projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 76

PostHeaderIconСписък 76

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 24.06.2014г.          

валидно до 08.07.2014, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже

нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002183 от 29.08.2013г.

АУЗД

СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ КАЗАКОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Болнична „ № 033, ет.07, ап.028

******

ДПС, ДНИ

ТБО

Изх № 13-С-144 от 24.06.2014г.

2.

ПДП002195от

29.08.2013г.

 ПОКАНА

СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ КАЗАКОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Болнична „ № 033, ет.07, ап.028

******

ДПС, ДНИ

ТБО

Изх № 13-С-144 от 24.06.2014г.

3.

АУ002180от 29.08.2013г.

 АУЗД

Радослав Михайлов Перничев

Гр.Пазарджик ул.”Хан Кубрат” № 04, ет.05, ап.009

******

ДПС

Изх № 13-Р-31 от

24.06.2014г..

4.

ПДП002185 от

29.08.2013г.

 ПОКАНА

Радослав Михайлов Перничев

Гр.Пазарджик ул.”Хан Кубрат” № 04, ет.05, ап.009

******

ДПС

Изх № 13-Р-31 от

24.06.2014г..

5.

АУ002178 от 29.08.2013г.

 АУЗД

АЛЕКСАНДЪР АЛЬОШОВ БЕЙКОВ

Гр. Пазарджик ул.”Бузлуджа ” № 016, ет.2, ап.004

******

ДПС

Изх № 13-А-106 от 24.06.2014г.

6.

ПДП002182 от

29.08.2013г.

 ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР АЛЬОШОВ БЕЙКОВ

Гр. Пазарджик ул.”Бузлуджа ” № 016, ет.2, ап.004

******

ДПС

Изх № 13-А-106 от 24.06.2014г.

7.

АУ002170 от 28.08.2013г.

 АУЗД

Венцислав Василев

Сарафски

гр.Пазарджик, ул.”Освобождение” № 08, ет.01, ап.01

******

ДПС

Изх № 13-В-107 от 24.06.2014г.

8.

ПДП002179 от

28.08.2013г.

 ПОКАНА

Венцислав Василев

Сарафски

гр.Пазарджик, ул.”Освобождение” № 08, ет.01, ап.01

******

ДПС

Изх № 13-В-107 от 31.03.2014г.

9.

АУ002169от 28.08.2013г.

 АУЗД

КРАСИМИР ЦАНКОВ ЯНКОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Огоста” № 023

******

ДПС

Изх № 13-К-60 от

24.06.2014г.

10.

ПДП002177 от

28.08.2013г.

 ПОКАНА

КРАСИМИР ЦАНКОВ ЯНКОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Огоста” № 023

******

ДПС

Изх № 13-К-60 от

24.06.2014г.

11.

АУ002167 от 28.08.2013г.

 АУЗД

ВАЛЕНТИВ ИВАНОВ ДИНКОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски” № 017, ет.10, ап.031

******

ДПС

Изх № 13-В-108 от 24.06.2014г.

12.

ПДП002189 от

29.08.2013г.

 ПОКАНА

ВАЛЕНТИВ ИВАНОВ ДИНКОВ

Гр.Пазарджик, ул.”Г.Бенковски” № 017, ет.10, ап.031

******

ДПС

Изх № 13-В-108 от 24.06.2014г.

13.

АУ002163 от 28.08.2013г.

 АУЗД

Веселина Атанасова Веселинова

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №04, ет.03, ап.005

******

ДПС

Изх № 13-В-109 от 24.06.2014г..

14.

ПДП002194от

29.08.2013г..

 ПОКАНА

Веселина Атанасова Веселинова

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №04, ет.03, ап.005

******

ДПС

Изх № 13-В-109 от 24.06.2014г.

15.

АУ0002162 от 28.08.2013г.

 АУЗД

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” № 062, ет.02, ап.004

******

ДПС

Изх № 13-М-80 от 24.06.2014г.

16.

ПДП002174 от

28.08.2013г.

 ПОКАНА

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” № 062, ет.02, ап.004

******

ДПС

Изх № 13-М-80 от 24.06.2014г..

17.

АУ002161 от

28.08.2013г.

 АУЗД

ГЕОРГИ СТОИЧКОВ СИРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 012, ет.01, ап.001

******

ДПС

Изх № 13-Г-90 от

24.06.2014г.

18.

ПДП002173 от

28.08.2013г.

 ПОКАНА

ГЕОРГИ СТОИЧКОВ СИРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 012, ет.01, ап.001

******

ДПС

Изх № 13-Г-90 от

24.06.2014г.

19.

АУ002160 от 28.08.2013г.

 АУЗД

ВАЛЕНТИН АСЕНОВ БОЗВЕЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска” № 017 ет. 05

******

ДПС

Изх № 13-В-110 от 24.06.2014г.

20.

ПДП002171от 28.08.2013г.

 ПОКАНА

ВАЛЕНТИН АСЕНОВ БОЗВЕЛИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска” № 017 ет. 05

******

ДПС

Изх № 13-В- 110 от 24.06.2014г..

21.

АУ002148 от 27.08.2013г.

АУЗД

АЛИ АСАН БЕЙКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дрян” № 020

******

ДПС

Изх № 13-А-107 от 24.06.2014г.

22.

ПДП002155 от

28.08.2013г.

 ПОКАНА

АЛИ АСАН БЕЙКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дрян” № 020

******

ДПС

Изх № 13-А-107 от 24.06.2014г.

23.

АУ002147 от 27.08.2013г.

 АУЗД

Мариана Николаева Николова

гр. Пазарджик ул.”Георги Бенковски ” № 100, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх № 13-М-81 от 24.06.2014г.

24.

ПДП002144 от

27.08.2013г.

 ПОКАНА

Мариана Николаева Николова

гр. Пазарджик ул.”Георги Бенковски ” № 100, ет.03, ап.009

******

ДПС

Изх № 13-М-81 от 24.06.2014г.

25.

АУ002146 от

27.08.2013г.

 АУЗД

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ПЕЕВ

гр. Пазарджик , ул.”Иван Войводов ” №02,

*****

 

ДПС

Изх № 13-Н-62 от

24.06.2014г.

26.

ПДП02143 от

27.08.2013г.

 ПОКАНА

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ПЕЕВ

гр. Пазарджик , ул.”Иван Войводов ” №02,

*****

ДПС

Изх № 13-Н-62 от

24.06.2014г.

27.

АУ002144 от

27.08.2013г.

АУЗД

ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ МИХАЙЛОВ

гр. Пазарджик, ул.”Спартак” № 08, ет.03, ап.012

*****

ДПС, ДНИ,

ТБО

Изх № 13-Т-44 от

24.06.2014г.

28.

ПДП002188 от 29.08.2013г.

ПОКАНА

ТОДОР ВАЛЕНТИНОВ МИХАЙЛОВ

гр. Пазарджик, ул.” Спартак” № 08, ет.03, ап.012

*****

ДПС, ДНИ,

ТБО

Изх № 13-Т-44 от

24.06.2014г.

 

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 24.06.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 08.07.2014г.