projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

               Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

                  Заповед № 73 / 28.04.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за част от общински имот в Стоп. двор, местн. „Коруджа” земл. Пищигово

               Заповед № 74 / 29.04.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ   за УПИ VІІ-329 в кв. 30 по плана на с. Главиница

              Заповед № 85 / 09.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за улица с о.т.о.т. 192-24 заключена между квартали 27 и 28 по плана на с. Звъничево

               Заповед № 86 / 13.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за част от кв. 389 по плана на гр. Пазарджик

             Заповед № 87 / 13.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за част от кв. 272 по плана на гр. Пазарджик

              Заповед № 88 / 14.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 113 по плана на гр. Пазарджик

               Заповед № 89 / 19.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-669,за Административен съд в кв. 207 по плана на гр. Пазарджик  

              Заповед № 93 / 23.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПР за улица о о.т.о.т. 106-105 по плана на с. Мокрище

               Решение № 88 от 30.04.2014 г- на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.10.198 в местност „Татар екин” в землището на гр. Пазарджик

               Решение № 89 от 30.04.2014 г- на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.27.9 в местност „Татар Мезар” в землището на гр. Пазарджик