

АУ002109 от 26.08.2013г.

АУЗД

ЙОТКО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул."Велико Търново"№18

*****

ДПС

Изх №13-Й-41от

20.06.2014г.

22.

ПДП002115 от

26.08.2013г.

   ПОКАНА

ЙОТКО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул."Велико Търново"№18

*****

ДПС

Изх №13-Й-41от

20.06.2014г.

23.

АУ002117 от 26.08.2013г.

АУЗД

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ВОДЕНИЧАРОВА

гр.Пазарджик, ул."Батак" №12, ет.4, ап 11

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-Т-42 от 20.06.2014г.

24.

ПДП002121 от

26.08.2013г.

 

ПОКАНА

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ВОДЕНИЧАРОВА

гр.Пазарджик, ул."Батак" №12, ет.4, ап 11

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-Т-42 от 20.06.2014г.

25.

АУ002116 от

26.08.2013г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЧЕРГАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Иван Клинчаров”, №4, ап.14

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-А-104 от 20.06.2014г.

26.

ПДП002120 от

26.08.2013г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЧЕРГАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Д.Греков", №16, вх.Б, ет.3, ап.35

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-А-104

от

20.06.2014г.

27.

АУ002118 от

26.08.2013г

АУЗД

ПЕТКО КРЪСТЕВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски", №14, ет.5, ап.7

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-П-69 от 20.06.2014г.

28.

ПДП002123 от

26.08.2013г.

ПОКАНА

ПЕТКО КРЪСТЕВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски", №14, ет.5, ап.7

*****

ДПС, ДНИ ТБО

Изх №13-П-69 от 20.06.2014г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 20.06.2014г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 07.07.2014г.