PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улици и пътища на територията на Община Пазарджик”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улици и пътища на територията на Община Пазарджик”


ЦЕНАТА НА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК” Е БЕЗ ДДС