projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

               Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

                  Заповед № 73 / 28.04.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за част от общински имот в Стоп. двор, местн. „Коруджа” земл. Пищигово

               Заповед № 74 / 29.04.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ   за УПИ VІІ-329 в кв. 30 по плана на с. Главиница

              Заповед № 85 / 09.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за улица с о.т.о.т. 192-24 заключена между квартали 27 и 28 по плана на с. Звъничево

               Заповед № 86 / 13.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за част от кв. 389 по плана на гр. Пазарджик

             Заповед № 87 / 13.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за част от кв. 272 по плана на гр. Пазарджик

              Заповед № 88 / 14.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 113 по плана на гр. Пазарджик

               Заповед № 89 / 19.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-669,за Административен съд в кв. 207 по плана на гр. Пазарджик  

              Заповед № 93 / 23.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПР за улица о о.т.о.т. 106-105 по плана на с. Мокрище

               Решение № 88 от 30.04.2014 г- на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.10.198 в местност „Татар екин” в землището на гр. Пазарджик

               Решение № 89 от 30.04.2014 г- на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.27.9 в местност „Татар Мезар” в землището на гр. Пазарджик